Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

П. 7.14. Формування поїздів
П. 7.12 Технічні вимоги до вагонів вантажного парку, які використовуються у міжнародному сполученні.

7.12.1 Вагони, що допускаються до міждержавного сполучення, повинні відповідати вимогам "Правил експлуатації, пономерного обліку і розрахунків за користування вантажними вагонами власності інших держав" Наказ №115-Ц [11] та інших НД і технічних документів, що регламентують спільне використання вантажних вагонів і прийняті Радою з залізничного транспорту СНД.

7.12.2 Вантажні вагони, що відправляються в країни, які не є учасниками Угоди про спільне використання парку вантажних вагонів, повинні відповідати вимогам додаткових технічних умов на вагони, визначені окремими угодами.

7.14.1 На дільницях залізниць України, де максимальна швидкість руху поїздів 120 км/год, у порядку, встановленому ПТЕ, дозволяється включати в пасажирські та поштово-багажні поїзди такі вагони:

- вантажні вагони на візках ЦНИИ-ХЗ із буксовими вузлами на підшипниках кочення при осьовому навантаженні до 21 т;

- рефрижераторні вагони на візках ЦМВ-Дессау з укороченою базою або

на візках КВЗ-И2;

- пасажирські вагони на візках KB3-5 із приводом генератора ФАГА-ІІ.

Заборонено ставити в пасажирські або поштово-багажні поїзди вантажні вагони з простроченими термінами ремонту та ТО-3 або термінами, між ремонтними нормативами, що закінчуються на шляху прямування, термінами капітального чи деповського ремонту, при цьому ніякі відстрочки не допускаються.

Проміжна ревізія букс вантажних вагонів, які включаються в пасажирські або поштово-багажні поїзди, проводиться через кожні шість місяців із записом у книгу форми ВУ-92. У цей же термін виконується профілактичний ремонт гальм із записом у книгу форми ВУ-68. Автозчепи таких вагонів повинні відповідати шаблону № 940р.

7.14.2 Колісні пари та інші вузли вагонів, що причіпляються, повинні відповідати вимогам, встановленим Правилами ПТЕ.

7.14.3 Забороняється постановка в пасажирські поїзди вантажних вагонів, які не забезпечують ма­ксимальну швидкість прямування пасажирських поїздів, установлену графіком руху.У виняткових випадках при включенні в пасажирський поїзд вантажного або іншого вагона, який не може рухатися зі швидкістю, встановленою на окремій дільниці, на цей поїзд видається письмове попередження про зниження швидкості порядком, встановленим Інструкцією ЦД-0058.

Підставою для видачі попередження в межах однієї залізниці служить наказ начальника залізниці на причеплення вагонів до пасажирського поїзда із вказівкою допустимої швидкості руху, а в межах двох і більше залізниць – дозвіл Укрзалізниці.

При формуванні вантажних поїздів встановленої довжини та маси, а також великовагових і довгосоставних поїздів порожні вагони (цистерни, хопери-цементовози, хопери-мінераловози, хопери-зерновози, довгобазові вагони, вагони-термоси) треба ставити в останню третину поїзда.

Заборонено формувати та відправляти поїзд, в составі якого знаходиться більше 240 осей вагонів-хоперів усіх моделей,


Питання 6. «О вводе в постоянную есплуатцию системы непрерывного

автоматизированного пономерного учета вагонов»,

Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 518; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. IV. Мета, стратегії та завдання Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 2. Аналіз формування і ефективності використання оборотних коштів підприємства
 3. Виконання вправ на формування вміння аналізувати різні аспекти педагогічного спілкування
 4. Використання PR в процесі формування організаційної культури
 5. Відправлення поїздів при напівавтоматичному блокуванні у нестандартних ситуаціях
 6. Вплив організаційної культури на ефективність управління. Дії керівника щодо формування організаційної культури.
 7. Джерела і методи формування доходів державного бюджету.
 8. Доведіть, що мова є засобом не тільки вираження, але й формування думки.
 9. Доходи домогосподарств і джерела їх формування.
 10. Доходи місцевих бюджетів, джерела їх формування, склад і структура.
 11. Закономірності формування ієрархічних систем
 12. Землеустрій як механізм реформування земельних відносин

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.