Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Зоряний та сонячний час
Читайте также:
  1. Сонячний удар

Зоряний час – це час, що минув від верхньої кульмінації точки весняного рівнодення.

Зоряна доба – це проміжок часу між двома послідовними верхніми кульмінаціями точки весняного рівнодення.

Справжня сонячна доба – проміжок часу між двома послідовними однойменними кульмінаціями (верхніми або нижніми) центра Сонця на одному і тому ж географічному меридіані. Момент верхньої кульмінації Сонця називається істинним полуднем, а за початок сонячної доби на певному меридіані приймають момент нижньої кульмінації Сонця.

Зоряна доба відповідає часу обертання Землі навколо своєї осівідносно зір – 23 години 56 хвилин. Сонячна доба – час обертання Землі навколо своєї осі відносно центра Сонця – 24 години. За одну добу зоряний і сонячний час розходяться на 4 хвилини, за місяць – на 120 хв., за рік – на 24 години. У році зоряних діб на одну більше, ніж сонячних. Тільки один раз на рік, в момент весняного рівнодення, зоряний час збігається з сонячним. В обсерваторіях користуються зоряними годинниками, що необхідно для астрономічних спостережень.

Справжнім сонячним часом у побуті користуватися незручно. Це пов'язано з двома причинами: 1) нерівномірність руху Землі навколо Сонця по еліптичній орбіті; 2) екліптика нахилена до небесного екватора під значним кутом (23,5°). Тому введено поняття середнього Сонця.

3. Час і календар

Середнє Сонце – це фіктивна точка, яка рівномірно рухається вздовж небесного екватора, і за той самий проміжок часу (рік), що і Сонце, повертається до точки весняного рівнодення. Середня сонячна доба – це проміжок часу між двома послідовними нижніми кульмінаціями середнього Сонця.

Середній сонячний час – це час, що минув від нижньої кульмінації середнього Сонця.

Зоряний рік (Т*) – проміжок часу, за який центр диска Сонця здійснює повний оберт по екліптиці відносно зір. Т* = 365 діб 6год 9хв. 10с.

Тропічний рік Ү) – це проміжок часу між двома послідовними проходженнями центра диска Сонця через точку весняного рівнодення. Тропічний рік є основною календарною одиницею часу.

Т = 365 діб 5год 48хв. 46с

Місцевий, поясний, всесвітній час

Місцевий час – час, виміряний на певному географічному меридіані, позначається Тλ.

1884 р. прийнято систему поясного часу. Земну кулю умовно поділено меридіанами на 24 годинних пояси (від 0–го до 23–го), так, що ширина поясу по довготі дорівнює 15°. Для зручності межі поясів проходять по географічних кордонах областей та країн. Через середину кожного годинного поясу проходить центральний меридіан цього поясу.

Поясний час – місцевий час центрального меридіана поясу Th. Гринвіцький меридіан – центральний меридіан нульового годинного поясу (проходить через Гринвіч поблизу Лондона). Центральний меридіан першого годинного поясу лежить на 15° східніше від Гринвіча.

Всесвітній час – місцевий час гринвіцького меридіана Т0, позначають UT (Universal Time).

Вся Європа живе за часом першого годинного поясу. Цей час називають середнім європейським.

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 3575; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.