Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бухгалтерський облік витрат і виходу продукції тваринництва 1 страница

Тваринництво є важливою галуззю сільськогосподарського виробництва і поділяється на ряд самостійних галузей: скотарство (молочне і м’ясне), свинарство, конярство, вівчарство (вовняне, м’ясне, каракульське), птахівництво (яєчне і м’ясне), бджільництво (медове, медово-запилювальне, запилювальне, бджоло-розвідне), звірівництво, кролівництво, рибництво, шовківництво та ін. У тваринництві витрати обліковуються за галузями, видами або технологічними групами тварин, виробничими підрозділами і видами виробничих витрат. Розмежування витрат в бухгалтерському обліку за вищезазначеними ознаками забезпечується шляхом вибору відповідних об’єктів обліку витрат і побудови облікових регістрів.

На відміну від рослинництва, тваринництво характеризується рівномірним понесенням витрат і одержанням продукції.

Усі витрати звітного року в тваринництві, як правило, включаються до складу собівартості продукції поточного року. Виключення становлять тільки такі галузі як бджільництво, рибництво, птахівництво та шовківництво де може бути незавершене виробництво на кінець звітного періоду. У бджільництві – це вартість меду, яка залишена у вуликах як кормовий запас на осінньо-зимово-весняний період, у рибництві – витрати по зарибленню, у птахівництві – витрати на незакінчену інкубацію, у шовківництві – вартість грени.

Технологічний процес виробництва в тваринництві характеризується однорідністю операцій, що виконуються: годівля тварин та догляд за ними, отримання продукції. Причому всі ці операції, як правило, відбуваються безперервно та не розмежовуються у часі. Отже, на відміну від рослинництва, в тваринництві відсутнє чітке розмежування витрат у часі, за видами робіт та окремими операціями.

Основними особливостями тваринництва є:

– оцінка біологічних активів та одержаної продукції;

– відтворення частини необхідних засобів і предметів праці;

– робота з живими організмами;

– використання сільськогосподарської техніки (які детально розписані у табл. 1.5).

Основними завданнями бухгалтерського обліку в галузі тваринництво є:– економічно обґрунтоване розмежування витрат за видами виробництв і групами худоби;

– точний розподіл усіх витрат за економічно однорідними елементами та статтями, з яких складається собівартість виготовленої продукції;

– своєчасне, точне та повне відображення виходу продукції тваринництва;

– точне відображення витрат за підрозділами підприємства;

– економічно обґрунтоване визначення собівартості готової продукції.

Об’єктами обліку витрат (розрізи аналітичного обліку) є статево-виробничі групи тварин, а об’єктами визначення собівартості – конкретні види продукції (табл. 4.9).

Таблиця 4.9. Об’єкти обліку витрат і визначення собівартості у тваринництві

Об’єкти обліку витрат Об’єкти калькулювання Одиниця калькулювання
1 2 3
1. Велика рогата худоба молочного напрямку
Основне стадо (корови) молоко 1 центнер
приплід 1 голова
Худоба на вирощуванні та відгодівлі приріст живої маси 1 центнер
жива маса
2. Велика рогата худоба м’ясного напрямку
Основне стадо (корови) приплід 1 голова
приріст живої маси 1 центнер
молоко
Худоба на вирощуванні та відгодівлі приріст живої маси 1 центнер
жива маса
3. Свинарство *
Основне стадо (свиноматки) поросята відлучені 1 голова
приріст живої маси 1 центнер
Свині на вирощуванні приріст живої маси 1 центнер
жива маса
Відгодівля свиней приріст живої маси 1 центнер
жива маса
4. Вівчарство (козівництво), роздільно-тонкорунне, напівтонкорунне, напівгрубошерстне, грубошерстне
Основне стадо овець (вівцематки з ягнятами до відлучення) ягнята на час відлучення, 1 голова
вовна 1центнер
Вівці на вирощуванні та відгодівлі приріст живої маси 1центнер
вовна
5. Вівчарство каракульське і смушкове
Основне стадо (вівцематки з ягнятами до відлучення) приплід 1 голова
вовна 1центнер
приріст живої маси
Вівці на вирощуванні та відгодівлі приріст живої маси 1 центнер
вовна
6. Птахівництво *
Доросле стадо яйця 1 тис. штук
Молодняк на вирощуванні приріст живої маси 1 центнер

Продовження табл. 4.9.

1 2 3
7. Інкубація
Інкубація яєць добовий молодняк 1 тис. голів
8. Конярство
Основне стадо приплід 1 голова
робота коней 1 робочий день
Молодняк на вирощуванні приріст 1 кормо-день
9. Кролівництво і звірівництво
Основне стадо діловий молодняк 1 голова
Молодняк приріст живої маси 1 центнер
10. Рибництво, бджільництво, шовківництво, штучне осіменіння тварин і птиці
Рибництво Мальки цьоголітки, річники, ремонтний молодняк 1 центнер
риба 1 тис. штук
Бджільництво (розплідне, медове, запилювально-медове, запилювальне) неплідна матка 1 штука
плідна матка
пакети з бджолами (рої)
соти бджолині, мед
віск бджолиний 1 центнер
прополіс 1 кілограм
рій 1 штука
бджолина отрута (сирець) 1 грам
пилок квітковий
маточне молоко
соторамка 1 штука
запилення культур 1 гектар
Шовківництво кокони тутового шовкопряда 1 кілограм
грена
Одержання сперми (за видами тварин) сперма 1 спермо-доза
* Об’єкти бухгалтерського обліку виробничих витрат у свинарстві та птахівництві можуть уточнюватися відповідно до існуючих технологій, що використовуються конкретним підприємством

 

Якщо облік витрат ведеться в цілому за конкретними виробничими підрозділами без деталізації за окремими об’єктами (видами та групами худоби й птиці), то фактичні витрати підрозділу розподіляють між окремими видами та групами тварин і птиці пропорційно до планових витрат, а за відсутності – до нормативних витрат згідно з технологічними картами чи укрупненими нормативами.

Аналітичні рахунки відкривають за видами та статево-виробничими групами тварин. На окремих аналітичних рахунках обліковують витрати на приготування кормів у кормокухнях і кормоцехах. Ці витрати списують на відповідні групи тварин у порядку розподілу пропорційно кількості приготовлених кормів. 

Облік витрат в тваринництві рекомендується вести за такими статтями витрат:

– витрати на оплату праці;

– відрахування єдиного соціального внеску;

– паливо та мастильні матеріали;

– засоби захисту тварин;

– корми;

– роботи та послуги;

– витрати на ремонт необоротних активів;

– інші витрати на утримання основних засобів;

– інші витрати;

– непродуктивні витрати;

– загальновиробничі витрати.

До статті “Витрати на оплату праці” включається основна та додаткова заробітна плата працівників, безпосередньо зайнятих у технологічному процесі виробництва продукції тваринництва: доярки, телятниці, скотарі, пастухи, свинарі, вівчарі, бджолярі, птахівниці, підмінні робітники та ін.

На статтю “Відрахування єдиного соціального внеску” відносять нарахування на заробітну плату працівників, зайнятих виробництвом продукції.

У статті “Паливо та мастильні матеріали” відображають вартість, палива, витраченого на виконання технологічних операцій у тваринництві, вартість мастил тощо.

До статті “Засоби захисту тварин” включають вартість біопрепаратів і дезінфікуючих засобів, які застосовуються у тваринництві. На цю статтю не відносять вартість біопрепаратів, медикаментів, дезінфікуючих засобів, придбаних за рахунок асигнувань з бюджету.

У статті “Корми” відображають вартість кормів власного виробництва та придбаних, без витрат на їх підвезення.

Витрати на транспортування кормів з місць постійного зберігання до кормоцехів (кормокухонь) або безпосередньо на ферму відносять на відповідні статті витрат (пальне і мастильні матеріали, оплата праці тощо).

Сюди відносять також витрати на приготування кормів у кормоцехах. Ці суми списують безпосередньо на відповідні види та групи тварин або розподіляють між ними пропорційно масі згодованих кормів. Частину витрат на утримання кормоцехів відносять на вартість кормів, переданих на склад для зберігання.

У статті “Роботи та послуги” відображають вартість робіт і послуг власних допоміжних виробництв, які забезпечують виробничі потреби, та вартість послуг виробничого характеру, наданих сторонніми підприємствами, включаючи послуги, надані водогосподарськими організаціями (крім робіт і послуг, витрати на які включаються до інших статей).

До складу цієї статті включають вартість послуг власного та залученого автомобільного, тракторного й гужового транспорту. Витрати відносять на окремі об’єкти обліку, виходячи з обсягів робіт, пов’язаних із перевезенням вантажів (у тонно-кілометрах, умовних еталонних гектарах тощо).

Вартість послуг електро-, тепло-, водо-, та газопостачання визначається з включенням вартості відповідно електричної, теплової енергії, води, газу, одержаних зі сторони та вироблених на власному підприємстві.

До складу статті “Витрати на ремонт необоротних активів” включають:

а) заробітну плату працівників, зайнятих на ремонтних роботах, вартість запасних частин, ремонтно-будівельних та інших матеріалів, витрачених на поточний ремонт основних засобів тваринництва;

б) вартість послуг сторонніх організацій і власних майстерень з технічного обслуговування й поточного ремонту обладнання ферм.

У статті “Інші витрати на утримання необоротних активів” відображають:

– оплату праці, включаючи відрахування на соціальні заходи, працівників, що обслуговують основні засоби;

– вартість пального та мастильних матеріалів, витрачених на експлуатацію основних засобів у тваринництві;

– амортизаційні відрахування, які прямо не відносяться на певні об’єкти обліку витрат види або групи тварин.

Витрати на утримання тваринницького приміщення, де розміщено декілька видів худоби, розподіляють пропорційно зайнятій площі.

У статті “Інші витрати” відображають витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом певної продукції і не включені до жодної з вищенаведених статей, а саме:

а) вартість спецодягу та спецвзуття, що видаються працівникам, зайнятим доглядом за худобою, птицею тощо (за винятком вартості спецодягу, який видається ветпрацівникам і сторожам), а також інших малоцінних і швидкозношуваних предметів;

б) вартість підстилки для тварин (соломи, торфу, тирси);

в) витрати на штучне запліднення тварин (утримання пункту осіменіння, вартість сперми, оплату праці техніка штучного запліднення тощо);

г) витрати на будівництво та утримання літніх таборів, загонів, навісів та інших споруд некапітального характеру для тварин. Ці витрати обліковуються у складі витрат майбутніх періодів, а на собівартість відносяться рівними частками протягом терміну використання зазначених споруд, який встановлюється комісією при введенні відповідного об’єкта в експлуатацію;

д) платежі зі страхування майна, тварин, а також окремих категорій працівників, зайнятих безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя і здоров’я у випадках, передбачених законодавством;

е) інші витрати, що включаються у собівартість продукції (робіт, послуг) і не відносяться до цієї та інших статей витрат. Ці витрати, як правило, безпосередньо відносять на відповідні види тварин.

У статті “Непродуктивні витрати” обліковують втрати від падежу молодняку та дорослої худоби на відгодівлі, птиці, звірів, кролів, загибелі бджолосімей, що відшкодовуються за рахунок підприємства. Ці витрати зменшуються на вартість одержаної сировини (шкур, технічного м’яса тощо) за цінами можливої реалізації або використання у своєму підприємстві. Загибель тварин, внаслідок стихійного лиха відноситься на фінансові результати підприємства, а з вини матеріально відповідальних осіб – за рахунок цих осіб.

До статті “Загальновиробничі витрати” включають бригадні, фермські, цехові та загальновиробничі витрати.

До бригадних, фермських, цехових і загальновиробничих витрат відносяться витрати на оплату праці працівників апарату управління; орендна плата; амортизаційні відрахування і витрати на утримання та поточний ремонт необоротних активів загального призначення; витрати на заходи з охорони праці й техніки безпеки; витрати на перевезення працівників до місця безпосередньої роботи; на утримання польових станів; інші витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням виробництва окремих підрозділів і галузей.

Бригадні, фермерські, цехові та загальновиробничі витрати тваринництва розподіляються між об’єктами обліку пропорційно загальній сумі витрат, за винятком вартості кормів і відносяться на собівартість тільки тієї продукції, яка виробляється в даній бригаді, фермі, цеху чи у відповідній галузі.

Враховуючи специфіку окремих галузей тваринництва додатково можуть виділятися такі статті витрат:

– вартість яєць, закладених на інкубацію;

– вартість грени (у шовківництві);

– витрати стригального пункту (у вівчарстві);

– вартість мальків (цьоголіток), запущених у водоймах;

– інші статті.

За такими галузями тваринництва, як птахівництво, бджільництво, рибництво, шовківництво, можуть бути витрати незавершеного виробництва. Залишки незавершеного виробництва на кінець року повинні бути підтверджені даними інвентаризаційних описів.

 

Для обліку витрат на виробництво у тваринництві використовується значна кількість різноманітних первинних документів. Їх можна поділити на п’ять груп:

1) з обліку витрат праці;

2) з обліку предметів праці;

3) з обліку засобів праці;

4) з обліку вартості виконаних робіт і наданих послуг;

5) з обліку виходу продукції.

1) Основними документами для нарахування оплати праці працівникам тваринництва є Табель обліку робочого часу (ф. № ПСГ-1) та Розрахунок нарахування заробітної плати працівникам тваринництва (ф. № 69). Виконання ремонтних робіт у тваринництві оформляється Нарядом на відрядну роботу (ф. № ПСГ - 5).

Нарахування заробітної плати здійснюється, як правило, за одержану продукцію (молоко, приплід, приріст живої маси, вовну тощо) згідно з діючими у підприємстві нормативами. Для цього використовуються документи, в яких фіксується вихід продукції: Журнал обліку надою молока (ф. № 112), Акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. № ПБАСГ - 3),Відомість зважування тварин (ф. № ПБАСГ - 10).

На підставі первинних документів з оплати праці працівникам тваринництва щомісяця складають Зведену відомість нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об’єктами обліку витрат (ф. № 5.1 с.-г.).

2) Основним видом матеріальних витрат у тваринництві є корми, облік яких ведуть у Відомості витрати кормів (ф. № ВЗСГ-9). Для зведеного обліку витрат кормів за видами тварин на фермі ведуть Журнал обліку витрати кормів (ф. № 35). Наявність кормів у господарстві і їх рух обліковують у Журналі обліку кормів (ф. № 35 а).

Витрачання дезінфікуючих засобів, медикаментів, біопрепаратів та інших матеріальних цінностей оформляють в установленому порядку Лімітно-забірними картами на отримання матеріальних цінностей (ф. № ВЗСГ-1), Накладними (внутрішньогосподарського призначення) (ф. № ВЗСГ-8) та іншими видатковими документами. Дані первинних документів зі списання матеріальних цінностей у виробництво є основою для складання Звіту про рух матеріальних цінностей (ф. № 121) та Звіту про витрати та вихід продукції основного виробництва )ф. № 5.5 с-г).

Списання витрачених малоцінних і швидкозношуваних предметів, спецодягу, спецвзуття, малоцінних необоротних активів проводять на основі Актів на списання виробничого та господарського інвентарю (ф. № ВЗСГ-5).

3) Витрати засобів праці фіксують в Розрахунках нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (ф. № ОЗСГ-5), що складаються в установленому порядку.

Використану воду в тваринництві списують за собівартістю м3 води згідно зі Звітом про водопостачання, а електроенергію – за фактичною вартістю її одержання зі сторони на підставі Звіту про використання електроенергії (ф. № 127).

Основою для обліку послуг гужового транспорту є Облікові листки праці і виконаних робіт (ф. № ПСГ-2). Якщо ці послуги надано гужовим транспортом, закріпленим безпосередньо у тваринництві, то кількість коне-днів обліковують на основі Розрахунку нарахування заробітної плати працівникам тваринництва (ф. № 69).

Витрати з обліку вартості виконаних робіт і наданих послуг, транспортного обслуговування, виконані сторонніми підприємствами та організаціями, відображають на підставі Актів на виконання робіт (послуг), товарно-транспортними накладнимиі підтверджуютьсярахунками-фактурами тощо.

При витрачанні товарно-матеріальних цінностей обов’язково перевіряють правильність застосування норм витрат, відповідність зазначеного поголів’я тварин фактичній наявності на кожну дату тощо.

Загальновиробничі витрати відносять на витрати тваринництва відповідно до розрахунків і довідок бухгалтерії.

4) Послуги вантажного автотранспорту для тваринництва списують на підставі Подорожнього листа вантажного автомобіля (ф. № 2).

Витрати на транспортні роботи тракторів списують згідно з Подорожнім листом трактора (ф. № ПСГ-4). Витрати на роботи і послуги таких власних допоміжних виробництв групуються в накопичувальних відомостях і відносяться на об’єкти в тваринництві за фактичною собівартістю.

5) Для оприбуткування продукції тваринництва використовують ряд документів. їх можна поділити на дві групи: 1) документи на оприбуткування готової продукції, процес виробництва якої закінчено (молоко, яйця, мед, вовна тощо); 2) документи на оприбуткування приросту живої маси та приплоду тварин, що оприбутковується і яка існує тільки у вигляді живих тварин.

До першої групи документів відносяться: Журнал обліку надою молока (ф. № 112) – для оприбуткування молока від надою; Акт настригу і приймання вовни (ф. № 115) – для оприбуткування вовни від овець; Щоденник надходження сільськогосподарської продукції (ф. № 81) – для оприбуткування яєць, меду, риби тощо.

До другої групи документів відносяться: Акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. № ПБАСГ-3), Нагромаджувальний акт на оприбуткування приплоду звірів (ф. № ПБАСГ-7) – на оприбуткування приплоду; Відомість зважування тварин (ф. № ПБАСГ-10)– на оприбуткування приросту тварин; Акт на вихід і сортування добового молодняку птиці (ф. № ПБАСГ-5) – на оприбуткування птиці від інкубатора.

Інформацію з документів першої групи включають у Звіт про рух матеріальних цінностей (ф. № 121), а з другої групи – у Звіт про рух тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-13).

 

Для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції тваринництва передбачено субрахунок 232 “Тваринництво”. За дебетом субрахунку обліковується незавершене виробництво на початок періоду (у рибництві, бджільництві, шовківництві, інкубації), витрати поточного року та незавершене виробництво на кінець періоду. За кредитом – обліковується сільськогосподарська продукція тваринництва (молоко, вовна, яйця, гній тощо) та додаткові біологічні активи (приплід) за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу або за виробничою собівартістю (чи собівартістю за прямими витратами) відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку витрат на біологічні перетворення біологічних активів і вихід продукції в тваринництві наведено в табл. 4.10.

Таблиця 4.10. Облік витрат і виходу продукції тваринництва

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
дебет кредит
Списано матеріальні цінності на виробництво продукції тваринництва
Списано корми на виробництво продукції тваринництва: – власного виробництва
– придбані
Списано вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів
Списано вартість корму, згодованого тваринам на випасі
Списано вартість робіт і послуг для тваринництва, що надані власними промисловими і допоміжними виробництвами 233, 234
Частину витрат майбутніх періодів віднесено на тваринництво (спорудження тимчасових літніх таборів для тварин, орендна плата тощо)
Списано готову продукцію для потреб тваринництва (молоко для випоювання тварин, мед для годівлі бджіл, яйця для інкубації тощо)
Нараховано підрядникам та іншим стороннім підприємствам і організаціям за виконані роботи і надані послуги для тваринництва 63, 68
Нараховані страхові платежі з обов’язкового страхування тварин
Нараховано заробітну плату працівникам тваринництва
Нараховано єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Нараховано знос по основних засобах, що використовуються в тваринництві
Списано загальновиробничі витрати на тваринництво в порядку їх розподілу
Оприбутковано готову продукцію від тваринництва (молоко, яйця, мед, вовна)
Оприбутковано від тваринництва приплід тварин, приріст живої маси
Віднесено на витрати рослинництва вартість вивезеного гною на поля, в парники, теплиці тощо
Віднесено частину витрат бджільництва на запилення сільськогосподарських культур
Списано витрати по незавершеному виробництву, що загинуло від стихійного лиха
Відображено дохід від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Відображено витрати від первісного визнання сільськогосподарської продукції і додаткових біологічних активів

 

Для обліку витрат на біологічні перетворення у тваринництві та виходу продукції або додаткових біологічних активів при їх первісному визнанні призначено Журнал-ордер № 5 В с.-г.

Первинні документи, накопичувальні та групувальні відомості, бухгалтерські довідки є підставою для заповнення Звіту про витрати та вихід продукції основного виробництва (реєстрів аналітичного обліку) (ф. № 5.5 с.-г.),який складається за місяць і наростаючим підсумком з початку року в розрізі об’єктів аналітичного обліку за відповідними статтями витрат.

Дані Звіту № 5.5 с.-г. за кредитом аналітичних рахунків виробництв переносяться у Зведену відомість (ф. № 5.10 с.-г).

Підсумки Зведеної відомості (ф. № 5.10 с.-г.)з деталізацією сум за синтетичними рахунками (субрахунками) переносять до Журналу-ордеру (ф. № 5 В с.-г.), а кредитові обороти з Журналу-ордера – до Головної книги.

Згідно з Методичними рекомендаціями № 132 калькулювання продукції тваринництва, відбувається у певній послідовності:

1) розподіляються загальновиробничі витрати;

2) розподіляються витрати з утримання кормоцехів і кормокухонь.

Методика обчислення собівартості продукції тваринництва залежить від основних ознак, які властиві біологічній природі тварин. Кожен вид тварин дає кілька видів готової продукції: молочне стадо великої рогатої худоби – молоко і приплід; бджільництво – мед, віск, рої; вівчарство – вовна, приплід, приріст живої маси тощо. Отже, важливо правильно розподілити витрати між окремими видами готової продукції.

У тваринництві калькулюється основна продукція, заради отримання якої вирощуються та утримуються тварини. Побічна продукція тваринництва (яка отримується паралельно з виробництвом основної продукції) не калькулюється, а оцінюють за певною методикою.(табл. 4.11).

Таблиця 4.11. Порядок оцінки побічної продукції

№ з/п Види побічної продукції Одиниці виміру Порядок оцінки
1 2 3 4
Гній тонна за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, або виходячи з нормативно-розрахункових витрат і витрат на його прибирання та вартості підстилки
Пташиний послід оцінюється за нормативно-розрахунковими витратами на його видалення з приміщень, сушіння і зберігання, включаючи вартість тари
Вовна-линька центнер оцінюється за реалізаційними цінами чи цінами їх використання у господарстві
Пух
Перо
Міражні яйця штук
М’ясо півників яєчних курей, заби-тих у добовому віці центнер

Продовження табл. 4.11.

1 2 3 4
М’ясо забитих звірів центнер  
Шкури загиблих тварин штук
Молоко овець центнер
Шкаралупа яєць при інкубації кілограм
Гренажні кокони, з яких не вийшли метелики центнер

 

Після виконання підготовчих робіт здійснюється калькулювання собівартості тваринницької продукції.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 3663; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.039 сек.