Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Кошторис: поняття, види, правове значення

Читайте также:
 1. TEMA 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО - КОМПЛЕКСНА ГАЛУЗЬ ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ
 2. TEMA 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ ДО ОКРЕМИХ ВИДІВ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
 3. Адміністративне провадження: поняття, стадії, система, види.
 4. Адміністративно-правове регулювання в'їзду в Україну і виїзду з України
 5. Аудиторський висновок та його правове значення.
 6. Бази даних та їх призначення. Система управління базами даних Microsoft Access.
 7. Банківські правовідносини: поняття,склад,види
 8. Безробіття: поняття, принципи та суб'єктл
 9. Види трудових відносин та їх правове регулювання.
 10. Види, фактори та показники руху кадрів
 11. Види, форми і методи бюджетного контролю.
 12. Види, форми і об’єкти іноземних інвестицій.кошторис - основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень

види кошторисів:

1) індивідуальні – має кожна бюджетна установа;

2) кошториси на проведення централізованих заходів

3) зведені – включають зведені показники індивідуальних кошторисів розпорядників коштів нижчого рівня. Зведений кошторис не затверджується.

Складові кошторису:

- загальний фонд

- спеціальний фонд

- план асигнувань загального фонду бюджету – помісячний розподіл бюджетних

асигнувань затверджених у загальному фонді кошторису за скороченою формою економічної класифікації видатків, який регламентує протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів

- план асигнувань спеціального фонду бюджету – помісячний розподіл бюджетних асигнувань затверджених у спеціальному фонді кошторису

Витрачання коштів бюджетною установою здійснюється лише відповідно до показників кошторису затвердженого у відповідному порядку.

Складання кошторису:

- виходячи з показників проекту відповідного бюджету фінансові органи доводять до головних розпорядників бюджетних коштів граничні обсяги видатків бюджету(тільки загальний фонд)

- обов’язково в проекті кошторису повинні бути враховані вимоги щодо першочергового забезпечення видатків:

оплату праці із нарахуванням на заробітну плату

виплата стипендії

на господарське утримання установ

Розгляд і затвердження кошторису:

- протягом 2 тижнів з дня прийняття акту про бюджет фінансові органи доводять до головних розпорядників бюджетних коштів лімітну довідку про бюджетні асигнування – документ, який містить затверджені бюджетні призначення та їх помісячний розподіл, а також інші показники, які згідно із законодавством повинні бути визначені на основі нормативів

- отримавши лімітну довідку розпорядники бюджетних коштів уточнюють показники в проектах кошторисів

- головний розпорядник бюджетних коштів збирає від усіх розпорядників нижчого рівня проекти індивідуальних кошторисів і формує зведений кошторис

- головні розпорядники, склавши зведений бюджет, на підставі проектів індивідуальних кошторисів, передають до відповідного фінансового органу

- фінансовий орган складає розпис відповідного бюджету

- після затвердження розпису фінансові органи передають розпорядникам бюджетних коштів витяги із розпису що є підставою для затвердження кошторису- затверджують кошториси керівники вищестоящої установи

Секретаріат Кабінету Міністрів України кошторис затверджується міністром Кабінету міністрів України за погодженням з міністерством фінансів

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади кошторис затверджується керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади за погодженням з міністерством фінансів

Кошториси обласних, Києва та Севастополя державних адміністрацій затверджуються головами державної адміністрації за погодженням з міністерством фінансів

Кошториси президії державних академій наук затверджуються керівниками за погодженням з міністерством фінансів

33. Поняття та зміст кошторисно-бюджетного фінансування.

Кошторисно-бюджетне фінансування — це безоплатний, безповоротний відпуск бюджетних коштів установам, що перебувають на бюджетному фінансуванні, на основі фінансових планів — кошторисів, з метою здійснення ними основної діяльності.

На кошторисно - бюджетному фінансуванні утримуються державні та комунальні:

установи соціальної сфери;

освітні установи – школи, середні спеціальні та вищі учбові заклади;

установи охорони здоров'я – лікарні та поліклініки, державні та дитячі дошкільні установи;

установи культури – бібліотеки, будинки культури, дитячі театри;

об'єкти фізичної культури;

установи Міністерства оборони, Національної Гвардії, Прикордонних військ, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України;

органи законодавчої та виконавчої влади, суди та прокуратура.

Кошторисно-бюджетне фінансування здійснюється на основі загальних принципів бюджетного фінансування: плановість, безоплатність і безповоротність, цільове спрямування коштів, ефективність їх використання, фінансування в міру виконання плану, оптимальне поєднання власних, бюджетних та кредитних джерел, здійснення контролю за використанням коштів. Додатковими принципами кошторисно-бюджетного фінансування є: одержання максимуму ефективності при мінімумі витрат; урахування раніше використаних коштів.

Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 2961; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.159.113.182
Генерация страницы за: 0.009 сек.