Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Предмет економічної теорії. Вивчення економічної теорії як методологічної основи ряду економічних дисциплін завжди було нагальною потребою

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Розділ I. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

ПЕРЕДМОВА

 

Вивчення економічної теорії як методологічної основи ряду економічних дисциплін завжди було нагальною потребою. Тим більше це актуально для студентів заочної форми навчання, які мають практичні навички економічної життєдіяльності.

Форми пізнання закономірностей функціонування економіки різноманітні, проте найбільш суттєвою з них була і залишається самостійна робота. Запропонований навчальний посібник являє собою системне викладення змісту фундаментальних понять економічної теорії, а також мікро-, макроекономіки та світової економіки. Знайомство з ними є відправною точкою глибшого пізнання суті економічних процесів, що проходять на рівні фірми, а також на рівні національної економіки, у тому числі, економіки України.

Посібник складено відповідно до навчальної програми курсу «Основи економічної теорії», що і відображено у відповідних розділах. Запропонована форма дозволяє дати концентровані відповіді на основні питання, які виникають у студентів під час вивчення навчального матеріалу. По кожному розділу навчального посібника пропонуються контрольні запитання і завдання для перевірки засвоєння студентами основних понять курсу. Цей матеріал є основою для написання контрольних робіт з курсу.

 

 

 

 

Термін «економіка» складається з двох грецьких слів – «ойкос» – домашнє господарство, і «номос» – закон. Будь-яка наука, у тому числі і економіка, має свій особливий предмет дослідження.

Економічна теорія – це базова суспільна наука, що вивчає виробничі відносини, тобто відносини і зв'язки між людьми, що об'єктивно складаються у процесі виробництва, розподілу, обміну, споживання матеріальних благ і послуг, духовних і соціальних цінностей з метою задоволення безмежно зростаючих потреб при обмежених ресурсах у межах певних економічних систем. Кожна з цих систем розвивається за своїми власними економічними законами, які вивчаються у взаємозв'язку з продуктивними силами суспільства, його соціальними відносинами і надбудовними явищами.Економічні закони виражають внутрішню сутність процесів, їх необхідні зв'язки і залежності, носять тривалий і стійкий характер. Вони пізнаються людською свідомістю і формуються як категорії, закони і принципи науки, що одержала назву «економічна теорія». Наукове пізнання економічних процесів та їх закономірностей важливе для всіх класів, соціальних груп, націй і народів як необхідний елемент єдиної людської цивілізації, що базується на прогресуючому усуспільненні та інтернаціоналізації продуктивних сил і глобалізації світових господарських зв'язків і відносин. Ядром останніх служать суперечливі економічні інтереси індивідів і їх соціальних утворень, народів і націй, держав та їх об'єднань.

Загальна економічна теорія є методологічною основою всього комплексу галузевих і функціональних економічних наук і дисциплін, вона є методом, інтелектуальним інструментом, засобом економічного мислення, що дозволяє здійснювати вибір оптимально ефективних управлінських і господарських рішень на різних рівнях.

Економічна теорія складається з чотирьох розділів. У першому, крім предмета і методу науки, вивчаються найбільш загальні категорії та поняття, наприклад, власність, товарне виробництво та обмін, товар і гроші, ринок і його інфраструктура. Другий розділ присвячений мікроекономіці, де досліджується весь комплекс поведінки окремих економічних суб'єктів, фірм і галузей. У третьому розділі вивчаються проблеми макроекономіки, що охоплює аналіз таких величин, як національний обсяг виробництва, рівень зайнятості, обсяг доходів і витрат, рівень цін, коливання і рівновага, державне регулювання в масштабі суспільства в цілому. Нарешті, четвертий розділ присвячується проблемам мегаекономіки, світового господарства, закономірностям і тенденціям його розвитку, процесам глобалізації і економічним аспектам глобальних проблем.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 260; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.