Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Базові та інтегральні показники ефективності діяльності підприємств
Читайте также:
 1. A. Зазнає втрат, оскільки діє в точці згортання діяльності
 2. Business-to-consumer В2С (взаємодія між комерційним підприємством
 3. II етап. Безпосереднє прийняття нормативно-правового акту відповідним суб'єктом правотворчої діяльності.
 4. III. Спеціальні стандарти підприємства
 5. V. Блок самоосвітньої діяльності.
 6. V. Блок самоосвітньої діяльності.
 7. V. Блок самоосвітньої діяльності.
 8. V. Взаємини відділу організації праці і заробітної плати з іншими підрозділами підприємства
 9. V. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ
 10. V. Фактори, які впливають на доходи і прибуток підприємства, шляхи
 11. Адміністративні договори як форми управлінської діяльності
 12. Активів підприємства

 

На основі описаних вище абсолютних (вартісних та натуральних) показників, можна отримати первинну статистичну оцінку результатів діяльності підприємства. Разом з тим аналіз ефективності використання ресурсів підприємства та кінцеву ефективність його діяльності, у тому числі в динаміці та у порівнянні з іншими підприємствами доцільно проводити за допомогою системи відносних показників.

Загальну методику розрахунку базових показників ефективності використання ресурсів підприємства, а також інтегральних показників ефективності його діяльності проілюстровано на рис. 5.

 

1. Рентабельність продажу – сума прибутку, що припадає на 100 грн реалізованої продукції:

,

*р.050 ф.2 – означає, що даний показник відображається в 050 рядку форми звітності №2 “Звіт про фінансові результати”.

2. Рентабельність продукції – сума прибутку, що припадає на 100 грн витрат, вкладених для отримання прибутку:

,

3. Рентабельність власного капіталу – сума прибутку, що припадає на 100 грн. власного капіталу:

*р.380 гр.3 ф.1 – означає, що даний показник відображається у 380 рядку форми звітності №1 “Баланс”.

4. Рентабельність всього капіталу – сума прибутку від звичайної діяльності, що припадає на 100 грн. вкладеного капіталу:

5. Рентабельність виробничих фондів (загальна рентабельність) – сума прибутку від усіх видів діяльності, що припадає на 100 грн виробничих фондів підприємства:

6. Головний показник рентабельності – сума прибутку від звичайної діяльності, що припадає на 100 грн., вкладених у матеріальні активи:

7. Рентабельність активів – сума прибутку від звичайної діяльності, що припадає на 100 грн., вкладених у матеріальні активи підприємства:

8. Рентабельність інвестицій – сума чистого прибутку від звичайної діяльності, що припадає на 100 грн. інвестицій, вкладених у підприємство:

Динаміку рентабельності реалізованої продукції описують мультиплікативною моделлю:

,

де IR(p) індекс впливу зміни середньої ціни реалізації продукції на динаміку рентабельності реалізованої продукції:

,

де р – ціна одиниці продукції , с –собівартість одиниці продукції, q – фізичний обсяг реалізації, П – прибуток від реалізації одиниці продукції;

IR(c)індекс впливу зміни собівартості на динаміку рентабельності реалізованої продукції:

,

IR(q) - індекс впливу зміни фізичного обсягу на динаміку рентабельності реалізованої продукції:

.

ІR - індекс рентабельності реалізованої продукції:

.

Зміну прибутку згідно вище наведеної індексної системи описує адитивна модель:

,

де - приріст прибутку внаслідок зміни цінового чинника:;

- приріст прибутку внаслідок зміни чинника собівартості:

;

- приріст прибутку внаслідок зміни кількісного чинника:

.

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 308; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.224.216.155
Генерация страницы за: 0.003 сек.