Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема: ПОБУДОВА SADT-ДІАГРАМ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Лекція 17.

17.1 Побудова SADT-діаграми для процесу"Скласти навчальний розклад"

Опишемо весь процес моделювання, використовуючи SADT-методологію, на прикладі процесу "скласти навчальний розклад".

Нагадаємо про допущення зроблені в цьому завданні. Для простоти завдання вважатимемо, що в нашому випадку завжди є вільні викладачі, вільні аудиторії.

Спершу складемо список даних і список функцій, які є в даному процесі (рис17.1).

Список даних Список функций
· Список предметів · Список груп · Список аудиторій · Список викладачів · Навчальний план · Довідник завантаження викладачів · Розклад   · Визначити список предметів, які вивчає група · Визначити список викладачів предметів · Знайти вільний час викладача · Знайти вільний час групи · Знайти вільну аудиторію у вільний час викладача і вільний час групи

Рисунок 17.1 – Організувати процес “Скласти розклад занять”


Рисунок 17.2 – Діаграма А0

 

 

 
 

Рисунок 17.3 – Діаграма А-О

 

 

Рисунок 17.4 – Декомпозиція блоку А3

 


17.2. Побудова SADT-діаграми для процесу “Побудова таблиць/графіків функцій однієї змінної”

Розробимо функціональну діаграму на прикладі уточнення специфікацій програми побудови таблиць/графіків функцій однієї змінної. Діаграма, показана на рис. 17.5, а, є діаграмою верхнього рівня. На ній добре видно, що є початковими даними для програми, і яких результатів роботи від неї чекають.

Діаграма, представлена на рис. 17.5, б, уточнює функції програми. На ній показані чотири блоки: Введення/вибір функцій і її розбір, Додавання функції в список, Побудову таблиці значень і Побудова графіка функції. Для кожного блоку визначені початкові дані, керуючі дії і результати. Згідно правилам найменування входів/виходів, що мають продовження на батьківській діаграмі, на діаграмі використані наступні позначення:

I1 - функція

I2 - відрізок

I3 – крок

С1 - вигляд графік/таблицяО1 - графік функції на відрізку

О2 - таблиця значень функції на відрізку.


Словник в цьому випадку повинен містити опис всіх даних, що використовуються в системі.

Функціональну модель доцільно застосовувати для визначення специфікацій програмного забезпечення, що не передбачає роботу з складними структурами даних оскільки вона орієнтована на декомпозицію функцій. SADT-модель – це ще не специфікація. Вона містить добре організовану і точну сукупність інформації, за допомогою якої можна створити специфікацію.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 490; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.