Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Індекс людського розвитку

Узагальнюючим показником благополуччя країни є індекс людського розвитку (ІЛР). ІЛР - середня арифметична проста з трьох нормованих середніх показників: середньої очі­куваної тривалості життя при народженні, середнього освітнього рівня, середнього рівня доходів.

Середній освітній рівень розраховується як середня арифметична зважена з рівня грамотності дорослого населення та сукупної частки осіб, які навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах у віці 6 - 24 років. При цьому ваги розподіляються в пропорції 2:1 на користь рівня грамотності дорослого насе­лення. Кожна нормована середня розраховується за формулою:

де x' - середнє фактичне значення показника; хmin, хmax - відповідно мінімальна та максимальна межа нормування показника.

За міжнародною методикою використовують такі межі нормування показників:

• середня очікувана тривалість життя (25 та 85 років);

• рівень грамотності дорослого населення (0 та 100%);

• сукупна частка тих, хто навчається в навчальних закладах (0 та 100%);

• середній розмір ВВП на душу населення з поправкою на паритет купівельної спроможності (100 та 40 000 дол. USD).

ІЛР набуває значень у межах від 0 до 1. При визначенні рів­ня розвитку країн використовуються такі градації індексу:

• високий рівень (0,8 і більше);

• середній рівень (0,5 - 0,799);

• низький рівень (0,499 і нижче).

Розглянемо розрахунок ІЛР для України за 2012 p., користуючись даними табл. 9.6 (дані гіпотетичні).

Таблиця 9.6

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 355; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Cучасні тенденції розвитку світового і міжнародного фінансового ринку
 2. IV. Чинники розвитку національної економіки
 3. IV.Права і свободи людини і громадянина є необхідними для її нормального існування і розвитку.
 4. VII. Теоретичні основи сталого розвитку національної економіки
 5. Аграрні відносини і особливості їх розвитку за сучасних умов
 6. Алкоголізм і наркоманія як форми прояву адиктивної поведінки та порушення соціальних норм людського співжиття
 7. Аналіз технічного рівня тракторів і основні тенденції розвитку їх конструкцій і удосконалення експлуатаційних якостей.
 8. Аналіз «поля сил» як основа для забезпечення стратегічного організаційного розвитку.
 9. БАЗОВІ ЦІННОСТІ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ. ВИЩІ ДУХОВНІ ЦІННОСТІ
 10. ВАДИ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ТА НАДАННЯ ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ.
 11. ВАДИ РОЗВИТКУ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
 12. Вади розвитку плоду, які корегують у теперішній час

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.