Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методи проведення семінарських занять
В підготовці семінарських занять викладачу цих матеріалів необхідно більше уваги звертати на організацію попередньої самостійної роботи слухачів з вивчення нового матеріалу (розробці завдань слухачам для їх підготовки до семінарів).
Відпрацьовані окремо організаційно-методичні матеріали до кожного семінару, можуть брошуруватися разом, в якості методичної розробки, наприклад, "Навчально-методичні матеріали для організації самостійної роботи слухачів та проведення з ними семінару по темі…", і зайняти належне місце у методичному фонді кафедри, бібліотеки чи методичного кабінету Центра.
Важливим елементом методичної розробки є завдання слухачам для самостійної роботи щодо підготовки до семінару.

3. Завдання слухачам на самостійну роботу щодо підготовки до семінару

Завдання пропонується слухачам заздалегідь. Як правило його можна отримати в бібліотеці Центру.
У завданні слухачам щодо їх підготовки до семінару викладач повинен:
- передбачити оформлення титульного аркуша;
- вказати установчі відомості-зміст перших трьох розділів;
- визначити поради слухачам щодо їх підготовки до семінару (які розкривають його зміст та завдання).
Змістом порад (організаційно-методичних вказівок) може бути наступне:
- місце (клас, спецклас);
- що потрібно мати слухачам на занятті;
- що потрібно зробити слухачам з метою підготовки до заняття;
- що необхідно вивчити (вказуються питання та література, з вказівкою сторінок);
- що необхідно занотовувати у робочих зошитах;
- на що варто приділити менше (більше) уваги;
- загальні питання щодо підготовки до письмового опитування (якщо воно проводиться);
- які підготувати доповіді, повідомлення, реферати та інше (з вказівкою найменування теми, та часу);
- передбачення колективних та індивідуальних консультацій.
Необхідно враховувати доступність до першоджерел, якими буде користуватися слухач.

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 356; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.