Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розвиток феодальних відносин у Західній Європі
Читайте также:
 1. IV. Розвиток математичних знань.
 2. Аграрні відносини і особливості їх розвитку за сучасних умов
 3. Аграрні відносини як предмет аграрного права
 4. Адміністративно-правових відносин.
 5. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 6. Антимонопольна політика і розвиток конкуренції в Україні
 7. Бароковий світогляд в Західній Європі та Україні
 8. Берестейська (1596 р.) унія та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братств. їх роль і місце у збереженні національного етносу.
 9. Будівельний комплекс України, його розвиток в роки незалежності 1 страница
 10. Будівельний комплекс України, його розвиток в роки незалежності 2 страница
 11. Будівельний комплекс України, його розвиток в роки незалежності 3 страница
 12. Будівельні правовідносини

Тема 4. ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СУСПІЛЬСТВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В ПЕРІОД

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (V-XV ст.)

 

1. Розвиток феодальних відносин у Західній Європі.

2. Розвиток ремесла та торгівлі.

3. Особливості феодального розвитку окремих країн Західної Європи – Франції, Англії, Німеччини.

4. Економічна думка епохи феодалізму.

5. Економічне вчення меркантилізму.

 

 

Середньовіччя – це відносно тривалий період у розвитку суспільства, який характеризується особливими формами соціального, політичного та культурного життя.

Феодальне суспільство як у Західній, так і в Східній Європі, а також в країнах інших континентів пройшло у своєму розвитку три основні стадії, або періоди, – раннього, розвинутого та пізнього феодалізму. Ці етапи загалом для країн Західної Європи визначаються з V до середини ХVII століття, від падіння Західної Римської імперії до англійської буржуазної революції. При цьому доба раннього феодалізму тривала з V до Х століття включно; розквіту феодалізму – з ХІ до XV століття; завершальна стадія, розклад феодального суспільства – з XV до середини ХVII століття.

Феодальний лад передусім характеризується зростаючим феодальним землеволодінням, яке в процесі своєї еволюції набрало певних форм:

Алод – повністю незалежне спадкове землеволодіння; земля, що вільно відчужується.

Бенефіцій - умовна, не спадкова форма землеволодіння, що передбачає виконання певних обов’язків, найчастіше воєнних.

Феод – умовна, спадкова форма землеволодіння, що передбачає прийняття васальної присяги сюзерену – феодалу, який надав землю. Присяга зобов’язувала васала воювати під командою сюзерена й у разі необхідності викупати останнього з полону.

Господарство феодала мало багатогалузевий характер, що пояснюється необхідністю в умовах панування натуральних відносин забезпечувати всі потреби феодала. Орні землі феодального маєтку ділились на дві частини: панські (домен) та селянські.

В Західній Європі основною формою відносин феодала та селянина була так звана феодальна рента, яка існувала в трьох видах у вигляді відробіткової ренти (або панщини), продуктової ренти (або натуральний оброк) та грошової (грошовий оброк).

З розвитком ринку починає переважати грошова рента. Процес переходу до грошової ренти називається комутацією ренти. При цьому феодальна залежність селян звичайно зменшувалась або зовсім знищувалась (за викуп).

В Східній Європі у господарствах з виробництвом додаткового продукту звичайно переважала відробіткова рента – панщина на панському полі, млинах та ін. У цьому разі феодальна залежність доходила до прикріплення селян до землі (кріпосництва).

Епоха феодалізму загалом характеризувалася переважанням сільського господарства над ремеслом, а відповідно і села над містом у загальній народногосподарській структурі виробництва.

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 121; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.77.114
Генерация страницы за: 0.001 сек.