Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВАДИ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ТА НАДАННЯ ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

В 12

Дніпропетровськ

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА ТА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

ВАДИ РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ

ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ VІ КУРСУ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІІІ-ІV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

 

 

 

 

УДК 616-007-053.2(075.8)

ББК 28.03

Розробники:Дніпропетровська державна медична академія (проф. В.А. Дігтяр, проф. В.І. Сушко, доц. Л.М. Харитонюк, доц. О.М. Барсук, доц. А.Є. Носар, асистенти: О.Г. Садовенко, М.О. Камінська, В.М. Байбаков, Д.М. Лук’яненко, С.В. Коваль,

О.П. Гладкий);

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця (проф. А.Ф. Левицький, проф. Д.Ю. Кривченя, проф. Дубровін О.Г., проф. В.М. Притула, доц. О.Н. Плотніков);

Буковинський державний медичний університет (проф. Б.М. Боднар, доц. С.О. Сокольник, доц. О.Б. Боднар);

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (проф. В.В. Погорілий, проф. О.О. Фомін, проф. Ю.П. Кукуруза, доц. В.С. Коноплицький, О.Г. Якименко);

Донецький національний медичний університет (проф. І.П. Журило, проф. В.М. Грона, проф. С.В. Веселий, доц. Н.Т. Сушков);

Запорізький державний медичний університет (проф. А.Є. Соловйов, доц. О.В.Латуринська, доц. О.В. Спахі);

Одеський національний медичний університет (проф. О.О. Лосєв, доц. М.Г.Мельниченко, ас. Д.А. Самофалов);

Харківський національний медичний університет (проф. В.Б. Давиденко, проф. Ю.В.Пащенко);

Кримський державний медичний університет (проф. Л.Ф. Притуло, проф. Д.С. Акмоллаєв, доц. Д.В. Шаєвський);

Українська медична стоматологічна академія (доц. І.В. Ксьондз);

Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького (проф. А.А. Переяслов, проф. О.Є Борова, доц. О.М. Кулик);

Луганський державний медичний університет (проф. О.Г. Момотов).

 

В 12 Вади розвитку у дітей (самостійна аудиторна та позааудиторна робота студентів) / В.А. Дігтяр, В.І. Сушко, Л.М. Харитонюк, О.М. Барсук та інш./ - Дніпропетровськ, 2011. - 345 с.

ББК 28.03

Даний посібник створений на основі наскрізної навчальної програми «Хірургія» з навчальної дисципліни «Дитяча хірургія» за змістовим модулем 9 «Вади розвитку у дітей» для студентів VІ курсів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації за кредитно-модульною системою навчання. В сучасних умовах, коли держава спрямовує свої зусилля на збереження та відновлення здоров’я дітей та нації, особливо важлива своєчасна діагностика та корекція зростаючих по кількості вад розвитку. За таких умов підготовка лікарів загального профілю з цих складних і важливих питань є необхідною.В методичних розробках для самостійної роботи студентів до тематичного плану практичних занять викладені основні методики клінічної діагностики, питання диференціальної діагностики, лікарської хірургічної тактики та післяопераційне ведення хворих.

Наведений клінічний матеріал у вигляді тестових та ситуаційних задач в систематизованому порядку допомагають студенту в процесі підготовки до практичних занять та більш досконалому засвоїнню практичних навичок.

Рецензенти: 1. В.Г. Мішалов - д.м.н., професор, завідувач кафедри хірургічних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

2. В.М Кліменко. – д.м.н., професор, завідувач кафедри факультетської хірургії Запорізького державного медичного університету.

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчально-методичний посібник для студентів VI курсу вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 8 від 27. 04. 2010 р.)

ЗМІСТ МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК

для самостійної роботи студентів до тематичного плану практичних занять за змістовим модулем 9

 

стор.

1. Вади розвитку у дітей, діагностика, лікувальна тактика та надання

екстреної медичної допомоги. ………………………………………..……..4

2. Вроджені кісти легенів, гіпоплазія легенів,

вроджена часткова емфізема …………………………………………..…….....27

3. Атрезія стравоходу, діафрагмові грижі. ……………….……………….......46

4. Вади розвитку, які супроводжуються кишковою непрохідністю. ………...68

5. Вади розвитку товстої кишки. Хвороба Гіршпрунга.

Аноректальні вади розвитку. ………………………………………………..94

6. Вади розвитку передньої черевної стінки, крипторхізм. ………………....125

7. Вади розвитку сечової та статевої систем. ………………………………...143

8. Вади розвитку опорно-рухового апарату. …………………………………171

 

Позааудиторна самостійна робота студентів.

1. Рідкісні вади у дітей. ………………………………………………………213

2. Внутрішньоутробні операції. …………………………………………… . 228

3. Ендоскопічні методи операцій. ………………………………………….. 241

4. Парантеральне та ентеральне годування дітей. …………………………259

5. Невідкладна допомога при дихальній недостатності. …………………..276

6. Невідкладна допомога при серцево-судинній недостатності. ………….289

7. Невідкладна допомога при нирковій недостатності. ……………………305

8. Невідкладна допомога при набряку мозку. ……………………………...315

9. Диференційна діагностика гідронефрозу. ……………………………….327

10. Невідкладна допомога при печінковій недостатності. ………………..338

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 1384; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.