Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Диктант дат. 1992 р. – вихід із рубльової зони
Читайте также:
 1. Диктант дат
 2. Диктант дат
 3. Диктант дат
 4. Диктант дат
 5. Диктант дат
 6. Диктант дат
 7. Математический диктант
 8. ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ДИКТАНТА и список орфограмм в нем
 9. Примерный текст контрольного диктанта
 10. Терме диктант
 11. Терме диктант

1992 р. – вихід із рубльової зони

Січень 1994 р. – підписання Україною угоди про ліквідацію ядерної зброї

27 березня 1994 р. – позачергові вибори до Верховної Ради України

Червень-липень 1994 р. – позачергові вибори Президента України. Перемогу здобув Л.Кучма

9 листопада 1995 р. – Україна стала 37-м членом Ради Європи

28 червня 1996 р. – прийняття Конституції України

1996 р. – запровадження гривні – грошової одиниці України

1999 р. – вибори Президента України. Перемогу здобув Л.Кучма

Грудень 1999 р. – прем’єр-міністром України призначено В.Ющенка

16 квітня 2000 р.– Всеукраїнський референдум за народною ініціативою

Зима-весна 2001 р. – політична криза

Травень 2002 р. – заява України про бажання вступити до НАТО.


Повідомлення та реферати

 1. Конституція України - результат багатовікової історії українського державотворення.
 2. Державна символіка України: історія та традиції.
 3. Формування і становлення багатопартійної системи в сучасній Україні
 4. Україна і глобальні проблеми світової цивілізації.
 5. Україна в системі міжнародних відносин у сучасну добу.
 6. Українська діаспора та її роль у національно-державному відродженні українського народу і розбудові суверенної держави
 7. Релігія і церква в суспільно-політичному і державному відродженні України

 

 

Питання до семінару

 

Питання та завдання для вивчення підручників, досліджень, монографічної, довідкової літератури, періодики:

 

 1. З якою метою було проведено Всесоюзний референдум 17 березня 1991 р.? Які його результати і наслідки?
 2. Коли і з якою метою в СРСР відбулася спроба державного перевороту? Які наслідки вона мала?
 3. У чому полягало історичне значення проголошення Акта незалежності України?
 4. Чим відрізняється Акт проголошення незалежності України від Декларації про державний суверенітет?
 5. Коли і чому прийнято Указ Президії ВР України про тимчасове припинення діяльності Компартії України?
 6. Хто став першим Президентом незалежної України?
 7. Що таке СНД? Які його перспективи?
 8. Поясніть, чому підписання угоди про створення СНД 8 грудня 1991 р. порівняно легко привело до розпаду Радянського Союзу.
 9. Які держави – колишні республіки СРСР - стали членами СНД?
 10. У чому Ви вбачаєте кризу влади впродовж усього процесу державотворення в незалежній Україні?
 11. У чому полягає історичне значення прийняття Конституції незалежної України? Схарактеризуйте її положення як основного Закону держави.
 12. Визначте основні особливості соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі.
 13. Які труднощі постали перед Україною при формуванні ринкових відносин?
 14. Як формувалася законодавча база переходу до ринкової економіки? Чи спрацювали ці закони?
 15. Схарактеризуйте основні шляхи виходу економіки України з кризового стану.
 16. Покажіть вплив економічної кризи на життєвий рівень та соціальний стан населення.
 17. Яке, на Вашу думку, співвідношення внутрішньої і зовнішньої політики України?
 18. В яких документах зафіксовано основні напрямки зовнішньої політики України? Схарактеризуйте пріоритетні напрямки міжнародної діяльності України.
 19. Назвіть основні протиріччя українсько-російських відносин. Що заважає нормальним зовнішнім стосункам між Україною і Росією та які проблеми залишаються основним «нервом» у цих стосунках?
 20. У роботі яких міжнародних організацій приймає участь Україна?
 21. Доведіть зростання міжнародного авторитету України в процесі державотворчого розвитку.
 22. Яку роль відіграє діаспора в новітній історії України?
 23. Проаналізуйте досвід провідних держав світу та дайте відповідь на запитання: чи можна побудувати розвинену, сильну, сучасну європейську державу без загальнонаціональної ідеї та державної ідеології? Що про ці головні засади державотворення говориться в Конституції України?
 24. Дайте оцінку виборам Президента України 2004 р. і Померанчевій революції.
 25. Схарактеризуйте внутрішньополітичну боротьбу в сучасній Україні.
 26. Визначте особливості формування української нації в сучасних умовах.
 27. Схарактеризуйте особливості глобалізації українського суспільства.
 28. Визначте нові тенденції в культурному й духовному житті України.

 Проблемні, пошукові завдання для поглибленого вивчення теми:

 

1.Чи було прийняття «Декларації про державний суверенітет України» кроком до розпаду СРСР?

 

Чому «Декларація про державний суверенітет України» не набула статусу конституційного акту? Аргументуйте свою відповідь.

 

2.З газет (20-21.08.1991 р.): «Шахтарі Донбасу сприйняли виступ Л.Кравчука як заклик до збереження суверенітету України шляхом непротивлення злу насильством. Проте сьогодні на багатьох шахтах Донбасу знову заговорили про страйк. …Виступаючи на терміново зібраному партколективі, прокурор Донецької області М.Демиденко сказав, що, на його погляд, прихід до влади ДКРС цілком «законний і це слід було зробити ще рік тому».

1) Яке враження справив на Вас цей текст?

2) Про що він свідчить?

3) Дайте оцінку позиції М.Демиденка

3.Проаналізуйте цифровий матеріал і зробіть висновки.

 

1.Китай протягом 1997 р. одержав від Заходу близько 50 млрд. доларів як інвестиції, Польща – 2 млрд. доларів, Україна протягом 6 років незалежності (1991-1996 рр.) – 1,5 млрд. доларів.

 

2.Динаміка зовнішнього боргу України:

Осінь 1993 р. – 205 млрд. доларів

Початок 1996 р. – 8,5 млрд. доларів

Липень 1998 р. – 12 млрд. доларів

Вересень 2000 р. – понад 14 млрд. доларів

 

3.Таблиця «Деякі показники розвитку охорони здоров’я в Україні та в інших країнах»:

 

Показник Україна США Франція
Частка держави у витратах на охорону здоров’я (у %)
Середня зарплата лікаря на рік (дол.) 110 000 45 000
Середня тривалість життя

 

4.Таблиця «Валовий внутрішній продукт на душу населення в Україні (у карбованцях 1990 р.)»:

 

1992 р. 1993 р. 1994 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р.

 

4. Історик Д.Дудко: «У царській Росії Україна була не колонією, а одним із найрозвинутіших регіонів, частиною метрополії, а в СРСР – другою за значенням республікою. А зараз? Щось на зразок бананової республіки – вбога, погрузла в залежності від Росії і Заходу. То невже бути напівколонією краще, ніж частиною сильної, незалежної держави»?

Чи згодні Ви з таким твердженням? Аргументуйте свою відповідь.

 

5. Зі статті Г.Судоргіна, генерального директора науково-виробничого підприємства «Інформаційні системи» (газета «День», 25.06.1998 р.): «Залежність держави від егоїстичного капіталу при низькому рівні розвитку ринкових відносин і сформованій структурі веде до формування економічної бази тоталітаризму».

Чи згодні Ви з такою оцінкою перспектив розвитку України? Аргументуйте свою відповідь.

 

6. Чи згодні Ви з тим, що в посттоталітарних країнах неможливий перехід відразу до демократії, а необхідний проміжний етап, що припускає авторитаризм?

 

7. З «Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору» (Мадрид, 09.07.1997 р.): «…Союзники по НАТО продовжуватимуть дотримувати суверенітет і незалежність України, її територіальну цілісність, демократичний розвиток, економічне процвітання та її статус без’ядерної держави, а також принцип непорушності кордонів як ключові фактори стабільності і безпеки в Центральній та Східній Європі і на континенті в цілому».

a. Чому керівництво України підписало Хартію в НАТО?

b. Чиє її підписання порушенням суверенітету України? Чому?

 

8. З інтерв’ю Л.Кравчука (газета «Сегодня», 29.07.1998 р.): «Я переоцінив потяг нашого народу до демократії. Соціологічні опитування показують, що люди, як і раніше, вірять у сильну владу… Все, що робилося з часів радянської влади, свідомо спрямовувалось проти народу. Народ у нас був заручником влади».

1) Прокоментуйте ці слова.

2) Чи згодні Ви з таким твердженням? Чому?

3) Чи можна на підставі цього твердження говорити про кризу демократії в Україні? Аргументуйте свою відповідь.

 

9. Із занепадом комуністичної ідеології відбулася деідеологізація суспільства. Сьогодні в Україні немає офіційної державної, ані будь-якої соціальної ідеології, яку б поділяла абсолютна більшість громадян.

1) Як Ви гадаєте, чому?

2) Підготуйте свої пропозиції на конференцію з цієї теми. Обґрунтуйте актуальність ваших питань.

10. З Конституції України: «…ст. 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державною як обов’язкова. Цензура заборонена».

1) Як Ви розумієте цю статтю Конституції?

2) Чи не є її положення тільки декларацією? Чому?

 

11. З Конституції України: «…ст. 35. Кожний має право на свободу світогляду і віросповідання… Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова».

Чи не є положення ст. 35 Конституції України тільки декларацією? Чому?

 

12. З російського підручника А.Дугіна «Основа геополітики» (1997 р.): «Існування України в нинішніх кордонах і з нинішнім статусом «суверенної держави» тотожно нанесенню дивовижного удару по геополітичній безпеці Росії, рівнозначно вторгненню на її територію. Подальше існування унітарної України неприпустиме».

1) Які почуття викликав у Вас цей текст?

2) Як Ви гадаєте, чому слова «суверенна держава» взято в лапки?

 

13. Зі статті О.Солженіцина: «Ні, не будемо наслідувати українських націоналістів ні в історичних погрозах, ні в ненависті. Не треба ніяк відповідати на їхню напружену, антимоскальську пропаганду… Їх протверезить сам хід Часу, сам багато ємкий, норовливий історичний процес. І ніякі їхні прокльони не відвернуть наших сердець від святого Києва, джерела і самих великоросів».

Прокоментуйте позицію О.Солженіцина. Чи згодні Ви з таким твердженням? Аргументуйте свою відповідь.

 

14. Проаналізуйте схеми і таблиці:

 

Органи державної влади України

 
 

 Схема політичної системи суспільства

   
 
 
 
 
 

 

 

Валовий внутрішній продукт на душу населення в Україні (у карбованцях 1990 р.)

 

 

1992 р. 1993 р. 1994 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р.

 

Динаміка зовнішнього боргу України

Період Зовнішній борг
Осінь 1993 р. 205 млрд. доларів
Початок 1996 р. 8,5 млрд. доларів
Липень 1998 р. 12 млрд. доларів
Вересень 2000 р. понад 14 млрд. доларів

 

Деякі показники розвитку охорони здоров’я в Україні та в інших країнах

 

 

Показник Україна США Франція
Частка держави у витратах на охорону здоров’я (у %)
Середня зарплата лікаря на рік (дол.) 110 000 45 000
Середня тривалість життя

Уряди незалежної України 1990-2003 рр.

Листопад 1990-жовтень 1992 рр. - уряд В.Фокіна
Жовтень 1992-вересень 1993 рр. - уряд Л.Кучми
Вересень 1993-червень 1994 рр. - виконуючий обов’язки голови уряду Ю.Звягільський
Червень-березень 1995 р. - уряд В.Мосола
Березень 1995-травень 1996 рр. - уряд В.Марчука
Травень 1996-липень 1997 рр. - уряд В.Лазаренка
Липень 1997-грудень 1999 рр. - уряд В.Пустовойтенка
Грудень 1999-квітень 2001 рр. - уряд В.Ющенка
Квітень 2001-листопад 2002 рр. - уряд А.Кінаха
З листопада 2002 р. - уряд В.Януковича

Група Чисельність Неукраїнське населення
I 11,3 млн. Росіяни
II Більше 100 тис. Євреї, білоруси, молдавани, кримські татари, болгари, поляки, угорці, румуни
III Не менш 50 тис., але не досягає 100 тис. Греки, казанські татари, вірмени, німці
IV Не менш 10 тис., але не досягає 50 тис. Цигани, гагаузи, грузини
V Не більше 1 тис.  

Відсоткове співвідношення національного складу України

Національність % співвідношення
Українці 72,6% (37,4 млн.)
Росіяни 22%
Євреї, білоруси, румуни, молдавани, болгари, поляки, угорці, татари 5,4%

 

Моніторинг соціальних змін

Мова спілкування в родині 1994 р. (%) 2005 р. (%)
Українська 36,7 41,8
Російська 32,4 36,4
Українська або російська, залежно від обставин 29,4 21,6
Інша мова 1,5 0,2

 

 
 

 

 

Релігійні організації України

станом на 1 січня 2002 року

Культових споруд (будується 930) (будується 267) (будується 97) (будується 305) (будується 57) (будується 166)
Недільних шкіл 3076 823 244 735 471 1148
Священно- служителів 7995 (з них 9 іноземців) 2443 (з них 1 іноземець) 1944 (з них 53 іноземців) 450 (з них 285 іноземців) 2851 (з них 18 іноземців)
Навчальних закладів (4165 слухачів) (1581 слухач) (285 слухачів) (1506 слухачів) (493 слухача) (5927 слухачів)
Монастирів, місій (3727 ченців), 3 місії (131 чернець), 22 місії 36 місій (1123 ченці) (436 ченців), 31 місія 74 місії
Громад 9423 3010 1052 3289 818 2113
Назва Українська православна Церква Українська православна Церква Київський патріархат Українська автокефальна православна Церква Українська греко-католицька Церква Римо-католицька Церква Всеукраїнський союз об’єднань євангельських християн-баптистів
Культових споруд (будується 2) (будується 3) (будується 3) (будується 4) (будується 5) (будується 13) (будується 31)  
Недільних шкіл    
Священно- служителів 51 (з них 10 іноземців)   278 (з них 44 іноземця) 9 (з них 3 іноземця) 263 (з них 95 іноземців) 402 (з них 28 іноземців) 1752 (з них 72 іноземця)  
Навчальних закладів 58 (з них 4 іноземця)   (205 слухачів) 39 (з них 5 іноземців)     (200 слухачів)    
Монастирів, місій (20 слухачів)   3 місії (9 ченців)     16 місій    
Громад  
Назва Закарпатська реформаторська Церква Лютерани Інші протестантські громади і центри Старообрядці Вірменська апостольська Церква Церква Ісуса Христа святих останніх днів (мормони) Інші об’єднання євангельських християн-баптистів та євангельських християн Свідки Ієгови  
                               

Культових споруд (будується 1) (будується 18) (будується 107) (будується 13) (будується 1) (будується 4) (будується 105)
Недільних шкіл  
Священно- служителів 110 (з них 46 іноземців) 1737 (з них 11 іноземців) 678 (з них 17 іноземців) 358 (з них 6 іноземців) 575 (з них 4 іноземця) 1145 (з них 6 іноземців)
Навчальних закладів (88 слухачів) 404 (з них 25 іноземців) (750 слухачів) (515 слухачів) (796 слухачів) (724 слухача) (743 слухача)
Монастирів, місій 2 місії (463 слухача) 47 місій 13 місій 5 місій 7 місій 2 місії
Громад
Назва Іудейські громади Мусульмани Всеукраїнський Союз християн віри євангельської (п’ятдесятники) Інші п’ятдесятницькі громади Церква повного Євангелія (харизматична) Інші харизматичні громади Адвентисти сьомого дня

Культових споруд (будується 2) (будується 1) 51(будується 1)  
Недільних шкіл (будується 2136)
Священно- служителів   154 (з них 10 іноземців) 24509 (з них 752 іноземця)
Навчальних закладів   (20 слухачів) (26 слухачів) (18554 слухача)
Монастирів, місій (47 слухачів) (12 ченців)   2 місії (5438 ченців), 242 місії
Громад
Назва Товариство свідомості Кришни Громади інших східних релігій Язичницькі громади Громади інших вірувань Загалом по Україні

Інтеграція у Європейський Союз

 
 

 
 
Фінансово-промислові групи до і після парламентських виборів 2002 року

 


 

 
 

 Дослідник авторитаризму доктор історичних наук Ю.Шаповал: «Колапс Радянського Союзу у 1991 р. не ознаменував краху комунізму у тому вигляді, як це зображував дехто з аналітиків у нас і за кордоном. Навіть президентські вибори в Україні у листопаді 1999 р., що, на думку багатьох оптимістичних коментаторів, означали кінець доби комунізму в Україні, на моє глибоке переконання, так і не ознаменувались прощанням з важким тоталітарним минулим».

 

Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 1097; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.146.195.24
Генерация страницы за: 0.013 сек.