Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ФАРМАКОТЕРАПІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
Читайте также:
 1. Відкриті і закриті системи.
 2. Ключові вимоги, які необхідні для успішн-го функц-ня св-ї грошової системи.
 3. Обґрунтуйте необхідність та критерії розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.
 4. Облік, реєстрація та розслідування хронічних професійних захворювань і отруєнь
 5. Основні етапи філо- і онтогенезу нервової системи.
 6. Оцінювати якість проведення медичних оглядів та розробляти заходи щодо профілактики професійних захворювань та поліпшення умов праці.
 7. Поняття програмне забезпечення. Операційні системи.
 8. При цьому змінюється внутрішня енергія системи.
 9. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНЬ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
 10. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНЬ ЕНДОКРИННОЇ, ІМУННОЇ ТА НЕРВОВОЇ СИСТЕМ
 11. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
 12. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА №6.

IV. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ.

1. Алергія: поняття, причини, механізм розвитку, види алергії (негайного і уповільненого типу).

2. Основні нозологичні форми: кропивниця, набряк Квінке, анафілактичний шок, синдром Лайела, синдром Стівенса-Джонсона, медикаментозна алергія. Напрями фармакотерапії.

3. Лікарські препарати, що застосовуються в лікуванні алергій.

4.Роль провізора в профілактиці алергійних захворювань.

5. Роль провізора у своєчасному виявленні і лікуванні алергійних станів.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

1. Викторов А.П., Передерий В.Г.. Щербак А.В. Взаимодействие лекарств и пищи. – К.: Здоров¢я, 1991.-240с.

2. Гургенидзе Г.В. Аллергология. – Тбилиси; Гатлеба, 1987. – 345с.

3. Клінічна фармакологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т. 1 /С.В. Нальотов, І.А. Зупанець, Т.Д. Бахтєєва, О.В. Крайдашенко й ін.; За ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікторова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – 348 с.

4. Клінічна фармакологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т. 2 /С.В. Нальотов, І.А. Зупанець, Т.Д. Бахтєєва, О.В. Крайдашенко й ін.; За ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікторова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – 312 с.

5. Кулага В.В., Романенко І.М. Алергічні захворювання шкіри.-К.: Здоров`я, 1997. – 256с.

6. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии: Рук. для практикующих врачей /Под общ. ред. Ю.Б. Белоусова, М.В. Леоновой. – М.: Бионика, 2002. – 368 с.

7. Пропедевтика внутренних болезней /Под ред. В.Х. Василенко, А.Л. Гребенева. – М.: Медицина. 1989. – 512с.

8. Пыцкий В.И., Андрианова Н.В., Артамасова А.В. Аллергические заболевания. – М.: Медицина, 1984. – 272с.

9. Фармакотерапия /Под ред. акад. Б.А. Самуры. – Харьков: Прапор; НФАУ, 2000. Т.1. – 672 с., Т.2. – 656 с.

10. Фармацевтическая опека: Практ. руководство для провизоров и семейных врачей/ И.А. Зупанец, В.П. Черных, В.Ф. Москаленко и др.; Под ред. В.П. Черных, И.А. Зупанца, В.А. Усенко. – Х.: Золотые страницы, 2002. – 264 с.

11. Фармацевтическая опека: Курс лекций для провизоров и семейных врачей / И.А. Зупанец, В.П. Черных, С.Б. Попов и др.; Под ред. В.П. Черных, И.А. Запунца, В.А. Усенко. – Х.: Мегаполис, 2003. – 608 с.

 

 

Мета:Навчити студентів загальним принципам проведення фармакотерапії серцево-судинних захворювань.

І. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ.

1. Фактори ризику, клінічні форми ІХС. Основні напрямки фармакотерапії ІХС. Поняття про базисні антиангінальні лікарські препарати.

2. Етіологія і патогенез атеросклерозу. Поняття про дисліпопротеінемії. Напрямки фармакотерапії атеросклерозу. Основні групи гіполіпідемічних лікарських засобів.3. Етіологія, патогенез і діагностичні критерії гіпертонічної хвороби. Поняття про гіпертензивний криз. Принципи терапії гіпертонічної хвороби.

4. Етіологія, патогенез гострої і хронічної серцевої недостатності (ХСН). Основні напрямки фармакотерапії ХСН.

5. Причини, механізми розвитку і види порушень ритму серця, діагностика. Напрямки фармакотерапії порушень ритму серця.

6. Виписати в рецептах і написати показання до застосування таких лікарських засобів: ацетилсаліцилова кислота, нітрогліцерин, кардикет, ніфедипін, верапаміл, амлодипін, пропранолол, сиднофарм, гепарин, атенолол, фенілін, фраксипарин, тіотриазолін, симвастатин, фенофібрат, ловастатин, каптоприл, еналаприл, гідрохлортіазид, фуросемід.

 

ІХС - захворювання, обумовлене невідповідністю між потребою міокарду в кисні і його доставкою, що приводить до порушення функцій серця

КЛАСИФІКАЦІЯ ІХС

- Раптова коронарна смерть

- Стенокардія

- Інфаркт міокарду

- Інфарктний для поста кардіосклероз

- Порушення серцевого ритму

- Серцева недостатність

 

Звуження просвіту коронарних артерій в результаті атеросклерозного процесу на 50 – 75% створює умови для виникнення невідповідності між доставкою кисню міокарду і його потребою

При фізичному і психоемоційному навантаженні збільшується робота серця і зростає потреба міокарду в кисні. Через звужені коронарні судини збільшити доставку кисню не представляється можливим

Напад стенокардії виявляється частіше болем за грудиною, але біль може бути у лівій ділянці серця. Характер болю: давлючий, стискаючий, пекучий. Частіше біль носить виражений характер і супроводжується відчуттям страху смерті. Біль може пройти самостійно в результаті припинення фізичного навантаження, або прийому валідолу, або нітрогліцерину. Тривалість нападу від 1 до 15 хвилин. Найбільш розповсюджені шляхи іррадіації болю – під ліву лопатку, у ліву щелепу, у ліву руку.

Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 550; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.