Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

A) як провести заняття методом “розповідь-бесіда”

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

“Розповідь-бесіда” - один із основних універсальних методів проведення занять з гуманітарної підготовки, форма усного викладення навчального матеріалу, яка включає діалог між керівником групи і слухачами.

Його основна мета - в живій і привабливій формі глибоко розкрити зміст теми заняття, зв’язати її з життям і практичними завданнями, які стоять перед військовим колективом.

Основна особливість розповіді-бесіди - створення у слухачів конкретних уявлень про подію, явище, процес.

При цьому всі важливі висновки формулюються на прикладах, а теорія подається через показ і аналіз подій, фактів поведінки особистостей, конфліктних ситуацій та шляхів їх вирішення.

В ході занять керівник групи періодично звертається до слухачів із запитаннями або висловлює запитання і сам відповідає на них. Це сприяє пожвавленню викладення, кращому сприйняттю та засвоєнню матеріалу слухачами.

При проведенні заняття методом “розповіді-бесіди” доцільно притримуватися наступних рекомендацій:

У вступній частині показати значення теми, яка вивчається, для слухачів групи:

а) за допомогою посилання на історичні та державні документи;

б) через приклади, факти із життєвої ситуації, бойової та повсякденної діяльності військ, частини, підрозділу.

Вступ повинен бути не більше 4-5 хвилин. Після нього слід відразу приступити до сутності проблеми або питання, яке розглядається.

При висвітленні матеріалу в ході занять:

· якщо матеріал складний, потрібно зменшити темп виступу, робити паузи, частіше переходити до детального розбору та роз’яснення матеріалу;

· там, де можливо, застосовувати чіткий структурний розподіл розповіді (по-перше, по-друге, по-третє, по-четверте і т.д.);

· обов’язково в дохідливій формі розтлумачити складні поняття, терміни, незнайомі іноземні слова;

· для кращого засвоєння матеріалу необхідно використовувати прийом повтору, залучаючи до нього слухачів групи;

· активно використовувати історичні приклади, влучні прислів’я і приказки, образні порівняння, епітети, а також приклади із життя свого військового колективу, міста, місцевості, де дислокується частина.Не рекомендується:

· перегружати викладення матеріалу цитатами, цифровим матеріалом, якщо той до того ж не підкріплений ілюстративно;

· захоплюватися складними, малозрозумілими для слухачів словами і термінами;

· використовувати банальні висловлювання, штампи, різноманітні діалектні, жаргонні слова та вирази;

· вживати довгі, складні по конструкції речення. Речення повинні мати не більше 12-13 слів.

Особливо ретельно слід продумувати та застосовувати приклади, які характеризують моральний облік військовослужбовця. Недостатньо назвати прізвище відмінника або порушника. Слід показати його моральні якості, конкретні заслуги або поступки.

При залученні слухачів до діалогу-бесіди слід враховувати наступні вимоги до запитань, які у певній послідовності будуть ставитися перед аудиторією:

1. Запитання повинно бути доступним, тобто таким, на яке слухачі можуть відповісти на основі знань, якими вони володіють.

2. Запитання повинні торкатися суттєвих сторін проблеми, яка розглядається. Не доцільно ставити запитання, які вимагають від слухачів однозначної відповіді або підштовхують їх на формальне завчання деталей, фактів, подій.

3. Запитання повинно бути простим, тобто ставити перед слухачами одне завдання. Слід уникати здвоєних запитань, які ускладнюють розуміння слухачів.

4. Запитання не повинні бути каверзними, провокаційними, тобто не повинні товкати слухачів на неправильне рішення.

5. Запитання повинні бути звернені не до пам’яті (“хто”, “коли”, “в якому році”), а до мислення слухачів (“чому”, “для чого”, “що витікає з…”, “чим ви можете пояснити…” і т.п.).

6. Слід уникати постановки загальних або випадкових запитань (“хто доповнить”, “є бажаючі відповісти”). Бажаючих не знайдеться і бесіда буде приречена на провал.

Доцільно формулювати запитання так, щоб вони мали проблемний характер, тобто домагатися, щоб для відповіді на них слухачі відчули недостатність своїх знань і самостійно зайнялись їх поповненням.

При необхідності керівник сам дає пояснення на поставлене ним самим або задане слухачами запитання.

У випадку, якщо керівник не готовий ґрунтовно відповісти на те або інше запитання, потрібно відверто сказати, що в даний момент він не володіє потрібними відомостями і, вивчивши питання, при першій ж нагоді дасть пояснення його воїнам.

Заняття методом “розповідь-бесіда” закінчується заключним словом керівника групи. В заключному слові необхідно:

- підвести підсумки заняття, вивчення та обговорення теми;

- дати правильне пояснення питанням, по яким висловлювались суперечливі та невірні думки;

- дати оцінку відповідям слухачів, відмітити позитивні моменти й недоліки в їх відповідях, доповненнях;

- поставити завдання на наступне заняття.

Однією із основних якостей хорошої розповіді-бесіди - лаконічність викладення, тобто вміння виразити коротко максимальну за об’ємом інформацію.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 860; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. E. Провести пункцию брюшной полости через задний свод влагалища
 2. III. Расчет погрешности прямых измерений и доверительного интервала методом, основанным на определении средней квадратичной погрешности.
 3. Алгоритм рішення ЗЛП графічним методом
 4. Анализ линейной зависимости методом наименьших квадратов
 5. Бариста должен не только сварить эспрессо, но и суметь оценить результат, чтобы при необходимости провести работу над ошибками
 6. В полевых условиях плотность грунтов часто определяют методом зондирования (пенетрации).
 7. Важнейшие полимеры, получаемые методом полимеризации, их основные физические и химические свойства, применение в современном строительстве.
 8. Вещества, полученные методом химического синтеза.
 9. Взятие желудочного содержимого фракционным методом
 10. ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ ЕНЕРГІЇ У ЛЮДИНИ МЕТОДОМ ПОВНОГО ГАЗОВОГО АНАЛІЗУ.
 11. ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ ГРУНТУ МЕТОДОМ ВИСУШУВАННЯ ДО ПОСТІЙНОЇ МАСИ

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.