Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сила, яка діє на тіло, дорівнює добутку маси тіла на його прискорення, яке надається цією силою:
Сила. Другий закон Ньютона

Існують такі системи відліку, відносно яких тіла, які поступально рухаються, залишають свою швидкість сталою, якщо на них не діють інші тіла.

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

Будь-який спокій і рух тіл відносний. Одне й те саме тіло може знаходитись в стані спокою в одній системі відліку й рухатись з прискоренням в іншій (приклад).

В яких же системах спостерігається явище інерції, й чи існують такі системи взагалі?

Відповідь – один з основних законів механіки – Перший закон Ньютона (закон інерції).

Системи відліку, відносно яких тіло за відсутності зовнішніх впливів рухається рівномірно і прямолінійно, називають інерціальними системами відліку.\

 

В інерціальних системах відліку будь-яка зміна швидкості тіла відбувається під дією інших тіл. Описуючи дію одного тіла на інше ми часто говоримо про слабку, сильну чи дуже сильну дію. Однак така характеристика невизначена, поки не має кількісної міри.

В фізиці для кількісного вираження дії одного тіла на інше вводиться поняття «сила».

Зв’язок між силою і прискоренням тіла встановлюється на підставі дослідів, з яких Ньютон сформулював ще один з основних законів механіки (ІІ закон Ньютона):

Звідси: .

Фізична сутність ІІ закону Ньютона є в тому, що діюча на тіло сила визначає зміну швидкості тіла, а не швидкість руху тіла (тільки для інерціальних систем відліку).

Рівнодіюча сил – це векторна сума всіх, одночасно діючих на тіло сил.

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 780; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Вантажооборот брутто дорівнює сумі тонно-кілометрів нетто і сумі тонно-кілометрів тари.
 2. Властивості векторного добутку.
 3. Властивості мішаного добутку.
 4. Властивості скалярного добутку.
 5. Динаміка видобутку вугілля в Україні
 6. Непреодолимая сила, физическое и психическое принуждение
 7. Несколько одновременно действующих на материальную точку сил сообщают точке такое ускорение, какое сообщила бы ей одна сила, равная их геометрической сумме.
 8. Перелік виконавчої та іншої документації, що надається приймальній комісії при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
 9. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ- сила, испытываемая молекулами жидкости на поверхности и направленная в глубину объема жидкости.
 10. Поняття про комбінаторні задачі. Правела суми та добутку
 11. Правила суми та добутку
 12. Продуктивна сила, інтенсивність праці і зв'язок між ними.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.