Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Нейротизм емоційна стійкість

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

0_________6__________12__________18__________24

Інтроверсія екстраверсія

0_________6__________12__________18__________24

Рівень екстраверсії встановлюють за допомогою таблиці.

Індекс екстраверсії "Е"   Рівень екстраверсії-інтроверсії  
0-6 висока інтроверсія
7-12 середня інтроверсія
13-18 середня екстраверсія
19-24 висока екстраверсія

Аналогічне співвідношення мають полярні властивості нейротизму - емоційної стійкості. Їхні рівні визначаються на основі тих самих інтервалів, що і рівня екстраверсії-інтроверсії.

У загальному значенні екстраверсія - це спрямованість особистості на оточуючих людей і події, інтроверсія - спрямованість особистості на її внутрішній світ, а нейротизм - виявляється як емоційна нестійкість, напруженість, емоційна збудливість, депресивність.

Динамічний прояв цих властивостей пов'язаний зі швидкістю вироблення умовних рефлексів, їхньою міцністю, балансом процесів збудження-гальмування в центральній нервовій системі і рівнем активації кори головного мозку з боку ретикулярної формації.

Так, екстраверт, у порівнянні з інтровертом, швидше виробляє умовні рефлекси, має більшу терплячість до болю, але меншою терпимістю до сенсорної депривації, внаслідок чого не переносить монотонності, частіше відволікається під час роботи. Типовими поведінковими проявами екстраверта є товариськість, імпульсивність, недостатній самоконтроль, гарна пристосовність до середовища, відкритість у почуттях. Він чуйний, життєрадісний, упевнений у собі, прагне до лідерства, має багато друзів, нестриманий, прагне до розваг, любить ризикувати, дотепний, не завжди обов'язковий.

Інтроверта можна впізнати за рядом особливостей поведінки. Він часто занурений у себе, відчуває труднощі, встановлюючи контакти з людьми й адаптуючись до реальності. У більшості випадків інтроверт спокійний, урівноважений, миролюбний, його дії продумані й раціональні. Коло друзів у нього невелике. Інтроверт любить планувати майбутнє, задумуючись над тим, що і як буде робити, не схильний піддаватися хвилинним спонуканням, песимістичний, не любить хвилювань, дотримується заведеного образу життя. Він контролює свої почуття і рідко поводиться агресивно, обов'язковий.На одному полюсі нейротизму (високий рівень) знаходяться так звані невротики, що відрізняються нестабільністю; неврівноваженістю нервово-психічних процесів, емоційною нестійкістю, а також лабільністю вегетативної нервової системи. Тому вони легко збудливі, для них характерна мінливість настрою, чутливість, а також тривожність, повільність, нерішучість.

Інший полюс нейротизму (низький рівень) - це емоційно-стабільні особи, що характеризуються спокоєм, урівноваженістю, рішучістю.

“КОЛО АЙЗЕНКА”

 

похмурий легко ображається  
тривожний неспокійний  
непіддатливий агресивний  
неврівноважений збудливий  
песимістичний мінливий  
замкнений імпульсивний  
нетовариський оптимістичний  
тихий   активний  
     
меланхолік   холерик    
     
     
     
флегматик   сангвінік    
     
пасивний товариський  
старанний відкритий  
вдумливий говіркий  
миролюбний доступний  
стриманий безпечний  
надійний живий  
врівноважений безтурботний  
спокійний ініціативний  
                                                 

 

 

На мал. “КОЛО АЙЗЕНКА” тип темпераменту визначається в місці перетинання показників екстраверсії і нейротизму, відновлених на відповідних осях шкал у тому або іншому октанті. При цьому темпераментові сангвініка відповідає екстраверсія й емоційна стійкість, холерика - екстраверсія і нейротизм, тобто емоційна нестійкість, флегматика - інтроверсія й емоційна стійкість, а меланхоліка - інтроверсія і нейротизм.

Якщо крапка перетинання перпендикулярів потрапила в площу малого кола радіусом у 6 одиниць, то тип темпераменту у досліджуваного слабко виражений, а якщо вона знаходиться в межах різниці площ великого і малого кіл - те тип темпераменту яскраво виражений.

 

 

За допомогою методики Г. Айзенка виявіть тип темпераменту 3-5 досліджуваних. Співставте отримані результати з даними спостережень за їх поведінкою та діяльністю. Зробіть висновки(8балів).

 

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1522; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.