Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Конвенціяпро допомоги у випадках виробничого травматизму № 121 від 1964 року, Міжнародна організації праці
Конвенціяпро мінімальні норми соціального забезпечення № 102 від 1952 року, Міжнародна організації праці.

Європейська соціальна хартія про основні соціальні права працівників,Європейське економічне співтовариство, 1989 р.

Європейський кодекс соціального забезпечення, (СДСE № : 048) Рада Європи, 1964 р., переглянутий у 1990 році (Україна декларувала своє визнання).

Список використаної та рекомендованої літератури

(зі змінами та доповненнями)

 

1. Конституція України 28 червня 1996 р.

Закони України:

2. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 р. № 2341-III.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 р. № 8073-X.

4. Кодекс законів про працю вiд 10.12.1971 № 322-VIII.

5. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України вiд 13.04.2012 р. № 4651-VI.

7. Про прокуратуру: Закон України від 05 листопада 1991 р. № 1789-XII.

8. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 14 січня 1998 р. №16/98-ВР.

9. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року №1058-IV.

10. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 р. №1105-XIV.

11. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 р. №1533-III.

12. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 р. №2240-III.

13. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. № 803-XII.

14. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08 липня 2010 р. № 2464.

15. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 01 червня 2010 р. № 2289-VI.16. Про соціальні послуги: Закон України від19 червня 2003 р. № 966-IV.

17. Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої) 14 вересня 2006 року № 137-V.

22. Конвенціяпро медичну допомогу та допомоги у випадку хвороби, Міжнародна організації праці № 130 від 1969 року.

Укази Президента України:

23. Про Положення про Пенсійний фонд України: Указ Президента України від 06 квітня 2011 р. № 384/2011.

Постанови Кабінету Міністрів України:

24. Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі резерву коштів цих фондів, на вкладних (депозитних) рахунках: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2003 р. № 111.

25. Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 99.

26. Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. № 113.

27. Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. № 1845.

28. Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. № 1423.

29. Деякі питання, пов’язані із сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 745.

30. Про затвердження Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 839.

31. Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112.

32. Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1170.

Накази Генерального прокурора України:

33. Про організацію правозахисної діяльності органів прокуратури України: Наказ Генерального прокурора України від 12 квітня 2011 р. №3гн.

34. Про організацію представництва прокурором в суді інтересів громадянина або держави та їх захисту при виконанні судових рішень: Наказ Генерального прокурора України від 29 листопада 2006 р. № 6гн.

Нормативно-правові акти центральних органів державної влади:

35. Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт: Наказ Міністерства праці України від 31 серпня 1993 року № 68.

36. Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 19 грудня 2005 р. № 420.

37. Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною податковою адміністрацією України, Пенсійним фондом України та Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України: Спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Державної податкової адміністрації України від 12 липня 2006 р. №259/407.

38. Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності: Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 р. № 532/274/136-ос/1406.

39. Про затвердження Положення про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2001 р. № 53/59.

40. Про затвердження Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 10 січня 2001 р. № 1.

41. Порядок надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного затверджений Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 р. № 308.

42. Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18 грудня 2000 р. № 339.

43. Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Наказ Державного казначейства України та Міністерства фінансів України від 17 листопада 2010 року № 428.

44. Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Постанова правління Пенсійного фонду України від 17 листопада 2010 року № 26-1.

45. Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Постанова правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 № 21-6.

46. Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Постанова правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 р. № 21-5.

47. Про затвердження Порядку використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних: Постанова Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 16 жовтня 2008 р. № 69.

48. Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття: Постанова Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 24 липня 2008 р. № 59.

49. Про затвердження Порядку проведення органами державної служби зайнятості – робочими органами виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання безнадійного боргу зі сплати страхових внесків в процесі провадження судом справи про банкрутство: Постанова Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 16 липня 2004 р. № 292.

50. Про затвердження Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення: Постанова Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 24 квітня 2003 р. № 196.

51. Про порядок здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків Постанова Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 29 січня 2009 р. № 94.

52. Методичні рекомендації щодо порядку використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття при організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних від 31.01.02, які погоджено постановою правління Фонду від 30 жовтня 2001 р. № 66.

53. Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації: Постанова Правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 р. № 25.

54. Про затвердження Порядку проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів, зменшення планових асигнувань отримувачам страхових коштів: Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22 грудня 2010 р. № 30.

55. Про затвердження Порядку проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедури оскарження затверджений Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22 грудня 2010 р. № 29.

56. Про затвердження Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: Постанова Правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 лютого 2009 р. № 12.

57. Про затвердження Порядку придбання та забезпечення дитячими новорічними подарунками дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду соціального з тимчасової втрати працездатності: Постанова Правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 жовтня 2007 р. № 48.

58. Про затвердження Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: Постанова Правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 лютого 2009 р. № 17.

59. Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: Постанова Правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22 грудня 2010 р. № 26.

60. Про затвердження Порядку часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: Постанова Правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 лютого 2009 р. № 16.

61. Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України: Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30 листопада 2010 р. № 31.

62. Про вдосконалення порядку фінансування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаним умовами праці: Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25 жовтня 2005 р. № 45.

63. Про затвердження Порядку здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати страхувальниками страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, інших платежів до Фонду та цільовим використанням коштів: Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 17 жовтня 2003 р. № 68.

64. Про затвердження Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15 серпня 2001 р. № 24.

65. Про затвердження Тимчасового положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними, навчальними та іншими закладами, які надають Фонду соціальні послуги, та контроль за їх цільовим використанням: Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 19 червня 2003 р. № 53.

66. Про затвердження Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення: Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 09 червня 2010 р. № 18.

67. Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, затверджене Постановою Пенсійного фонду України вiд 25.02.2008 № 5-5.

68. Про затвердження Примірного положення про санаторно-курортну відбіркову комісію закладу охорони здоров’я: Наказ Міністерства охорони здоров’я 05 грудня 2008 р. № 724.

 

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 371; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.