Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ринкова інфраструктура
Ринок

 

Ринок є результатом природно-історичного процесу розвитку товарного виробництва, зумовленого суспільним поділом праці та відокремленням суб'єктів господарювання. Ринок – це система організаційно-економічних відносин, що здійснюється через купівлю-продаж у всіх ланках відтворення: у сфері виробництва, розподілу, обміну, споживання. Суб'єктами ринку є продавці та покупці, у якості яких виступають домогосподарства, фірми, держава. Об'єктами ринку є товари і гроші. Складові елементи ринку: ринок товарів і послуг, ринок праці, ринок капіталів. Всі ринки взаємопов'язані і органічно впливають один на одного.

Сучасний ринок можна класифікувати за різними ознаками: за географічним (місцевий, національний, світовий); за об'єктами ринкового обміну (товарний, грошовий, ринок ресурсів); за організацією ринкового обміну (роздрібний, оптовий, експортний, імпортний); за видами конкуренції (ринок досконалої і недосконалої конкуренції ) і т. ін.

Ефективне функціонування ринків припускає наявність певних умов:

1. Свобода вибору економічними суб'єктами ресурсів, видів і способів господарської діяльності, споживчих благ і послуг.

2. Зв'язок економічних суб'єктів через конкуренцію, що означає суперництво за найвигідніші умови реалізації своїх інтересів.

3. Вільне ціноутворення.

При наявності даних умов ринок виконує наступні функції:

1. Інтегруючу, що зводить разом ізольованих економічних суб'єктів.

2. Інформаційну, що виявляє громадські потреби і відповідність ним обсягів і структури виробництва.

3. Регулюючу, яка розподіляє і перерозподіляє ресурси відповідно до структури платоспроможних споживачів, визначаючи тим самим структуру виробництва.

4. Стимулюючу, націлюють на пошуки найвищої ефективності шляхом зниження витрат, впровадження сучасної техніки і технології.

5. Оздоровлюючу, згідно якої ринок очищує, звільняє суспільство від неефективних виробників, які не здатні виробляти якісну та доступну продукцію.

Таким чином, ринок є найбільш ефективною формою організації економіки. Саме на ринку реалізуються економічні інтереси. 

 

Ринкова інфраструктура – сукупність установ, державних і комерційних фірм, які забезпечують рух товарів, послуг, цінних паперів, робочої сили. Прийнято розрізняти інфраструктуру трьох ринків: товарного, фінансового, ринку праці.

Інфраструктура товарного ринку представлена товарними біржами, підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, аукціонами, ярмарками, посередницькими фірмами небіржового характеру.

Інфраструктура фінансового ринку включає фондові та валютні біржі, банки, страхові компанії, інвестиційні та пайові фонди.

Інфраструктура ринку праці – це біржі праці, служби зайнятості і перепідготовки кадрів, регулювання міграції робочої сили.

Головні інститути ринкової інфраструктури – банки та біржі. Крім того, успішне функціонування сучасного ринку неможливе без реклами, інформаційних та консультаційних служб, без установ контролю і ревізії (рекламні агентства; інформаційні служби, що працюють на основі автоматичної обробки даних; консалтингові й аудиторські фірми).

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 267; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.
 2. Відносна ринкова частка
 3. Для визначення ймовірної страхової суми можуть використовуватися ринкова вартість або неринкові види вартості. 1 страница
 4. Для визначення ймовірної страхової суми можуть використовуватися ринкова вартість або неринкові види вартості. 10 страница
 5. Для визначення ймовірної страхової суми можуть використовуватися ринкова вартість або неринкові види вартості. 2 страница
 6. Для визначення ймовірної страхової суми можуть використовуватися ринкова вартість або неринкові види вартості. 3 страница
 7. Для визначення ймовірної страхової суми можуть використовуватися ринкова вартість або неринкові види вартості. 4 страница
 8. Для визначення ймовірної страхової суми можуть використовуватися ринкова вартість або неринкові види вартості. 5 страница
 9. Для визначення ймовірної страхової суми можуть використовуватися ринкова вартість або неринкові види вартості. 6 страница
 10. Для визначення ймовірної страхової суми можуть використовуватися ринкова вартість або неринкові види вартості. 7 страница
 11. Для визначення ймовірної страхової суми можуть використовуватися ринкова вартість або неринкові види вартості. 8 страница
 12. Для визначення ймовірної страхової суми можуть використовуватися ринкова вартість або неринкові види вартості. 9 страница

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.