Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виробничі ресурси і проблеми їх обмеження

 

До виробничих ресурсів сучасна економічна наука відносить ресурси природи, трудові ресурси, капітал і підприємницькі здібності. Кожен вид з цих ресурсів обмежений, хоча і здатний до певної динаміки. Природні ресурси – це земля, придатна для використання, її надра, корисні копалини, вода, повітря, рослинний і тваринний світ. Певні види корисних копалин невідтворювані: енергоносії – нафта, газ, вугілля, різні руди, сама земля, придатна для ведення сільського господарства, і т.д. Інші ресурси не тільки відтворювані, але можуть і збільшуватися з різним ступенем еластичності.

Проте в кожен даний момент у порівнянні з безмежно зростаючими економічними потребами людей всі ці ресурси обмежені, порівняно рідкісні. Цей конфлікт спричиняє основну проблему економіки: як найбільш ефективно використовувати наявні виробничі ресурси з метою максимально можливого і найбільш повного задоволення безмежно зростаючих потреб суспільства? Відповідь на це питання дає вивчення господарської практики і всього комплексу економічних наук.

Наочне уявлення про рішення цієї проблеми ілюструє рисунок на прикладі двох альтернативних видів продуктів. Кожна точка на кривій виробничих можливостей представляє максимальний обсяг виробництва альтернативних видів продукції: верстатів і взуття. При цьому комбінація виробництва верстатів і взуття в точці U означатиме неповне використання ресурсів, навпаки, точка W знаходиться поза кривої АЕ і є недосяжною для даних обмежених ресурсів, вона може бути досягнута при збільшенні цих ресурсів, або є реальністю для іншої країни з великим економічним потенціалом. Крива АЕ, якщо дивитися на неї з початку координат, виглядає увігнутою. У такій формі кривої АЕ графічно відображається закон зростаючих альтернативних витрат і це означає, що кількість верстатів, від яких треба відмовитися, щоб виготовити чергову тисячу пар взуття, постійно зростає.

 
 

 


Рисунок 1 – Крива виробничих можливостей (трансформації)

 

Вибір точки на кривій АЕ служить основною детермінантою, визначальною умовою зростання економічного потенціалу (накопичення засобів виробництва – верстатів). Звідси проблема економічних пріоритетів, чому надати перевагу: поліпшенню споживання в даний час (зайва тисячі пар взуття) або скороченню споживання і збільшенню накопичення (додаткову кількість верстатів) з метою підвищення економічного потенціалу суспільства, забезпечення більш високого добробуту його в майбутньому.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 425; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.