Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інвестиційного прибутку?

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Які фактори опосередковано впливають на розмір

Які фактори безпосередньо впливають на розмір інвестиційного прибутку?

ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ДО ТЕМИ 7

І. Дайте вірне визначення чистих інвестицій підприємства:

а) сума чистих інвестицій підприємства визначається шляхом зменшення розміру валових інвестицій підприємства на суму амортизаційних відрахувань;

б) сума чистих інвестицій підприємства визначається у вигля-ді різниці між сумою амортизаційних відрахувань і сумою валових інвестицій підприємства;

в) сума чистих інвестицій підприємства визначається шляхом зменшення амортизаційних відрахувань на суму інвестиційного проекту.

 

а) рівень рентабельності підприємства; ступінь безпеки інвестиційної діяльності в регіоні; демографічна характеристика регіона;

б) мінімальна норма прибутку на вкладений капітал; щорічний обсяг капітальних вкладень; тривалість інвестиційного процесу;

в) рівень розвитку інвестиційної інфраструктури в регіоні; рі­вень середньогалузевої рентабельності; рівень загальноекономічного розвитку регіону.

 

а) темпи інфляції, рівень інвестиційного ризику, рівень ліквід ності інвестицій;

б) кількість розпочатих будов на початок планового період рівень конкуренції; рівень галузевих інвестиційних ризиків;

в) обсяг капітальних вкладень за минулий рік; питома вага незавершеного виробництва в загальній сумі капітальних вкладень

4. Інвестиції являють собою…

а) вкладення капіталу у всіх його формах з метою отримання доходу в майбутньому або поточному періоді;

б) переміщення капіталу з одних активів в інші,;

в) вартість грошових коштів, спрямованих на формування активів підприємства.

 

5. Назвіть основні методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів...

а) період окупності; індекс рентабельності;індекс дохідності

б) коефіцієнт інвестування; коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів; коефіцієнт фінансової незалежності;

в) коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт інвестування коефіцієнт маневрування власними коштами.6. Назвіть основні форми реального інвестування...

а) спрямування чистого прибутку на розвиток виробництва;

вкладення капіталу в оборотні активи підприємства;

б) вкладення капіталу у статутні фонди спільних підприємств;

вкладення капіталу на депозитні рахунки; вкладення капіталу на придбання цінних паперів;

в) переведення дебіторської заборгованості у грошові кошти;

реінвестування чистого прибутку; придбання цінних паперів.

7. Назвіть основні форми фінансового інвестування:

а) вкладення капіта­лу на придбання основних засобів; реінвестування чистого прибутку;

б) реінвестування чистого прибутку; вкладення капіталунасоціальний розвиток підприємства; вкладення капіталу в оборотні активи підприємства;

в) вкладення капіталу в придбання цінних паперів; вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств; вкладення капі­талу на депозитні рахунки.

 

8. Дайте визначення терміну „інвестиційний портфель”...

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 704; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.