Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності

Розділ 7. Організація і методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства

Контрольні питання

1. Завдання аналізу зовнішньоекономічної діяльності.

2. Інформаційне забезпечення аналізу зовнішньоекономічної діяльності.

3. Етапи аналізу зовнішньоекономічної діяльності.

4. У чому полягають особливості організації зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі функціонування підприємств України?

5. Як здійснюється аналіз динаміки і структури експортних та імпортних операцій?

6. Як проводиться факторний аналіз обсягів реалізації експортної продукції?

7. Оцінка виконання плану по експортних операціях.

8. Як аналізуються залежність виробництва від іноземних постачальників?

9. Як розраховується рівень виконання зобов’язань за експортними та імпортними контрактами?

10. Як оцінюється ефективність зовнішньоекономічних операцій?

11. Як встановити вплив кількості контрактів на обсяг продукції, реалізованої за економічними контрактами?

12. Як визначити відхилення вартості запланованого обсягу експортних угод від фактичного, використовуючи індекс вартості?

13. Як оцінюється ефективність імпортних операцій?

14. Як аналізуються накладні витрати за експортно-імпортними операціями?

 

Розвиток підприємства, вдосконалення виробництва та підвищення його ефективності безпосередньо пов’язані з інвестиційної діяльністю.

Проблема здійснення діяльності стала однією з найактуальніших у процесі реформування економіки України. Пошук і мобілізація джерел інвестування, з одного боку, та реалізація програми інвестування, з іншого, стали актуальними в усіх галузях економічної діяльності. Без здійснення інвестицій неможливий нормальний процес виробництва.

З точки зору фінансових параметрів інвестиції – це будь-які види активів, що вкладаються у господарську діяльність з метою наступного отримання доходу. З економічної точки зору інвестиції розглядаються як витрати на створення (придбання), розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу.Враховуючи високу інертність інвестування, економічний і політичний ризики, слід виходити з глибоких системних оптимізацій їх розрахунків із застосуванням значної інформаційної бази ретроспективного і поточного функціонування об’єктів інвестицій, різноманітності їх форм і видів. Найбільш розширена та деталізована класифікація інвестицій була запропонована І.А. Бланком (табл. 7.1) [за 7].

Наведена класифікація інвестицій підприємства відображає найбільш суттєві їх ознаки.

Виділення й уточнення класифікаційних ознак та основних видів інвестицій дозволяє визначити основні об’єкти аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

Завдання, об'єкти та етапи аналізу наведено на рис. 7.1.

Мета економічного аналізу інвестиційної діяльності на підприємстві полягає у виборі найбільш ефективних і реальних інвестиційних проектів та обґрунтуванні програм їх реалізації.

Таблиця 7.1

Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 479; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.