Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Початок моделювання

Початок моделювання в SADT означає створення діаграм А0 і А-0. Ці дві діаграми повністю розповідають все про майбутню систему, з мінімальним ступенем деталізації. Створюючи їх, аналітик робить початкову спробу розбити систему і потім узагальнити отриману декомпозицію. Декомпозиція (діаграма А0) освітлює найбільш важливі функції системи. Об'єднання (діаграма А-0) трактує систему як "чорний ящик", дає їй назву і визначає найбільш важливі входи, керування, виходи і, можливо, механізми.

Основні етапи

Підготовка включає вибір мети моделі (наприклад, опис того, як механічний цех виготовляє деталі), вибір точки зору, з якої буде представлена модель (наприклад, майстер, робочий, начальник цеху і так далі), тип створюваної моделі (наприклад, модель "потокового" процесу) і передбачуване використання побудованої і перевіреної моделі (наприклад, підготувати нового оператора). Таким чином, підготовка повинна максимально полегшити збір інформації.

Піддаючи об’єкт декомпозиції, потрібно насамперед звернути увагу на вхідні та вихідні дані для всієї системи. Декомпозиція всієї системи починається з складання списку основних типів даних і основних функцій. Потім ці списки доповнюються коментарями для вказівки основних типів як даних, так і функцій системи або різних поєднань. Накінець, списки з коментарями використовуються для створення діаграми А0, яка потім узагальнюється за допомогою діаграми А-0.

Мета і точка зору моделі визначаються на найпочатковішій стадії створення моделі. Вибір мети здійснюється з урахуванням питань, на які повинна відповісти модель, вибір точки зору – відповідно до вибору позиції, з якої описується система. Іноді мету і точку зору можна вибрати до того, як буде зроблена перша діаграма. А іноді визначити мету і точку зору на самому початку моделювання надзвичайно складно. Тоді спочатку можна скласти списки даних і функцій, можна навіть намалювати діаграму А0. Після цього можна буде вже відчути систему, визначити позицію, з якою її треба описувати і визначити мету моделі.

Побудова діаграми А0

Початковий зміст діаграми А0 забезпечують списки даних і функцій. При побудові діаграми А0 можна дотримуватися наступних правил:

1) розташувати всі блоки на діаграмі;

2) намалювати основні дуги, що представляють обмеження;

3) намалювати зовнішні дуги;

4) намалювати дуги, що залишилися.

 

Контрольні питання та завдання:

1) Які методи використовує SADT-аналітик для вивчення предметної області?

2) Що є джерелами інформації?

3) Як проводити процес опитування? Що потрібно пам’ятати при опитуванні?

4) З чого починається моделювання SADT?

5) Що означає декомпозиція діаграми?


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 375; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.