Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мета і завдання архітектурного проектування

Архітектурне проектування як складова архітектурної діяльності

Контрольні питання і завдання

 

1. Що таке архітектура?

2. У чому полягає суспільне значення архітектури?

3. Частиною якої системи вищого ієрархічного рівня є архітектура? Яка структура цієї системи?

4. Які три основні підсистеми можуть бути виділені в архітектурі?

5. Назвіть основні принципи організації архітектурних систем, виділивши найважливіші.

 

В архітектурній діяльності, спрямованій на перетворення природного середовища в інтересах як суспільства в цілому, так і окремої людини, можна виділити чотири головних складових: наука, проектування, будівництво та експлуатація вже збудованого. Зрозуміло, що кінцева мета у них спільна – створення (й підтримання) сприятливого для життєдіяльності людини штучного середовища. Таке середовище має забезпечувати оптимальні умови для праці, побуту, відпочинку, суспільного життя людини, надійно захищати її від негативних впливів природного середовища (перепадів температури, атмосферних опадів, вітру тощо).

Для створення будь-якого архітектурного об’єкта в натурі необхідно спочатку створити його у вигляді проектної моделі, тобто розробити архітектурний проект. Проектна модель розробляється на основі методичних рекомендацій, нормативних положень та загальних принципів, виявлених наукою, а також ураховує сучасні можливості будівництва та експлуатаційні вимоги протягом усього прогнозованого терміну існування об’єкта. Ця модель має відображати основні властивості запроектованого об’єкта (функціональні, конструктивні, естетичні) такою мірою, яка достатня для його успішного зведення і подальшої експлуатації.

В архітектурному проектуванні використовуються такі основні види моделювання:

структурно-логічне – відображає перелік основних елементів об’єкта і характер їх взаємозв’язків; як правило, використовується на початкових стадіях проектування та передпроектних дослідженнях. Одним із прикладів структурно-логічної моделі об’єкта є архітектурно-планувальне завдання або завдання на проектування;математичне –призначене для створення кількісних моделей, передбачає вимірювання компонентів об’єкта й наявність критеріїв оцінювання, відображає залежності між компонентами у вигляді формул, рівнянь та логічних умов для оптимізації проектних рішень. Приклади математичного моделювання – розрахунок основних показників об’єкта згідно з нормативами, розрахунок міцності конструкцій, теплотехнічний розрахунок тощо;

графічне – полягає у створенні начерків, рисунків, схем, ескізів та креслень, які відображають стан об’єкта в процесі проектування на окремих стадіях. Власне, креслення (відображення об’єкта у графічному вигляді) й становлять основний обсяг проекту;

предметне моделювання,або макетування, є найбільш наближеним до реального об’єкта видом моделювання. Воно полягає у створенні масштабної об’ємно-просторової моделі (макета) для більш наочного представлення, уточнення, розвитку чи перевірки уявлень проектанта або замовника про об’ємно-просторову структуру цього об’єкта.

Як правило, до архітектурного об’єкта будь-якого рівня ставляться численні, часто суперечливі вимоги (містобудівні, функціональні, художньо-естетичні, конструктивні, технічні, економічні тощо). Одним із головних завдань проектування є їх узгодження. При цьому важливо визначити, котра з вимог для конкретного об’єкта є визначальною, а інші розглядати як другорядні.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 2598; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.