Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Закони Кеплера
Читайте также:
 1. Вавилон і Ассирія. Закони Хаммурапі
 2. Грошовий обіг та його закони.
 3. Грошовий обіг та його закони. Грошова реформа в Україні
 4. Держава і право Стародавньої Індії. Закони Ману
 5. Деякі закони розподілу випадкової величини
 6. Економічні закони, категорії і їх класифікація
 7. Економічні категорії і економічні закони.
 8. Економічні категорії, закони і принципи
 9. Задачі на закони розподілу
 10. Закони відбиття світла. Побудова зображень у плоскому дзеркалі
 11. Закони грошового обігу. Інфляція та забезпечення стабільності купівельної спромож­ності грошової одиниці. Грошові реформи.
 12. Закони діалектики

Рух планет Сонячної системи не є безладним та невпорядкованим. Вони обертаються навколо Сонця згідно із законами, які на початку XVII століття відкрив видатний німецький учений И. Кеплера (1571–1630).

Еліпсомназивається плоска замкнена крива, що складається з точок, сума відстаней від яких до двох даних точок F1, тa F2 є величиною. Точки F1, тa F2 називаються фокусами еліпса. Середина відрізка F1F2 точка О – центр еліпса. Відрізок АР=2а – називається великою віссю, а відрізки АО та ОР – великими півосями еліпса (АО=ОР=а) (мал.10).

Якщо М і N – довільні точки еліпса, то за означенням:

MF1 + MF2 = NF1 + NF2 = AF1 + AF2 = 2a.

Відношення = е називається ексцентриситетом еліпса і характеризує його витягнутість. Що більше витягнутий еліпс, то більший його ексцентриситет, проте у будь–якому випадку 0 < е < 1. Якщо е = 0, то еліпс перетворюється на коло.

Відрізок, що з'єднує довільну точку еліпса з одним з його фокусів, називається радіус–вектором цієї точки.

Перший закон Кеплера. Орбіти планет є еліпсами зі спільним фокусом, у якому міститься Сонце.

Рухаючись навколо Сонця, планета М періодично віддаляється та наближається до нього. Афелійнайдальша від Сонця точка траєкторії планети (т. А), перигелій– найближча точка (т. Р) (мал. 11).

Середня відстань від Сонцяце середнє арифметичне її афелійної та перигелійної відстаней, вона дорівнює великій півосі орбіти планети: а = . Лінія АР називається лінією апсид. Велика піввісь земної орбіти – одна астрономічна одиниця (1а.о.) – прийнята за одиницю довжини в астрономії.

Другий закон Кеплера. Радіус–вектор планети за однакові проміжки часу описує рівні площі (або секторна швидкість планети – величина стала).

Це означає: якщо за однакові проміжки часу планета проходить дуги K1K2 та Т1Т2, то площі секторів K1K2S та T1T2S рівні. За другим законом Кеплера, лінійна швидкість планети неоднакова у різних точках орбіти. Швидкість планети відносно Сонця поблизу перигелію найбільша, а поблизу афелію – найменша.

Третій закон Кеплера. Квадрати зоряних (сидеричних) періодів обертання планет належать як куби великих півосей орбіт.

.

Записавши третій закон Кеплера для Землі та іншої планети, маємо:

,або

де Т – в роках, а – в а.о. Відкриття третього закону Кеплера дозволило обчислити відстані від Сонця до планет, періоди обертання яких же були відомі.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке зоряний час, зоряна доба?

2. Коли сонячний і зоряний годинники показують однаковий час?

3. За яким принципом виконано поділ земної кулі на годинні пояси?

4. Які типи календарів ви знаєте?5. Що таке нижні й верхні планети?

6. Зобразіть графічно перший закон Кеплера.

7. Зобразіть графічно другий закон Кеплера.

8. Запишіть математичний вираз третього закону Кеплера.

РОЗДІЛ ІІ. Наша планетна система. Сонце – найближча зоря.

ЛЕКЦІЯ №6

Тема. Загальна характеристика планет сонячної системи. Планета Земля. Місяць. Штучні супутники Землі. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс та їх супутники.

План лекції.

1.Загальна характеристика планет

2.Характеристика Землі

3.Місяць – супутник Землі.

4.Подібність та несхожість планет земної групи.

5.Меркурій

6.Венера

7.Марс

Література. Л4 (ст.49–55) Л5 (ст.75–86)

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 1074; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.