Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема: ДОПОВНЕННЯ ДО ДІАГРАМ І МОДЕЛЕЙ

Лекція 18.

Діаграми закінченої SADT-моделі впорядковано організовують всі важливі компоненти і деталі системи. Досвідчені аналітики створюють різні доповнення. Доповнення і уточнення, які не входять в самі діаграми, збагачують інформаційний зміст моделі. Оскільки додаткова інформація формально не є частиною моделі, SADT рекомендує розміщувати такі матеріали на окремих сторінках і сполучати їх з діаграмами моделі [17].

SADT-діаграми можуть бути доповнені інформацією у вигляді текстів, рисунків і глосаріїв. Текст зазвичай є розповіддю про одну з частини діаграми. Рисунки – це картинки, що пояснюють окремі моменти. Глосарій – набір визначень об'єктів і функцій, представлених на діаграмі. Розглянемо складання глосарію на прикладі процесу "підготувати робоче місце" в експериментально-механічному цеху (рис.18.1 та рис.18.2).


 
 

Рисунок 18.1 – Процес ”Підготувати робоче місце”

 


Форма деталі – загальний вигляд деталі. Розміри і допуски – величина деталі і значення допустимих відхилень від розмірів. Фізичні характеристики робочого – всі характеристики робочого, які впливають на його здатність правильно розмістити та налагодити верстат. Вимоги щодо швидкості та якості обробки – критичні вимоги до обробки на верстаті, які впливають на вибір різців і затискачів. Деталі технічних операцій – точна послідовність операцій при обробці. Властивості матеріалів – властивості оброблювального матеріалу, які впливають на способи обробки деталі. Вибраний верстат – верстат, який підходить для виконання наступного кроку завдання. Налагоджений верстат – верстат, який може використовувати оператор. Необладнаний верстат – верстат, який можна використовувати без приспосіблення. Приспосіблення до верстата – приспосіблення, необхідні для обробки деталі. Ручні інструменти – те, що оператор тримає в руках під час обробки деталі. Контейнери в наявності – контейнери для матеріалу і для браку. Розміщення верстата – місце в цеху, де стоїть верстат. Верстат, готовий до роботи – верстат, готовий до обробки деталі.

 Рисунок 18.2 – Підготовити робоче місце (глосарій).

Глосарій використовується для того, щоб зібрати разом і визначити нові поняття, які вводяться діаграмою, що є наслідком декомпозиції блока, особливо якщо це є перша декомпозиція батьківського блоку. Для функціональних SADT-діаграм такими поняттями можуть бути або нові функції, або нові об’єкти, що являються дугами, або декомпозиція зовнішніх дуг.

Наприклад, дуга “вибраний верстат” проходить тільки між блоками діаграми “Вибрати верстат” і “Налагодити верстат” і раніше в моделі експериментального механічного цеху не з'являлася, тому дуга “вибраний верстат” розглядається як нове поняття, і отже, вимагає визначення.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 332; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.