Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання 2. Дисидентський рух в Україні
Дисидентський рух виник в Україні в сер. 50-х років і був загальноукраїнським явищем: охоплював різні соціальні прошарки населення усіх регіонів республіки.

Слід підкреслити, що більшість дисидентів не виступала проти радянської влади і прагнула мирних форм діяльності. Українські дисиденти були реформістами, а не революціонерами. Ядро українського дисидентства склали вже відомі Вам "шістдесятники" - поети Л.Костенко, В.Симоненко, М.Вінграновський, критики І.Дзюба, І.Світличний, Є.Сверстюк, художниця А.Горська, перекладач М.Лукаш. Згодом до них приєдналися В.Стус, В.Голобородько, Ігор та Ірина Калинці, брати Горині, генерал П.Григоренко та інші.

Виконуючи завдання,проаналізуйте етапи дисидентського руху в Україні, а саме:

1. Сер. 50-х років - 1968 р. - зародження дисидентства, його ідеологічне та організаційне оформлення.

На цьому етапі основним проявом дисидентства стали протести, звернення на адресу керівників країни, які стосувалися національної проблеми, репресій проти інакодумців, проблем демократизації. Поширилася безцензурна література - "самвидав" і "тамвидав". У “самвидаві” циркулювали такі визначні твори, як “Інтернаціоналізм чи русифікація” І.Дзюби, “Приєднання чи возз’єднання” М.Брайчевського, “Собор у риштуванні” Є.Сверстюка, “Репортаж із заповідника ім. Берія” В. Мороза. Самвидавча література була головним джерелом інформації дисидентського руху, пробуджувала патріотичні почуття, національну самосвідомість.

2. 1968-1976 р.р. - піднесення дисидентського руху і тимчасовий вихід його із підпілля. Зверніть увагу на фактори, які сприяли цьому піднесенню: Інтервенція радянських військ у Чехословаччину в 1968 р., що викликала хвилю обурень і протестів; Видання впродовж 1970-1974 р.р. у Львові самвидавчого журналу “Український вісник”, головним редактором якого був В.Чорновіл. Журнал сприяв організації і консолідації дисидентського руху; Нарада по безпеці і співробітництву в Європі у 1975 р.

3. З середини 80-х років – з початком перебудови – діяльність дисидентів активізується, створюються умови для національно-державного відродження.

Зробіть висновок, що завдяки самовідданій діяльності українських дисидентів визрівала ідея про необхідність утворення власної незалежної держави, про необхідність кардинальних перетворень у всіх сферах життя радянського суспільства.

 


Запитання і завдання для самоконтролю:

1. Назвіть відомих вам діячів культури - "шістдесятників". Що було характерно для їх творчості?

2. Використовуючи запропоновані запитання, дайте відповідь по темі "Український дисидентський рух»

а) Хто вони - українські дисиденти?

б) Іх цілі.

в) Якими методами вони діяли?

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 514; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.