Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПЕРЕДМОВА.. 7

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Виникнення і розвиток нотаріату як правового інституту 9

1. Поняття і правова природа нотаріату. Функції нотаріату 9

2. Історія розвитку нотаріату в зарубіжних країнах. 14

3. Історія розвитку нотаріату в Україні 20

4. Сучасні системи нотаріату. Латинський нотаріат. 29

 

Організація діяльності нотаріату в Україні 33

1. Роль органів юстиції щодо регулювання діяльності нотаріату 33

2. Система нотаріальних органів і посадових осіб,
на яких покладено обов’язок вчиняти нотаріальні дії
в Україні 38

3. Організація діяльності державних нотаріальних
контор і приватних нотаріусів. Вимоги до посади
нотаріуса. 39

4. Організація діяльності державних нотаріальних
архівів. 55

5. Організація роботи посадових осіб, на яких
покладено обов’язок вчиняти нотаріальні дії 61

6. Вчинення нотаріальних дій консульськими установами України 64

 

Загальні правила вчинення нотаріальних дій.. 67

1. Поняття нотаріальної дії. Загальні правила нотаріального провадження 67

2. Місце і строки вчинення нотаріальних дій. 68

3. Порядок встановлення особи громадянина,
який звернувся за вчиненням нотаріальної дії 73

4. Визначення обсягу цивільної дієздатності
фізичних осіб та правоздатності юридичних осіб,
які беруть участь у правочинах, а також перевірка
повноважень представників. 74

5. Підписання нотаріально посвідчуваних документів.
Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій 77

6. Відмова у вчиненні нотаріальних дій. 80

7. Оплата вчинюваних нотаріальних дій. 82

 

Загальні правила посвідчення правочинів. 86

1. Характеристика загальних правил посвідчення правочинів 86

2. Особливості посвідчення правочинів
про відчуження нерухомого майна. 94

3. Посвідчення договорів щодо передачі майна
в користування (найму або позички будівлі,
іншої капітальної споруди, позички транспортних
засобів) 99

4. Посвідчення договору застави. 103

5. Посвідчення договору ренти. 108

6. Посвідчення договору довічного утримання
(догляду) 1097. Особливості посвідчення спадкового
договору. 112

8. Посвідчення шлюбного договору. 115

9. Представництво і довіреність. 117

10. Посвідчення заповітів. 122

 

Посвідчення безспірних прав. 129

1. Порядок та особливості видачі свідоцтва про право
на спадщину. 129

2. Свідоцтво про право власності на частку
в спільному майні подружжя. 142

2.1. Поняття і значення видачі свідоцтва
про право власності на частку в спільному майні
подружжя
. 142

2.2. Порядок видачі свідоцтва про право власності
на частку в спільному майні подружжя
. 145

 

Охоронні нотаріальні дії 149

1. Поняття та значення охоронних нотаріальних дій. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна 149

2. Накладання заборони відчуження нерухомого
та рухомого майна. 157

3. Прийняття документів на зберігання. 161

4. Прийняття у депозит грошових сум
та цінних паперів. 163

 

Засвідчення вірності копій документів і витягів
з них, справжності підписів і вірності перекладу. Нотаріальне посвідчення юридичних фактів
169

1. Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів
і витягів з них. 169

2. Засвідчення справжності підпису на документах. 173

3. Засвідчення вірності перекладу документів
з однієї мови на іншу. 175

4. Нотаріальне посвідчення юридичних фактів. 176

4.1. Посвідчення факту, що громадянин є живим,
та факту перебування громадянина в певному
місці
176

4.2. Посвідчення тотожності громадянина
з особою, зображеною на фотокартці
. 178

4.3. Посвідчення факту часу пред’явлення
документів
. 179

 

Нотаріальні дії, спрямовані на надання
документам виконавчої сили
.. 180

1. Вчинення виконавчих написів. 180

1.1. Поняття і значення виконавчого напису. 180

1.2. Умови і порядок вчинення виконавчих
написів.
181

2. Поняття та значення векселя.
Порядок вчинення протестів векселів. 188

3. Поняття чека як форми безготівкових розрахунків.
Процесуальний порядок пред’явлення чеків
до платежу та посвідчення неоплати чеків. 196

 

Використані джерела. 200

Нормативно-правові акти. 200

Література. 205

Додаткова література. 206

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 531; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.