Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Показник – покажчик

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Позичати – запозичати

Оснований – заснований

Кампанія – компанія

Житловий – жилий

Громадський – громадянський

Гривня – гривна

Виборний – виборчий

Пароніми

Щоб мовлення було нормативним, важливо розрізняти між собою пароніми.

Пароніми– це слова (пари слів), які мають подібність у морфологічній будові (близькі за фонетичним складом), але розрізняються за значенням. Вони переважно належать до однієї частини мови, мають однакові граматичні ознаки. (Перевірити значення паронімів можна за словником: Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К., 1986).

Виборний який визначається або обирається голосуванням: виборна посада.

Виборчий – пов’язаний з виборами, з місцем, де відбуваються вибори, з правовими нормами виборів: виборча дільниця, виборча урна, виборчий бюлетень, виборче право.

Гривня грошова одиниця незалежної України: п’ять гривень, курс гривні.

Гривна металева шийна прикраса у вигляді обруча: кольє нагадують давньоруські гривни.

Громадський який стосується суспільства, громадян чи окремого колективу; який відбувається в суспільстві (громаді, колективі) або пов’язаний із суспільно корисною діяльністю: громадські організації, громадська думка.

Громадянський який стосується громадянина як члена суспільства, властивий йому: громадянський обов’язок, громадянська мужність.

Житловий – 1) стосовний до житла, жител, пов’язаний з ними; 2) пристосований, призначений для життя людей: житловий фонд, житлова проблема.

Жилий заселений, залюднений: жилий будинок – той будинок, у якому живуть люди, заселений.

Кампанія – сукупність заходів, спрямованих на виконання певного завдання: виборча кампанія.

Компанія – 1) група осіб, пов’язаних певними інтересами: весела компанія; 2) торговельне або промислове товариство, що об’єднує підприємців: торговельна компанія.

Оснований – який ґрунтується на чомусь, в основі якого лежить те, про що йдеться: оснований на праці, оснований на успіхах (питання на чому?).Заснований – який кладе початок існуванню чогось, створює, організовує щось: фонд, заснований президентом (питання ким? де? коли?).

Позичати (позичити)брати щось для тимчасового користування, у борг: позичати гроші.

Запозичати (запозичувати)переймаючи щось, засвоювати, робити своїм надбанням: запозичати добрі приклади.

Показник – свідчення, доказ, ознака чогось; переважно у множині – результати про досягнення чогось тощо: показник культури, показники роботи.

Покажчик знак, що вказує на напрям руху, розташування чогось: довідкова книжка або довідковий список: покажчик температури, алфавітний покажчик.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1584; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.025 сек.