Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

III. Змішана форма власності

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

II. Суспільна власність

I. Приватна власність

Моделі сучасних змішаних систем

Американська система:

Державний сектор становить 30 %.

Недержавний сектор становить 70 %, з яких припадає

на малий середній бізнес 60%,

на великий - 40 %.

Європейська система:

Державний сектор становить 40 %.

Недержавний сектор становить 60 %, з яких припадає

на малий середній бізнес 60%,

на великий - 40 %.

Азіатська (Японська) система:

Державний сектор становить 30 %.

Недержавний сектор становить 70 %, з яких припадає

на малий середній бізнес 35%,

на великий - 65 %.

Питання:

- яка з наведених сучасних моделей економічних систем може сприяти, на Ваш погляд, більш демократичному розвитку?

- що потрібно змінити в устрої економічної системи України, щоб співвідншення малого, середнього та великого бізнесу відповідало стратегії побідови європейської моделі економіки?

Власність

Що таке власність?

Ножиці, яблуко, квиток на балет, сорочка.

Власність це стосунки між людьми з приводу присвоєння благ, умов і результатів суспільного виробництва, що визначаються відношенням до найважливіших видів ресурсів.

Власність як матеріальна форма – це речі, а соціально економічна форма – це відносини між людьми з приводу присвоєння і використання умов і результатів виробництва.

Власність відповідає на запитання: кому належать капітальні і природні ресурси.

Право власності полягає в тому, що власник володіє (фактичну наявність речі), користується (реалізує корисні речовини), розпоряджається (може подарувати, обміняти і т. ін.) приналежним йому майном.

Право власності – це сукупність узаконених державою прав і норм економічних відносин фізичних і юридичних осіб, які складаються між ними із приводу присвоєння й використання об'єктів власності.

Тріада власності – це володіння, використання й розпорядження (із часів Римського права).

Орендапередача власності в тимчасове користування на умовах сплачування грошей.

 

Сенека сказав: «У нас є єдина власність – час нашого життя». Але прожити його потрібно так, щоб було добре.Достоєвський: «Достоїнство людини просто неможливе без приватної власності».

Форми власності залежно від суб'єктів власності:

ділиться на

-індивідуально-трудову (одноособову - сімейну);

-з найманою робочою силою:

- індивідуальна з використанням найманої сили;

- партнерська;

- корпоративна (акціонерна).

ділиться на

-державну;

-колективну (колектив підприємства, громадської організації, релігії).

В Україні існують наступні форми власності:

I. приватна

II. колективна

III. державна

На початок 2004 року частина об'єктів недержавної форми власності в Україні склала більше 85%.

Роздержавленняпроцес перетворення державної форми власності в будь-яку іншу.

Приватизаціяпередача власності в приватні руки.

 

Інтерес до праці, його мотив визначається власністю, її збільшенням.

Суть реформування державної власності в СРСР, не в зміні назв вулиць і т.д., а в перетворенні власності.

Державна власність відчужує людину від праці.

Сутність економічних реформ у пошуку ефективного власника.

Методи приватизації:

1. Повернення колишньому власнику.

2. Продаж державної власності на аукціоні за гроші.

3. Масова роздача ваучерів.

4. Приватизація знизу, відкриття нових фірм.

Форми бізнесу:

1. Індивідуально сімейна.

2. Товариства.

3. Корпорація (акціонерне товариство).

Виробництво це усвідомлена, спільна діяльність людей, спрямована на створення товарів і послуг, необхідних для задоволення потреб людей.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1082; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. CASE-средства проектирования информационных систем
 2. Enter – застосовуємо трансформацію.
 3. Enter – застосовуємо трансформацію. Теперь можна сітку приховати: Перегляд – Показати – Сітку (View - Show - Grid).
 4. Fidonet — глобальная информационная сеть, обеспечивающая связь BBS-станций.
 5. Gкс - группа показателей прочности защиты информации в каналах связи системы передачи информации (кроме абонентского шифрования).
 6. HTML не является языком программирования, он только управляет расположением информации в окне браузера.
 7. HTTP post — метод, разработанный для передачи больших объемов информации по протоколу HTTP.
 8. I этап. Получение информации об объекте энергоаудита
 9. I § 1. Понятие государственной информационной политики
 10. I. ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПИТАНЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ
 11. II. Принцип параллелизма как теоретическое основание формальной логики
 12. II. Синтагма. Реальное и формальное знание

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.