Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Етап 8. Декомпозиція загально наукової задачі (проблеми) наукового дослідження на окремі наукові задачі і проблеми, знаходження методів їх рішення і синтез загального рішення

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Етап 7. Наукова розробка методу рішення загальної задачі (проблеми) наукового дослідження

Роблять спробу вдосконалення (пристосування) якого-небудь з відомих методів рішення загальної наукової задачі або проблеми (зокрема з суміжних наочних областей) або розробки нового методу, що відповідає найвищому рівню наукової творчості. Інструментальні помилки вдосконаленого або знов розробленого методу повинні бути коректно оцінені або експериментально перевірені.

Якщо спроба розробки методу рішення загальної наукової задачі (проблеми) виявляється успішною, переходять до етапу 9.

Непереборні утруднення в розробці методу рішення загальної наукової задачі зазвичай свідчать про те, що предмет дослідження в цілому виявІОСя дуже складним для пізнання дослідником. В цьому випадку слід пригадати епіграф даного розділу і перейти до етапу 8.

Для кожного з одержуваних в результаті декомпозиції окремих задач (проблем), які не мають відомої з науково-технічної літератури строгої постановки і методу рішення, реалізують раніше розглянутий стосовно загальної задачі (проблеми) дослідження процес переходу від короткого змістовного формулювання до постановки з подальшим вибором або розробкою методу рішення кожної окремої задачі або проблеми (етапи 4 – 8), при цьому процес декомпозиції задач не є однозначним і може бути продовжений на рівні окремих задач (проблем). Сукупність рішень (і результатів рішень) окремих задач (проблем) повинна привести до рішення (і відповідно до результатів рішення) загальної наукової задачі (проблеми) дослідження. Інструментальні помилки розробленого методу рішення загальної наукової задачі дослідження повинні бути коректно оцінені або експериментально перевірені

Оскільки зазвичай предмет (об'єкт) і мета дослідження, які виникають з потреб практики даної наочної області, в процесі проведення дослідження по мірі все більш глибокого вивчення предмету і усвідомлення можливих шляхів досягнення наукової мети послідовно уточнюються і конкретизуються, то як загальна, так і окремі задачі (проблеми) дослідження повинні розглядатися в розвитку. Основу такого розвитку складають творча робота по переходу від проблем, які повинні бути вирішені, до задач, що можуть бути вирішені, а також декомпозиція задач (проблем), яка істотно полегшує пошук методів їх рішення, і просування у міру пошуку і вдосконалення методів від нестрогих постановок задач до все більш строгих, а також від чисто прагматичних задач (проблем) до науково-прагматичних, а потім і до рішень окремих наукових задач (проблем), синтезу їх в рішення загальної наукової задачі дослідження.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 459; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.