Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Що найчастіше відбувається з фірмою – експлерентом після створення його нового, конкурентоздатного продукту
Читайте также:
 1. III. Питання, які найчастіше зустрічаються на співбесіді.
 2. Автоматичне створення резервної копії при виході із програми
 3. Агрегати і комплекси для післязбирального обробітку зерна
 4. Вибір і оцінка маси препаратів для розчинення накипу і нейтралізації котельного металу після дії сульфамінової кислоти
 5. Етапи створення рекламного ролика
 6. Завершення створення фільму
 7. Зовнішньополітичні орієнтації ЗУНР. Створення Соборної України.
 8. И есть только один способ обмануть наше подсознание - сразу, после введения чего-то нового, успокоить подсознание чем-то приятным.
 9. Лекція 14. Створення, редагування та оформлення текстових документів. Створення комплексних текстових документів
 10. Лом для створення власного добробуту.
 11. Машини для збирання та післязбиральної обробки овочевих культур
 12. Машини для післязбиральної обробки картоплі

У чому полягає перевага «гордих левів» - віолентів певного еволюційного етапу?

Тестові питання

 

1. Назвіть тип підприємства у сфері крупносерійного виробництва:

а) патієнт;

б) віолент;

в) експлерент;

г) “слон”.

2. Назвіть тип підприємства, яке займається спеціалізованим виробництвом:

а) “миша”;

б) ”лисиця”;

в) “лев”.

3. Виберіть риси, властиві підприємствам-віолентам (два варіанти відповіді):

а) великі розміри; великий асортимент продукції;

б) спеціалізоване виробництво;

в) низькі ціни на продукцію; багато філіалів та дочірніх підприємств;

г) середня якість продукції; обмежена сфера діяльності.

4. Найбільш динамічний розвиток властивий віоленту на еволюційному етапі ...

а) «могутнього слона»;

б) «гордого лева»;

в) «бегемота».

а) підвищена стабільність, повільний розвиток;

б) концентрація на вузькому, але масовому і перспективному асортименті товарів; створення могутніх науково – дослідницьких структур;

в) створення і впровадження проривних інновацій першими на ринку; значна диверсифіковність діяльності, проникнення в суміжні галузі і підгалузі.

6. Назвіть причини перетворення «могутнього слона» на „неповороткого бегемота” (два варіанти відповіді):

а) нездатність керівництва адекватно і швидко реагувати на ринкові зміни і переналадити виробництво;

б) занадто широка диверсифікація;

в) дуже великі витрати на НДДКР.

7. Патієнтна стратегія передбачає (два варіанти відповіді):

а) ставку на диференціацію продукту;

б) ставку на випуск якісної масової продукції;

в) максимальне зосередження зусиль на вузькому сегменті ринку;

г) завдання першого удару на ринці по конкурентах.

8. Перерахуйте небезпеки, яким піддається фірма – патієнт (дві відповіді):

а) можливість поглинання фірмою – віолентом;

б) можливість скорочення або знищення ніші;

в) можливість занадто широкої диверсифікації.

9. Назвіть тип підприємства, що здійснює піонерні інноваційні розробки на свій страх і ризик:

а) патієнт;

б) віолент;

в) експлерент;

г) комутант.

10. Інноваційна роль фірм-експлерентів полягає в:

а) отриманні нових, революційних знань;

б) виведенні на ринок нових товарів та задоволенні нових ринкових потреб;

в) задоволенні потреб ринку.

11. Головне завдання фірми – експлерента:

а) розробити нову ідею;

б) підготовка конкурентоздатного нового товару;

в) сприяння НТП.

а) фірма отримує величезні прибутки;

б) фірма налагоджує масове виробництво нового товару;

в) фірму поглинає фірма – віолент

13. Назвіть тип підприємства у сфері дрібного неспеціалізованого бізнесу:

а) коммутант;

б) патієнт;в) віолент;

г) експлерент.

14. Роль фірм-комутантів в економіці та інноваційному процесі полягає у (два варіанти відповіді):

а) виробництві майже 1\2 валового національного продукту;

б) задоволенні локальних потреб;

в) сприянні розповсюдженню нововведень;

г) створенні дрібних, покращуючих нововведень.

15. Назвіть переваги фірми-комутанта перед фірмой-віолентом або патієнтом (дві правильних відповіді):

а) більші розміри;

б) економія коштів на НДДКР;

в) більш висока якість виготовленої продукції;

г) більша здатність до адаптації.

 

Література

Закони: 1 – 3, 14

Основна: 3, 5, 6, 8 – 14, 40 - 43

Додаткова: 2 – 13, 21, 24, 38 - 49

Дата добавления: 2014-12-29; Просмотров: 118; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.