Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація інвестицій підприємства за І.А.Бланком

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
Вид інвестицій Характеристика
За об’єктами вкладення капіталу
Реальні характеризують вкладення капіталу у відтворенні основних засобів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об’єкти інвестування, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства або покращанням умов праці та побуту персоналу
Фінансові характеризують вкладення капіталу в різні фінансові інструменти (в основному в цінні папери) з метою отримання доходів у майбутньому
За характером участі в інвестиційному процесі
Прямі передбачають пряму участь інвестора у виборі об’єктів інвестування і вкладення капіталу вони здійснюються шляхом безпосереднього вкладення капіталу до статутних капіталів інших підприємств пряме інвестування: здійснюють в основному досвідчені інвестори, які достатньо проінформовані про об'єкти, інвестування і добре ознайомлені з його механізмом
Непрямі передбачають вкладення капіталу інвестора, опосередковане іншими особами (фінансовими посередниками)
За періодами інвестування
Короткострокові характеризують вкладення капіталу на період до одного року
Довгострокові характеризують вкладення капіталу на період більше одного року
За рівнем інвестиційного ризику
Безризикові це вкладення коштів у такі об'єкти інвестування, за якими відсутній реальний ризик втрати капіталу (очікуваного доходу) і практично-гарантовано отримання розрахункової суми інвестиційного доходу
Низкоризикові це вкладення капіталу в об’єкти інвестування, ризик за якими значно нижчий від середньоринкового
Середньоризикові рівень ризику за об'єктами інвестування приблизно відповідає середньоринковому
Високоризикові рівень ризику перевищує середньоринковий
Спекулятивні вкладення капіталу в найбільш ризикові інвестиційні проекти або інструменти інвестування, за якими очікується найвищий рівень інвестиційного доходу
За формами власності капіталу, що інвестується
Приватні характеризують вкладення коштів фізичних і юридичних (недержавних форм власності) осіб
Державні характеризують вкладення капіталу державних підприємств, а також коштів державного бюджету різник рівнів і державних позабюджетних фондів
За регіональною належністю інвесторів
Національні (внутрішні) характеризують вкладення капіталу резидентами (юридичними або фізичними особами) даної країни в об'єкти інвестування на її території
Іноземні передбачають вкладення капіталу нерезидентами в об'єкти, (інструменти) інвестування даної країни 

Рис. 7.1. Основні об’єкти, завдання та етапи аналізу
інвестиційної діяльності


Джерелами інформації аналізу інвестиційної діяльності є: первинні документи, регістри обліку, фінансова і статистична звітність та інші джерела (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 461; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.