Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Контрольні запитання і завдання. 1. Що представляє собою економічна теорія?

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

1. Що представляє собою економічна теорія? Розкрийте сутність предмета економічної теорії та методів, які застосовуються в економічних дослідженнях.

2. Що таке економічні потреби? Наведіть приклади.

3. За допомогою кривої виробничих можливостей розкрийте сутність альтернативних витрат. Чи змінюються альтернативні витрати в економіці, якщо вона рухається вздовж межі виробничих можливостей?

4. Гончар витрачає на ліплення одного горщика на гончарному крузі 8 хвилин, ще 4 хвилини йому необхідні для розпису горщика. Його учень витрачає на ліплення 25 хвилин, а на розпис – 5 хвилин. Яку максимальна кількість горщиків вони можуть зробити за 8-годинний робочий день? Як їм для цього потрібно раціонально побудувати роботу?

5. У чому економічний зміст власності? Чому в економіці мають бути різноманітні форм власності?

6. Що таке економічна система і чим вона визначається? Назвіть типи економічних систем.

7. Назвіть принципи організації ринкової економіки. Які функції виконує ринковий механізм?

8. Зобразіть ринкову модель кругообігу доходів, ресурсів і продуктів.

9. Розкрийте зміст ринкової інфраструктури та її роль.

10. Які найважливіші критичні зауваження щодо ринкової системи?

11. Сім'я вирішує, що вирощувати на своєму городі: картоплю або цибулю. Досвід минулих років показує, що з цієї ділянки можна зібрати 30 відер картоплі чи 10 відер цибулі. Яка альтернативна вартість 1 відра цибулі?

А. 1 / 3 відра картоплі.

Б. 3 відра картоплі.

В. Альтернативну вартість визначити не можна, тому що ціни на картоплю і на цибулю різні.

Г. Альтернативну вартість визначити не можна, тому що урожай заздалегідь невідомий.

12. В якій з наведених груп відображені всі види ресурсів?

А. Вода, човен, рибалка. В. Ліс, меблевий комбінат, прибуток.

Б. Гроші, завод, підприємець. Г. Земля, трактор, акції.

13. Якими проблемами в ринковій економці має займатися держава?

А. Визначати, чого і скільки потрібно виробити з наявних ресурсів.

Б. Визначати способи раціонального використання обмежених доходів конкретного споживача.В. Визначати коло товарів та послуг, яких потребує суспільство, незалежно від смаків і переваг якоїсь групи або всього населення.

Г. Розподіляти грошові доходи в суспільстві.

14. Що можна віднести до капітальних ресурсів?

А. Гектар яблуневого саду у фермерському господарстві.

Б. Комп'ютер.

В. Завод.

Г. Усі відповіді вірні.

15. У багатьох ВНЗ України навчання студентів платне. Яка альтернативна вартість плати за навчання?

А. Сума плати за навчання і неодержана зарплата, яку студент міг би заробити, якби не вчився у ВНЗі.

Б. Зарплата, яку студент отримував би, якщо б пішов працювати після школи.

В. Сума плати за навчання, вартість проїзду, проживання в гуртожитку та харчування.

Г. Товари та послуги, від яких відмовилися, щоб заплатити за навчання.

16. При збільшенні кількості виробничих ресурсів у суспільстві:

А. Економіка в змозі виробляти більше товарів і послуг.

Б. Підвищиться життєвий рівень людей.

В. підвищити ефективність виробництва.

Г. Ресурси будуть використовуватися менш раціонально.

17. Які завдання стоять перед усіма економічними системами?

А. Найбільш повне використання обмежених ресурсів.

Б. Скорочення дефіциту державного бюджету.

В. Зменшення зовнішнього державного боргу.

Г. Боротьба з інфляцією і безробіттям.

18. За яких умов межа виробничих можливостей може пересунутися вправо?

А. При збільшенні пропозиції ресурсів і технічному прогресі.

Б. При збільшенні обсягів виробництва споживчих товарів і скорочення обсягів виробництва товарів для майбутнього.

В. При розширенні міжнародної спеціалізації.

Г. При раціональному розподілі ресурсів сьогодні і використанні цієї економії в майбутньому.

19. Яке з тверджень вірно?

А. Ринок представляє інформацію через ціну.

Б. Ринок забезпечує ефективне використання ресурсів.

В. Ринок виконує стимулюючу функцію.

Г. Усі відповіді вірні.

20. Крива виробничих можливостей ілюструє:

А. Альтернативну комбінацію товарів при обмеженості ресурсів.

Б. Кращу комбінацію виробництва двох товарів споживчого та виробничого призначення.

В. Кількість виробничих ресурсів, що є в суспільстві.

Г. Обмеженість ресурсів, безмежність потреб у суспільстві і можливість вибору.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 376; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.