Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Порівняльна характеристика публічного та приватного акціонерних товариств

Читайте также:
 1. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
 2. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
 3. III. Виды муниципальных образований в РФ и их характеристика.
 4. III. Общая характеристика
 5. А. Введение, описание, характеристика
 6. А. Введение: описание, характеристика, судебная практика
 7. А. Общая характеристика 1 страница
 8. А. Общая характеристика 2 страница
 9. Агрегатные состояния вещества и их общая характеристика с точки зрения молекулярного строения. Испарение, конденсация, сублимация, плавление, кристаллизация.
 10. Административное наказание в виде административного штрафа. Характеристика производства по исполнению постановления о наложении административного штрафа.
 11. Административное принуждение: понятие, виды, характеристика.
 12. Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения, юридическая характеристикаВідмінності правового статусу публічного та приватного акціонерних товариств

Згідно зі ст. 5 ЗУ за типами виділяють публічні та приватні акціонерні товариства.

У роз’ясненні НКЦПФР «Щодо порядку застосування окремих положень розд. XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з набранням ним чинності» від 17.02.2009 № 3 зафіксовано, що: «…враховуючи вимоги законодавства в скороченому найменуванні акціонерного товариства, можна не вказувати тип акціонерного товариства (публічне чи приватне), а зазначити лише організаційно-правову форму (АТ)… Оскільки чинним законодавством не передбачені вимоги щодо написання скороченого найменування, то в такому разі суб’єкт господарювання може самостійно визначити скорочене найменування. Вважаємо за доцільне у скорочених найменуваннях акціонерних товариств використовувати скорочені назви організаційно-правових форм за типом ПАТ і ПрАТ відповідно замість публічних та приватних акціонерних товариств».

Критерій для порівняння Публічне акціонерне товариство Приватне акціонерне товариство
За кількістю акціонерів Не обмежується Не може перевищувати 100 акціонерів
За способами розміщення акцій Може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій Може здійснювати тільки приватне розміщення акцій
За обігом цінних паперів Зобов’язане пройти процедуру лістингу та залишатися в біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі; (лістинг – сукупність процедур із включення цінних паперів до реєстру організатора торгівлі й здійснення контролю за відповідністю цінних паперів та емітента умовам та вимогам, установленим у правилах організатора торгівлі). Цінні папери АТ згідно з відповідними критеріями зафіксованими в положенні «Про функціонування фондових бірж»[115] розподіляються за котирувальними списками першого або другого рівнів лістингу Акції не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону  
За порядком відчуження акцій Акціонери цього товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів і товариства   Акціонери цього товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства. Також законом передбачене переважне право придбання товариством акцій, що продаються його акціонерами, якщо акціонери не використали свого переважного права на придбання акцій
За рівнем публічності щодо виплати дивідендів Має повідомляти про дату, розмір, порядок і строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває таке товариство, протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Має повідомляти про дату, розмір, порядок і строк виплати дивідендів лише осіб, які мають право на отримання дивідендів
За рівнем публічності щодо проведення загальних зборів Має додатково надсилати повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу Має надсилати повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний лише акціонерам персонально
За рівнем публічності щодо проведення фінансового контролю Річна фінансова звітність ПАТ підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором Аналогічна вимога щодо ПрАТ у чинному законодавстві відсутня

 Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 1835; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
 2. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
 3. III. Виды муниципальных образований в РФ и их характеристика.
 4. III. Общая характеристика
 5. А. Введение, описание, характеристика
 6. А. Введение: описание, характеристика, судебная практика
 7. А. Общая характеристика 1 страница
 8. А. Общая характеристика 2 страница
 9. Агрегатные состояния вещества и их общая характеристика с точки зрения молекулярного строения. Испарение, конденсация, сублимация, плавление, кристаллизация.
 10. Административное наказание в виде административного штрафа. Характеристика производства по исполнению постановления о наложении административного штрафа.
 11. Административное принуждение: понятие, виды, характеристика.
 12. Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения, юридическая характеристика
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.210.99
Генерация страницы за: 0.004 сек.