Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Хвороби

Переговори з русами.

Під стінами візантійської столиці було до

сягнуто угоди про припинення військових дій.

До Константинополя відправилося Олегове

посольство в складі п'яти осіб. Договір віднов-лював відносини "миру й любови" між Візан-тією і Руссю. Було розглянуто й питання про

данину, яке для варварських дружин було го-ловною метою війни й постійним предметом

їхніх мирних переговорів і договорів з

імперією.

У 911 р. між Руссю й Візантією було укла-дено договір, який розвивав і деталізував по-ложення угоди 907 р., укладеної усно, як і у

860р. Договір 911 р. мав двосторонній характер.

Його було записано на "двою харатью", тобто

двома грамотами. Одна грамота завірена

візантійським імператором і передана руським

послам. На іншій "харатьї" клялися руські

посли. Цю грамоту було передано візантійським

імператорам. Як і 907 р. союзні зобов'язання

Руси були оплачені візантійсь

ким золотом у вигляді данини та іншими тор-гово-політичними пільгами. Договори 907 й 911

pp., відомі за давньоруськими перекладами,

записаними до "Повісті минулих літ ", є

першими дипломатичними актами Києво-руської держави, тексти яких відомі науці.

Статті договору 911 встановлювали норми стосовно доведення факту злочину, покарання за удар мечем або застосування ін. зброї, вбивства злодія на місці злочину та заборони такого вбивства після того, як злодій опинився у руках потерпілого, недопущення самоуправства.

Цей документ величезної історичної ваги важко переоцінити. Він являє світові русів уже не дикими варварами, а людьми, які мали свої закони, що захищали особисту безпеку, власність, право спадковості, силу заповітів. Мали вони й розвинену зовнішню торгівлю.

Договір Олега 911 року являє собою класичний взірець першого писемного документа раннього середньовіччя, який дає змогу зробити висновки і про стан та рівень політико-дипломатичного мислення того періоду, і про конкретні досягнення Київської держави за рахунок зважених дипломатичних кроків.

941 р. нові русько-візантійські звади знову

порушили мирні відносини між країнами. Руси

увійшли в межі імперії, завоювали її землі аж до

Пафлагонії (Мала Азія), розорюючи все на

своєму шляху. 40-тисячне військо ромеїв

потіснило русів, і ті, посідавши на події,

відійшли. Потім відбулася морська битва, в якій

візантійці попалили руські судна "грецьким

вогнем". Частина русів згоріла, частина

втопилася в морі, частина померла в дорозі від

На 944р. склалася антивізантійська ко-аліція, яку очолювала Русь і яка включала

печенігів, а також випробуваних давніх союз-ників Руси - варягів.Занепокоєний масштабами нового

руського походу, імператор Роман вирішив

цього разу діяти дипломатичним шляхом.

Візантія остерігаючись нової

навали з півночі вирішила піти на укладення

миру. Імперія зобов'язувалася як і раніше

виплачувати Русі щорічну данину й надати

русам одноразову контрибуцію. Вперше в

історії Руси офіційне імператорське посольство

з'явилося в Києві. Але остаточне вироблення

договору все ж відбулося у візантійській

столиці, в цьому можна вбачати домінуюче

політичне становище імперії у виробленні

основоположної політичної угоди з Руссю.

Руське посольство прибуло тоді до Кон-стантинополя в складі 51 особи, не рахуючи

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 145; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.