Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Пенсійний фонд України, його територіальні органи, їх посадові особи

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Додержання законів при застосуванні посадовими особами фондів соціального страхування заходів адміністративного впливу за порушення законодавства про державне соціальне страхування:

Перевірці підлягають наступні питання:

1. Додержання порядку оформлення справ про адміністративні правопорушення.

Відповідно до вимог ст.254 КУпАП про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженою на те посадовою особою. Слід звернути увагу, що згідно із частиною другою зазначеної статті протокол складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Перевірці підлягає питання відповідності змісту протоколу вимогам ст.256 КУпАП, а саме чи зазначені в них: дата і місце складання, посада, прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка склала протокол, відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення, нормативний акт, який передбачає відповідальність та ін. необхідні реквізити. Необхідно перевірити додержання вимог законодавства щодо роз’яснення особам, які притягаються до відповідальності, прав та обов’язків, передбачених ст.268 КУпАП та ст.63 Конституції України. Надання особам, які притягаються до адміністративної відповідальності, права давати пояснення (їх фіксація у протоколі чи окремо).

2. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення, які розглянуті вказаними органами. В ході перевірок слід звернути увагу, чи розглянуті вони уповноваженими на це посадовими особами, чи винесені постанови в таких справах особами, яким надане таке право (статті 244-9, 244-10 та 244-11 КУпАП).

3. Додержання строків розгляду справ про адміністративні правопорушення (ст.277 КУпАП).

4. Виконання вимог закону, якими встановлено гарантії прав громадян в процесі провадження у справах про адміністративні правопорушення (ст.268 КУпАП).

Вивчаючи матеріали адміністративних проваджень, книг обліку справ про адміністративні правопорушення, слід з’ясувати як виконуються вимоги ст.268 КУпАП щодо розгляду справи у присутності правопорушника. Врахувати, що у разі відсутності порушника справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення про місце і час розгляду справи, якщо не надійшло клопотання від особи про відкладення розгляду справи.5. Додержання порядку розгляду справ про адміністративні правопорушення. Слід перевірити додержання вимог статей 278-280 КУпАП.

6. Відповідність вимогам закону постанов, прийнятих у справах про адміністративні правопорушення. Слід з’ясувати наявність підстав для притягнення до адміністративної відповідальності, правильність кваліфікації правопорушень. В процесі перевірки з’ясувати чи містять діяння за які посадові особи та громадяни притягнуті до відповідальності склад правопорушень, передбачених відповідними статтями КУпАП, чи не було випадків помилкової кваліфікації діянь, у тому числі притягнення до відповідальності за повторні адміністративні правопорушення.

При проведенні перевірки з’ясувати чи відповідають застосовані стягнення санкціям відповідних статей КУпАП (чи не було випадків винесення винним особам попередження, хоч санкція відповідної статті КУпАП такого стягнення не передбачає, чи не обирався розмір стягнення нижче або вище межі, передбаченої законом), чи не застосовуються заходи адміністративного впливу за наявності у діях правопорушників ознак складу кримінального првопорушення.

Перевірити відповідність постанов вимогам статей 283 та 284 КУпАП.

7. Додержання вимог статті 285 КУпАП щодо оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови.

8. Додержання встановленого законом строку накладення адміністративного стягнення (ст.38 КУпАП). Відповідно до ст.38 КУпАП адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення.

9. Обґрунтованість звільнення від адміністративної відповідальності у зв’язку із малозначністю правопорушення (ст.22 КУпАП) та у зв’язку із передачею матеріалів на розгляд товариського суду, громадської організації або трудового колективу (ст.21 КУпАП). В ході перевірок слід також вивчити причини закриття адміністративних справ у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності, відсутності складу правопорушення та з інших підстав (додержання вимог ст.247 КУпАП).

10. При наявності підстав виконання вимог ст. 282 КУпАП.

11. Додержання порядку виконання постанов про накладення адміністративних стягнень (ст.ст. 303 – 305, 307 - 310 КУпАП).

При вивченні питання щодо забезпечення виконання постанов про накладення штрафів (вивчення квитанцій про їх сплату) слід мати на увазі, що відповідно до вимог законодавства суми штрафів, накладені відповідно до вимог статей 165-3, 165-4 та 165-5 КУпАП, сплачуються на рахунки відповідних фондів соціального страхування. Звернути увагу, чи не було випадків перерахування штрафів до винесення постанов в справах, чи не сплачувалися штрафи за рахунок підприємств, на яких порушники займали керівні посади та не на бюджетні рахунки тощо.

Перевірці підлягають питання додержання вимог ст.308 КУпАП щодо своєчасного направлення для примусового виконання постанов про накладення штрафів до відділів державної виконавчої служби (додержання при цьому вимог ст.303 КУпАП щодо давності виконання постанов про накладення адміністративних стягнень). Перевірці також підлягає питання направлення постанови для примусового стягнення штрафів до органів виконавчої служби.

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч. 2 ст. 308 КУпАП у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується: 1) подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу; 2) витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України.Вказаний перелік питань не є вичерпним. Так, перевірці підлягає загалом повнота використання службовими особами Фондів (їх виконавчих органів) повноважень щодо притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. Виявляються також випадки накладення адміністративного стягнення особами, які не наділені такими повноваженнями.

При проведенні перевірок слід мати на увазі, що відповідно до вимог ст.290 КУпАП постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути опротестовано прокурором протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 330; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.