Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Т. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

ЛЮДИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ «ЛЮДИНА - ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ»

В результаті вивчення цього розділу Ви повинні знати:

ч> сутність понять «життя», «людина», «діяльність», «праця»;

ч> біологічні та соціальні ознаки людини;

ч> сутність праці як цілеспрямованої діяльності людини, в процесі якої вона

не тільки задовольняє свої потреби, але і впливає на природу; Ч> характеристики середовища життєдіяльності людини; ч> анатомо-фізіологічні властивості, психічні особливості людини; % фізіологічні та психічні можливості організму людини при взаємодії

з навколишнім середовищем; ч> будову та характеристики основних аналізаторів у безпеці життєдіяльності; ч> значення гомеостазу та нервової системи для забезпечення здоров'я і

безпеки людини; Ч> основні види харчових речовин;

ч> психічні характеристики людини і значення їх у безпеці життєдіяльності; ч> роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

ШШЙГ На основі набутих знань Ви повинні вміти:

Ь визначати сутність поняття «здоров'я»;

ч> розрізняти біологічні, соціальні та психологічні аспекти здоров'я людини;

ч> аналізувати вплив на стан здоров'я людини негативних чинників;

ч> аналізувати реакцію організму на вплив негативних факторів і можливості

організму адаптуватися до цих факторів; ч> визначати характерні ознаки здоров'я; ч» керувати своїм здоров'ям, економно його використовувати протягом

усього життя та знаходити заходи для його збереження; ч> уникати небезпек або зменшувати їх дію, зберігати своє здоров'я; ч> виявляти вплив якісного стану компонентів середовища життєдіяльності

людини на рівень її здоров'я, життєдіяльность і тривалість життя; Ч> виявляти вплив небезпек на людину залежно від фізіологічного стану

організму людини, психофізіологічних якостей і властивостей.

2. ЛЮДИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ «ЛЮДИНА - ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ»


О План

(логіка викладу і засвоєння матеріалу)2.1. Людина як біологічний та соціальний суб'єкт.......................................... 58

2.1.1.Людина та її біологічні і соціальні ознаки........................................................... 58

2.1.2. Діяльність людини.................................................................................................... 60

2.2. Середовище життєдіяльності............................................................................... 63

2.2.1. Природне середовище........................................................................................... 63

2.2.2. Техносфера................................................................................................................... 69

2.2.3. Ноосфера....................................................................................................................... 71

2.2.4. Соціально-політичне середовище...................................................................... 74

2.3. Фізіологічні особливості організму людини................................................ 76

2.3.1. Будова і властивості аналізаторів....................................................................... 77

2.3.2. Характеристика основних аналізаторів безпеки життєдіяльності............. 81

2.3.3. Загальні уявлення про обмін речовин та енергію.......................................... 85

2.4. Психологічні особливості людини................................................................. 92

2.4.1. Значення нервової системи в життєдіяльності людини............................... 92

2.4.2. Психіка людини і безпека життєдіяльності...................................................... 95

2.4.3. Атрибути людини.................................................................................................... 98

2.4.4. Риси людини........................................................................................................... 102

2.4.5. Якості людини............................................................... -....................................... 104

2.4.6. Емоційні якості людини........................................................................................ 109

 

2.5. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.................................. 110

2.6. Основні положення ергономіки........................................................................ 114

2.7. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров'я................................ 116

 

2.7.1. Основні визначення здоров'я............................................................................... 116

2.7.2. Вплив негативних факторів на здоров'я людини........................................... 120

[йИ--------------------------------------------------- 1

* людина * біологічні ознаки людини

* життя * соціальні ознаки людини

* діяльність * природне середовище

* праця * соціальне-політичне

* навколишнє середовище середовище

* атмосфера * обмін речовин

* літосфера * здоров'я населення

* гідросфера * здоров'я людини

* біосфера * біоритми

* аналізатори БЖД * психіка людини

* ноосфера * властивості людини

* техносфера * якості людини

* ергономіка * потреби людини

* зовнішнє середовище________________ * гомеостаз__________

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 302; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 1 страница
 2. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 2 страница
 3. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 3 страница
 4. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 4 страница
 5. VII. Теоретичні основи сталого розвитку національної економіки
 6. А. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 7. А. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 173
 8. А. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 193
 9. А. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 197
 10. Абезпечення громадського порядку і громадської безпеки.
 11. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 12. АЛГЕБРА ТА ГЕОМЕТРІЯ: ОСНОВИ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.