Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Контрольні питання. Індивідуальна робота 3

Індивідуальна робота 3

Завдання: оволодіти навичками проведення українських народних рухливих ігор.

Знати: перелік українських народних рухливих ігор і їх зміст.

Вміти: Самостійно проводити українські народні рухливі ігри. Готувати місце для проведення ігор, необхідний інвентар і обладнання. Правильно підібрати місце при поясненні ігор і в процесі їх проведення. Організувати граючих для проведення гри. Подавати розпорядження і команди. Пояснювати і показувати ігрові моменти і гру в цілому. Виявляти помилки і знаходити засоби їх усунення. Оцінювати дії як окремих граючих так і всього колективу. Аналізувати проведені ігри.

Зміст: практичне проведення українських народних рухливих ігор, які вони готували під час самостійної роботи. Участь у рухливих іграх.

І варіант

1. Що таке культура? Які складові має загальна культура?

2. Назвіть особливості системи фізичної культури козаків.

3. Опишіть рухливу гру «Тягни – штовхай»

 

ІІ варіант

1. Розкрийте поняття «народна фізична культура».

2. Назвіть фактори, які впливають на формування народних рухливих ігор.

3. Опишіть рухливу гру «Тягни бука».

 

ІІІ варіант

1. Обґрунтуйте взаємозв’язок народної фізичної культури з іншими видами сфери діяльності людини, з іншими видами культури.

2. Розкрийте виховане і пізнавальне значення системи фізичної культури козаків.

3. Опишіть рухливу гру «Квачі маршем»

 

ІV варіант

1. Поясніть місце, яке займають рухливі ігри в народній фізичній культурі?

2. Обґрунтуйте рухливі ігри є невід’ємною частиною багатьох сучасних видів спорту.

3. Опишіть «Земля, вода, вогонь, повітря».

 

V варіант

1. Пригадайте думки українських вчених про рухливі ігри як складову національної фізичної культури.

2. Назвіть, що відноситься до народних засобів тіло виховання? В яких сучасних сферах вони функціонують?

3. Опишіть рухливу гру «Петре, де ти?»

 

Висновки.

Рухливі ігри мають дуже велике значення в житті і діяльності дитини їх необхідно широко використовувати в педагогічних цілях, зокрема для різнобічного фізичного розвитку дітей. Ігри допомагають патріотичному вихованню дітей, розкривають багато можливостей виховання товариської згуртованості, почуття колективізму, дружби, свідомої дисципліни. Колективні ігри можуть допомагати зростаючій дружбі дітей народностей, що населяють нашу країну, і в такий спосіб сприяти зміцненню національного та інтернаціонального виховання.При плануванні проведення рухливих ігор необхідно враховувати задачі фізичного виховання дітей визначеного віку, їхню фізичну підготовленість, а також поступовість нагромадження навичок та знань. Ігри для уроків фізичної культури потрібно планувати відповідно до програми фізичного виховання загальноосвітніх шкіл.

Рухливі ігри рекомендується проводити регулярно. У цьому випадку діти міцно засвоюють окремі ігри й вчаться грати організовано. Засвоєні ігри вони проводять на подвір'ї, на майданчиках, вдома і залучають до них своїх товаришів.

Позашкільні заняття рухливими іграми повинні допомагати загальному фізичному розвитку учнів, закріпленню і вдосконаленню матеріалу, який вони пройшли на уроках фізичної культури, а також вихованню навичок і якостей, необхідних для оволодіння і здачі норм комплексу державних тестів. Окрім того, вони сприяють загальновиховним задачам: дають можливість вчителю, вожатому краще пізнати своїх дітей, сприяють вихованню у дітей сміливості, спритності, товариства, організованості та іншим якостям морально-вольового характеру.

Рухливі ігри в заняттях спортом розвивають організм людини, впливають на його формування як особистості, оскільки ігрова діяльність, як і спорт, характеризується не тільки фізіологічними, але і психічними процесами. У грі можна побудувати емоційну модель поведінки. Аналогічне значення для виховання людини має і спорт.

Прогрес великого спорту, його омолодження, нові завдання, які стоять перед тренерами і спортсменами, викликає необхідність більш гнучкого поєднання використаних засобів і методів. У зв’язку з інтенсифікацією тренувального процесу гра як метод і вправа займає в режимі спортивної підготовки важливе місце.

На заняттях українськими іграми та забавами досягається висока ефективність дії козацької педагогіки, втілення нею найвищих досягнень національної педагогічної спадщини забезпечує глибокий і всебічний розвиток підростаючого покоління.

Пізнавально-виховний потенціал козацької педагогіки сприяє створенню таких соціальних ситуацій, умов, які найбільше відповідають сутності генофонду української нації.

 

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 352; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.