Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми. В останні роки відмічається зростання вроджених вад розвитку, особливо важких
Читайте также:
 1. Алгоритм вивчення кон'юнктури конкретного товарного ринку
 2. Базові (ключові) цінності.
 3. Базові засади створення організаційної структури проекту
 4. Базові знання, вміння, навички необхідні для вивчення теми
 5. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення
 6. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення
 7. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення
 8. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
 9. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
 10. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
 11. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми

Актуальність теми.

В останні роки відмічається зростання вроджених вад розвитку, особливо важких. Частота вроджених вад розвитку складає 0,1-1,9 на 1000 новонародженних. Клінічними спостереженнями доказано практичне значення синдромального підходу в роботі дитячого хірурга. Він дає можливість точно діагностувати супутні захворювання у дитини з множинними вродженими вадами, дозволяє прогнозувати характерні для кожного синдрому ускладнення при проведенні оперативних втручань, більш точно оцінити можливості хірургічного і консервативного лікування, дати точний медико-генетичний прогноз у родині.

2. Конкретні цілі заняття:

1. Проаналізувати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених вад розвитку у дітей.

2. Розпізнати на основі даних клінічних, додаткових методів обстеження дизрупцію, деформацію, дисплазію у дітей.

3. Визначити показання необхідності переривання вагітності при вадах розвитку.

4. Обґрунтувати показання до розродження за допомогою кесарева розтину при вадах розвитку.

5. Трактувати показання до невідкладного переводу новонародженого до хірургічного відділення.

6. Обґрунтувати протипоказання до оперативного втручання при вадах розвитку.

 

( міждисциплінарна інтеграція).

№ п/п Назви попередніх дисциплін Отримані навички
1. Анатомія Вивчити особливості анатомії дитини у різні вікові періоди.
2.     Гістологія Знати гістологічну картину різних тканин та органів у дітей. Вміти визначити особливості гістологічної будови при вадах розвитку у дітей.
3. Фізіологія Описувати фізіологію дитини. Визначити особливості фізіології у дитини даного віку.
4. Патологічна фізіологія Описувати патологічні зміни при вадах. Визначити основні моменти етіології, патогенезу вад розвитку.
5. Пропедевтика дитячих хвороб Володіти методикою обстеження дитини з вадами розвитку. Дати оцінку та продемонструвати знання клінічних і лабораторних досліджень, основних симптомів вад розвитку.
6.   Рентгенології, УЗД, КТ, МРТ Вміти інтерпретувати данні рентгенологічних досліджень. Оцінити одержані результати після променевих методів діагностики, визначити основні рентгенологічні симптоми. Оцінити дані УЗД, КТ, МРТ досліджень в залежності від характеру патології та віку дитини.
7. Медична генетика Демонструвати знання медичної генетики для діагностики вади розвитку, синдрому. Синдромний підхід при діагностиці вад розвитку в дитячій хірургії.

 

4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.4.1. Перелік основних термінів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття.

Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 368; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.