Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Права, за якими судиться малоросійський народ
Читайте также:
 1. G) международным коммерческим арбитражем. 1 страница
 2. G) международным коммерческим арбитражем. 2 страница
 3. I. Международный блок
 4. I. Русский язык среди других языков мира. Общенародный язык и его разновидности.
 5. III. Международные акты.
 6. S: Высшим и непосредственным выражением власти народа является
 7. V Международные правовые акты как источник НПРФ.
 8. V. Международное право
 9. V3: Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды
 10. VI Международного конкурса парикмахерского искусства ЗВЕЗДА ЭСТЕЛЬ-2014
 11. VI. Права, обязанности и ответственность сторон
 12. VI.Права і свободи людини і громадянина повинні визнаватися та гарантуватися державою в обсязі загальновизнаних міжнародних стандартів.

Процес короткий приказний

Інструкція судам 1730

Інструкція судам від 13 липня 1730 р. сприяла упорядкуванню законодавства на Лівобережній Україні. Для поліпшення су­дочинства була підготовлена Данилом Апостолом 13 липня 1730 р.
Головною метою інструкції було встановлення чіткої системи судочинства. Це досягалося, по-перше, поступеневою системою апеляції: Вищий суд не мав права приймати справи, що не розглядалися в ниж­чих. Генеральний військовий суд займався тільки справами у апеля­ціях. Верховною апеляційною інстанцією був цар. По-друге, інструк­цією регламентувався склад полкових, сотенних і сільських судів і визначалася їх компетенція. По-третє, нею сотенні, городові і магіст­ратські урядовці зобов’язувалися видавати купчі на продаж грунтів, духівниці та інші документи. Раніше перехід нерухомого май­на відбувався, як зазначалося в інструкції, «голослівно», тобто без документального оформлення, від чого «немалые у народе устают тяжби и в судах деется трудность».

Підготовлений в м. Глухів, гетьманською канцелярією, підписаний гетьманом Данилом Апостолом 1734. Джерела: Норми укр. звичаєвого права, Литовський статут 1588, Порядок прав цивільних, Зерцала саксонів, акти гетьманської влади (інструкція судам 1730), російські нормативні акти. Структура: вступ(ішлося про причини прийняття, вказано, що в полкових і магістральських судах було зведено вхідні і вихідні книги), 13 артикулів, додаток(апендикс). 1-4 арт-нормативні акти загального судочинства; 5-13:допускали відмінності в окремих справах.; апендикс:шаблон судового рішення, вироку; остання частина-деякі нотаріальні акти. Зміст:збірник судово-процесуального права. Цивільний процес не був відділений від кримінального. Сімейно-шлюбні спори, про побої і образи честі, вбивство,прелюбодіяння, гвалтування,злодійства, втеча селян. Значення:Чинний кодекс і став джерелом в проведенні подальших кодифікаційних робіт.

Став результатом роботи кодифікаційної комісії, яка почала роботу в 1728 за царським указом в м. Глухів. Склад комісії: 15 чоловік, але особи мінялися, квоти зберігалися. Представники: генеральної військ старшини, від київського магістрату, єпископ від церкви і видатні викладачі-правники того часу. 1743 і переданий рос уряду, затверджений уряд.сенатом, декілька раз відсилався на доробку, ніколи не був затверджений імпер.владою. Джерела: Правові звичаї, Литовські статути 1588, 1614, 1618рр. 5 збірників магдибурського права, нормативні акти гетьманської влади, царські укази, судова практика. Структура: передмова, 30 розділів, 531 артикул, інструкція кодифікаційної комісії, перелік військ. служб. чинів гетьманщини, пояснення цитат, що наводилися в його тексті, алфавітний реєстр. Зміст: норми майже всіх галузей права. знав інститути власності і володіння, сервітути і заставне право. розрізняв право власності на рухоме майно, на спадкове і набуте майно. Розрізнялися зобов'язання з договорів і зобов'язання із заподіяння шкоди. Детально регламентувалися договори купівлі-продажу, міни, позички, особистого і майнового найму, поклажі, поруки, зберігання. Важливою рисою кримінального права був його приватно-правовий характер. Переслідування злочину було в основному приватним. Передбачалися злочини проти релігії, проти "честі і влади монаршої", проти життя, тілесної недоторканості, майна, статевої моралі Найвищим судом був Генеральний Військовий Суд, підпорядкований безпосередньо гетьманові. Основну кількість справ вирішували полкові, сотенні і сільські суди. Всі судові органи формально були виборними. Значення: офіційно ухвалений не був, але фактично , суди на нього посилалися. Був 1 джерелом права при проведенні наступних актів.Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 610; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.