Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ХАРАКТЕРИСТИКА. Прошу прийняти мене на роботу столяром IV розряду
З А Я В А

Прошу прийняти мене на роботу столяром IV розряду.

 

20. 04. 2009 Власноручний підпис

Примітка. Прізвище керівника установи або закладу, до якого звертаються із заявою, можна вказувати або не вказувати. Перелік до­кументів, які додають, може починатися словами До заяви додаю, або До заяви додано такі документи, або Додаток.

 

 


Зразок умотивованої заяви:

Ректорові

Львівського національного аграрного університету,

акад. НААНУ Снітинському Володимирові Васильовичу

студентки Сумського державного аграрного університету

Лялюк Катерини Юріївни

 

З А Я В А

У зв’язку з переїздом моїх батьків до м. Львова на проживання прошу зарахувати мене студенткою ІІІ курсу економічного факультету зі спеціальності “Менеджмент організацій”.

Додаток:

1) витяг із залікової книжки на 2 арк. в 1 прим.;

2) характеристика, видана Сумським державним аграрним університетом на 1 арк. в 1 прим.;

3) свідоцтво про народження на 1 арк. в 1 прим.;

4) довідка про місце проживання на 1 арк. в 1 прим.

 

20.07.2009 Власноручний підпис

Ділова характеристика – це документ, у якому сформульовано гро­мадську думку про особу як члена колективу й висловлено її в офіцій­ній формі. Засвідчується характеристика підписами представника адміні­страції та печаткою. Як правило, характеристика потрібна для подан­ня до навчального закладу, до військкомату, на вимогу різних орга­нізацій, судово-слідчих органів тощо.

У характеристиці мають бути такі реквізити:

- назва документа (заголовок „Характеристика” пишеться посередині рядка відразу під верхнім полем);

 

- прізвище, ім’я, по батькові (часом перед прізвищем ставлять сло­во „на”, але цього робити не слід, бо характеризують кого, а не „на кого”);

- рік народження;

- національність, партійність, освіта (всі ці перелічені дані про того, кого характеризують, подають нижче, колонкою на правому боці аркуша);

- текст (слід подати відомості не лише про діяльність, а й про моральні якості, волю, здібність, особливості характеру людини);- дата складання;

- підпис відповідальної службової особи й печатка організації, яка видала характеристику.

Характеристику пишуть або друкують у двох примірниках, один з яких видають зацікавленій особі, а копію підшивають до справи. У цьому документі повинно бути зазначено, з якого часу особа перебуває у колективі, як ставиться до своїх обов'язків, які має нагороди й стягнення, який авторитет має у колективі. Особистий момент в оцінці повинен зводитися до мінімуму, проте в характерис­тиці вдаються до оцінно-мовних засобів: заслужений авторитет, напружено працює, нетактовний, стриманий, бере активну участь тощо. Усі складові частини тексту мають логічно з'єднуватися між собою причинно-наслідковими зв'язками між повідомлюваними фактами (Пан Карпенко О.М. дуже нетерплячий, тому не завжди доводить до завер­шення розпочате).

Взірці характеристики:

Характеристика

Минько Галини Ігорівни,

студентки землевпорядного факультету Львівського національного аграрного університету, 1990 року народження, українки, освіта середня

 

Минько Г.І. навчається у Львівському національному аграрному університеті на землевпорядному факультеті за спеціальністю «Геодезія, землевпорядкування і кадастр» з вересня 2009 року. За час навчання проявила себе як здібна, сумлінна студентка.

 

Першу екзаменаційну сесію склала на відмінно, систематично відвідує заняття. Окрім того, Галина є членом гуртка «Плекання рідної мови», у грудні 2009 року вона брала участь у ІІ етапі конкурсу Петра Яцика, де зайняла ІІІ місце.

Минько Г.І. також бере активну участь у громадському житті університету. Вона виконує обов’язки старости групи ЗВ-14. Брала участь у конкурсі «Нові таланти університету», де представляла свій факультет у вокальному жанрі. Відвідує секцію з настільного тенісу.

Це здібний організатор, вміє налагодити контакт з усіма колегами у групі. Викладачі та студенти поважають її, одногрупники дослухаються до її думки. Скромна, ввічлива, толерантна.

Характеристику складено для подання за місцем вимоги.

 

20.01.2010

Декан землевпорядного факультету М.Г. Ступень

 

 

Атестаційна характеристика

економіста планово-економічного

відділу Дніпровського

відділення Промінвестбанку

м. Києва

Матвієнко Юлії Антонівни,

1965 року народження,

українки, освіта вища

Пані Матвієнко Ю.А. працює на посаді економіста з 1990 року. У 1987 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченказа спеціальністю „Фінанси і кредит”.

Службові інструкції виконує сумлінно. Має високий професійний рівень з питань планування грошового обігу та кредитних ресурсів, оплати праці, бухгалтерського обліку. Потребує підвищення знань щодо інженерно-технічного контролю та господарсько-фінансової діяльності.

Підвищує свою кваліфікацію. Навчається в Міжнародній академії управління кадрами.

Має повагу й авторитет у колективі.

 

Пані Матвієнко Ю.А. рекомендовано більше уваги приділяти питанням інженерно-технічного контролю та господарсько-фінансової діяльності.

15.12.2009

Керівник Дніпровського

відділення Промінвестбанку (підпис) М.І.Гордій

Начальник відділу (підпис) О.Г.Антоненко

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 414; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.