Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

РОБОТИ В ПІДРОЗДІЛІ

РОБОТИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ.

Див.: а) Лекція 1. Методологічні основи виховної роботи у Збройних

Силах України.

б) Лекція 2.

в) Лекція 3.

г) Лекція 4.

д) Лекція 5.

е) Лекція 6. Морально-психологічне забезпечення виконання завдань

оперативної та бойової підготовки.

 

РОЗДІЛ ІІ. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ

Кожний начальник повинен знати своїх підлеглих, характер, вдачу, сімейний стан, нахили, здібності й інші риси. Необхідно добре знати з ким маєш справу.

В статті 112 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України сказано, що командир роти (корабля 4 рангу) забов’язаний “знати військове звання, призвіще, строк служби, посаду чи спеціальність, родинний стан, ділові якості та морально-психологічний стан кожного військовослужбовця роти (корабля), постійно проводити з ними індивідуальну виховну роботу”.[1]

Стосовно обов’язків заступника командира роти з виховної роботи то в статті 116 цього статуту записано, що він повинен “знати кожного військовослужбовця роти, його ділові, професійні якості, морально-психологічний стан, запити, настрої, сімейний стан і відповідно до цього вести виховну роботу”.[2]

 

а) як вивчити психолгічні особливості військовослужбовця.

Під психологічними особливостями необхідно розуміти перш за все характер, темперамент, спрямованість і здібності.

ХАРАКТЕР - це сукупність найбільш стійких соціальних властивостей, які визначають лінію поведінки людини і проявляються в її відношенні до себе оточуючого, праці, іншим людям. Характер - визначальна, центральна властивість особистості.

ТЕМПЕРАМЕНТ - основна характеристика нервової системи людини, яка повним чином відбивається на всій діяльності індивідума. Зовні темперамент проявляється в силі, швидкості та ритмі рухівної активності людини, у динаміці її мови, миміці та в особливостях прояву почуттів. оцінка особливостей темпераментів дозволить правильно визначити ділові якості кожного в процесі служби.

СПРЯМОВАНІСТЬ - це особиста націленість, система цілей, які ставить перед собою військовослужбовець і у відповідності з яким діє. Знаючи спрямованість воїна командир (начальник) може прогнозувати його поведінку в тій чи іншій ситуації, життєву позицію.

ЗДІБНОСТІ - індивідуальні особливості, які визначають успіх в якому-небудь повному виді діяльності. Їх знання та враховування особливо важливе при визначенні професійної придатності, при підборі виконавців того чи іншого завдання.

Знання підлеглих досягається, як правило, двома взаємозв’язаними шляхами. Перший - спеціальне вивчення, збір і аналіз різноманітних даних про життя, навчання, службу та поведінку воїна. Найбільш доступними та розповсюдженими з них є аналіз документів і бесіда. Другий - спостереження за підлеглими в ході повсякденної життєдіяльності.

 

 

Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 175; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.