Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Децильний розподіл населення за розміром середньодушових грошових витрат

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

   
Номер децильної групи насе­лення за розмі­ром середньодушових грошо­вих витрат Частка населен­ня в децильній групі хj Частка децильної групи в за­гальному розмі­рі грошових ви­трат yj Розрахункові дані
cum yj xjyj xj cum yj
0,1 0,022 0,022 0,0022 0,0022
0,1 0,039 0,061 0,0039 0,0061
0,1 0,051 0,112 0,0051 0,0112
0,1 0,063 0,175 0,0063 0,0175
0,1 0,076 0,251 0,0076 0,0251
0,1 0,089 0,340 0,0089 0,0340
0,1 0,105 0,445 0,0105 0,0445
0,1 0,126 0,571 0,0126 0,0571
0,1 0,158 0,729 0,0158 0,0729
0,1 0,271 1,000 0,0271 0,1000
Разом 1,0 1,000 X 0,1000 0,3706

 

KG = 1 - 2 • 0,3706 + 0,1 = 0,3588, що свідчить про помірну диференціацію витрат населення.

Споживання матеріальних благ - це використання на­селенням товарів і послуг для задоволення особистих та колек­тивних потреб. Статистика визначає загальним фонд споживання товарів і послуг та середньодушовий рівень їх споживання (за­гальний фонд споживання, ділений на середньорічну чисель­ність наявного населення).

Обидва показники подаються у вартісній та натуральній фо­рмі і визначаються в середньому за місяць.

Вартісні оцінки рівня споживання розраховуються у порів­няних цінах. Натуральні - наводяться за основними групами продуктів харчування, а також по взуттю, одягу та тканинах.

Середньодушове споживання продуктів харчування розраховується у кілограмах (яйця в штуках), а також в умовно-натураль­них одиницях, що враховують енергетичну цінність продуктів (ккал) та вміст поживних речовин (грам).

Зв'язок між зміною доходів населення (х) та рівнем споживання окремих товарів та послуг (у) оцінює коефіцієнт еластичності у.

 

або γ=Ty:Tx

 де у0, х0 - середньодушові рівні відповідно споживання товару (послуги) та доходу в базисному періоді; Δy, Δx- абсолютні при­рости відповідних показників у поточному періоді порівняно з базисним; Ту, Тх - темпи приросту (у відсотках).

Коефіцієнт еластичності показує, на скільки відсотків змінюється споживання товарів або послуг зі зміною доходу на 1%.

В разі 7= 1 рівні споживання та доходів змінюються пропорційно.

Чим більше абсолютне значення /перевищує 1, тим еластичніший товар (послуга), тобто зміна його споживання значною мірою залежить від динаміки доходів.

У таблиці 9.5 показано зміну за два роки середньодушових доходів населення України в порівняних цінах, а також рівня споживання окремих продуктів харчування (дані гіпотетичні).

 

Таблиця 9.5

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 416; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 1 страница
 2. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 2 страница
 3. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 3 страница
 4. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 4 страница
 5. V. Інші витрати
 6. Адміністративні правопорушення, що посягають на трудові права громадян і здоров’я населення
 7. Алгоритм розподільчого методу формування составів багатогрупних поїздів
 8. Амплітудно-фазовий розподіл у розкриві рупора
 9. Аналiз витрат виробництва та збуту.
 10. Аналiз витрат виробництва та збуту.
 11. Аналiз витрат на виконання проекту
 12. Аналіз і прогнозування витрат.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.