Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розподіл допоміжних робіт для різних підприємств
Читайте также:
 1. Business-to-consumer В2С (взаємодія між комерційним підприємством
 2. III. Спеціальні стандарти підприємства
 3. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 1 страница
 4. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 2 страница
 5. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 3 страница
 6. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 4 страница
 7. V. Взаємини відділу організації праці і заробітної плати з іншими підрозділами підприємства
 8. V. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
 9. V. Фактори, які впливають на доходи і прибуток підприємства, шляхи
 10. Акт приймання робіт
 11. Активів підприємства
 12. Активів підприємства

Зразок розподілу допоміжних об'ємів робіт

Залежно від розмірів АТП

Питоме значення об'єму робіт по самообслуговуванню

Кількість автомобілів 100-200 200-400 понад 400
Роботи по самообслуговуванню % ( ,%) 15-12 12-10 10-8

 

Об'єм робіт самообслуговування (допоміжних робіт) по видах відповідно до таблиці 13 від повного об'єму робіт по самообслуговуванню, визначуваного по формулі (22). Склад допоміжних робіт, виражений у відсотках для різних підприємств, приведений в таблиці 13/.

Таблиця 13

№ п/п. Види робіт %
Електротехнічні
Механічні
Слюсарні
Ковальські
Зварювальні
Жерстяницькі
Трубопровідні
Мідницькі
Ремонтно-будівельні і деревообробні
Разом

 


Таблиця 13/

Найменування робіт АТП СТО
Ремонт і обслуговування технологічного устаткування, оснащення і інструменту
Ремонт і обслуговування інженерного устаткування, мереж і комунікацій
Транспортні -
Перегін автомобілів
Приймання, зберігання і видача матеріальних цінностей
Прибирання виробничих приміщень і території
Обслуговування компресорного устаткування
Разом

 

При формуванні виробничої структури технічної служби АТП залежно від об'ємів робіт окремі з них можуть об'єднуватись між собою (рядки 2 і 3, 5 і 6, 3 і 7 в табл.13) або передаватися відповідним ремонтним дільницям основного виробництва (рядки 2, 3, 4, 5, 6,8 в табл.13).

Електротехнічні роботи по самообслуговуванню не рекомендується об'єднувати з роботами електротехнічної ділянки основного виробництва з міркувань техніки безпеки, оскільки при перемиканні їх робочих мереж 12 В або 24 В на мережі 220 В або 380В можуть бути небезпечні наслідки.

 

Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 103; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Business-to-consumer В2С (взаємодія між комерційним підприємством
 2. III. Спеціальні стандарти підприємства
 3. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 1 страница
 4. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 2 страница
 5. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 3 страница
 6. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 4 страница
 7. V. Взаємини відділу організації праці і заробітної плати з іншими підрозділами підприємства
 8. V. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
 9. V. Фактори, які впливають на доходи і прибуток підприємства, шляхи
 10. Акт приймання робіт
 11. Активів підприємства
 12. Активів підприємства

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.