Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розділ II. МІКРОЕКОНОМІЧНІ ПОНЯТТЯ.. 19

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

А87

Протокол № 3 від 28.12.2009 р.

 

 

Харків НТУ «ХПІ» 2010

УДК 330.1(75)

ББК 65.01

Рецензенти: В. П. Решетило, д-р екон. наук, проф., Харківська національна академія міського господарства;

В. І. Литвинов, канд. екон. наук, доц., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Автори: С. І. Архієреєв, Н. Б. Решетняк, В. М. Двінських та ін.; за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк

Основи економічної теорії:навчально-методичний посібникдля студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання / за ред. проф. С. І. Архієреєва, доц. Н. Б. Решетняк – Х.: НТУ «ХПІ», 2010. – 76 с.

 

ISBN

 

Посібник складається з характеристики основних понять навчальної дисципліни «Основи економічної теорії», переліку рекомендованої до вивчення літератури, списку питань для підготовки до заліку. Наведено 30 варіантів індивідуальних контрольних робіт та вказівки до їх виконання.

Призначається для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання вищих навчальних закладів.

 

Іл. 13. Табл. 12. Бібліогр. 24 назв.

 

ББК 65.01

ISBN

 

© Колектив авторів, 2010

 
 

ЗМІСТ

 


Передмова…………………………………………………………………...5

 

Розділ I. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОНЯТТЯ.. 5

Предмет економічної теорії 5

Методи економічного аналізу. 6

Економічні потреби. 7

Виробничі ресурси і проблеми їх обмеження. 8

Альтернативна вартість та економічний вибір. 10

Спеціалізація і розподіл праці 11

Економічна система. 12

Власність. 13

Товарне виробництво. 14

Ринок. 15

Ринкова інфраструктура. 15

Економічний кругообіг. 16

Контрольні запитання і завдання. 17

 

Фірма (підприємство) і організаційні форми підприємницької
діяльності 19

Попит і закон попиту. 20

Корисність та гранична корисність. 22

Пропозиція і закон пропозиції 23

Ринкова рівновага............................................................................... 23

Витрати виробництва. 25Досконала конкуренція. 27

Недосконала конкуренція. 28

Ринки факторів виробництва і факторні доходи. 29

Випадки ринкової неспроможності 30

Контрольні запитання і завдання. 31

 

Розділ III. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОНЯТТЯ.. 33

Основні цілі макроекономіки. 33

Валовий національний продукт (ВНП) 34

Сукупний попит і сукупна пропозиція. 35

Макроекономічна рівновага. 36

Економічний цикл. 37

Безробіття. 39

Гроші 40

Інфляція. 42

Кредитна система та грошово-кредитна політика. 43

Державний бюджет. 44

Податки. 45

Економічне зростання. 46

Контрольні запитання і завдання. 47

 

Розділ IV. ПОНЯТТЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ.. 49

Світове господарство. 49

Міжнародні економічні відносини. 49

Економічна інтеграція. 50

Митний тариф. 51

Міжнародна валютно-фінансова система. 53

Валютний курс. 54

Платіжний і торговельний баланс. 55

Контрольні запитання і завдання. 56

 

Розділ V Варіанти індивідуальних контрольних робіт і
вказівки до їх виконання. 59

Варіанти індивідуальних контрольних робіт. 69

Вказівки до виконання контрольної роботи. 69

 

ДОДАТОК А. Зразок титульного аркуша. 70

 

ДОДАТОК Б. Приклади бібліографічного опису джерел
інформації 71

 

ДОДАТОК Б. Рекомендована література. 72

 

ДОДАТОК Г. Питання до заліку. 74

 


 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 259; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.