Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Суглоби стопи




Надп'ятково–п'ятково–човноподібний суглоб утворе­ний передніми суглобовими поверхнями надп'яткової та п'яткової кісток, головкою надп'яткової кістки та човнопо­дібною кісткою. Його слід розглядати як сукупність двох анатомічно самостійних суглобів: надп 'ятково–п'яткового і п'ятково–човноподібного. Перший з них – циліндричний і комбінований, другий – кулястий, комбінований. В цілому це – складний суглоб, функціонально –одноосьовий.

П’ятково–кубоподібний суглоб формується суміжними суглобовими поверхнями п’яткової та кубоподібної кісток. Це – плоский, комбінований суглоб, який разом з надп’ятково–човноподібним суглобом формує поперечний суглоб затесна.

Поперечний суглоб заплесна (суглоб Шопара) функціонально є одноосьовим із сагітальною віссю обертання. Це – складний, комбінований суглоб. Його роздвоєну зв'язку називають кчюче.м суглоба, при її перерізанні суглоб розпадається.

Клино –човноподібний суглоб – плоский, складний, комбінований, з обмеженим розмахом рухів.

Заплесно–плеснові суглоби (суглоби Лісфранка) – плоскі, комбіновані, з обмеженою рухомістю, укріплюються підошовними і міжкістковими зв'язками.

Міжплеснові суглоби утворені суглобовими поверхнями основ плеснових кісток. Це – плоскі, комбіновані суглоби, з обмеженими рухами.

Плесно–фалангові суглоби – прості, кулястої форми, утворені головками плеснових кісток і основами проксимальних фаланг.

Міжфалангові суглоби – прості, блокоподібні, утворені блоками проксимальних і середніх фаланг та основами середніх і дистальних фаланг (Іл. 41).

Стопа при стоянні і ходьбі виконує опорну, локомоторну і ресорну функції. В нормі стопа опирається на землю переважно трьома точками: п'ятковим горбом та головками І та V плеснових кісток, фаланги пальців лише торкаються опорної поверхні. Ресорна функція стопи забезпечується її склепінною будовою. У стопі розрізняють п ‘ ять поздовжніх і одне поперечне склепіння. Поздовжні склепіння об'єднують в дві групи: внутрішнє склепіння, яке сягає від п'яткової кістки до головок І–Ш плеснових кісток, та зовнішнє склепіння, яке проходить від п'яткової кістки до головок ІV–V плеснових кісток. Внутрішнє склепіння виконує ресорну функцію, зовнішнє – переважно опорну.

Поперечне склепіння проходить через дистальний ряд кісток заплесна та основи плеснових кісток. Воно відкрите до внутрішнього боку стопи. Склепіння стопи утримуються пасивними і активним зашморгами. Пасивними служать підошовні зв'язки, а активними – сухожилки м'язів та самі м'язи.

Розрізняють нормальну, склеписту і плоску стопу. Плоскостопість буває природженою і набутою. Причинами плоскостопості можуть бути слабкий зв'язковий апарат, неправильно підібране взуття, втома і недостатній розвиток м'язів, тривалі навантаження.

СКЕЛЕТ ГОЛОВИ (ЧЕРЕП)

Череп – найважливіша і найскладніша для вивчення частина скелета людини. В ньому виділяють мозковий (мозковий череп) та лицевий (лицевий череп) відділи (Іл. 42–44).

Мозковий череп є вмістилищем для головного мозку та органів чуття (зору, нюху, слуху). Його утворюють вісім кісток, серед яких розрізняють непарні (лобова, клиноподібна, потилична і решітчаста) та парні (тімяна і вискова) кістки (Іл.42).

Лицевий череп є опорою для початкових відділів травного апарату і органів дихання. Серед кісток лицевого черепу також є парні (верхня щелепа, вилична, піднебінна, слізна, носова, нижня носова раковина) і непарні (нижня щелепа, леміш, під 'язикова) кістки (Іл.43).




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 4280; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.