Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Семінарське заняття № 8. Лабораторне заняття - форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи

Лабораторні заняття.

Лабораторне заняття - форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Це вид навчального заняття, на якому студенти під керівництвом викладача проводять натурні, імітаційні експерименти чи дослідження з метою підтвердження окремих теоретичних положень певної навчальної дисципліни, набувають практичних навичок роботи з лабораторним обладнанням, тваринами, препаратами, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, оволодівають методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Лабораторні заняття проводяться в спеціально обладнаних навчальних лабораторіях, в клініках, прозекторії тощо з використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (інструменти, прилади, апарати, станки і т.д.), піддослідних здорових та хворих тварин тощо. В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитись в умовах реального професійного середовища (в господарствах, наукових лабораторіях, на підприємствах).

Дидактичною метою лабораторного заняття є практичне підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, набуття практичних умінь та навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, тваринами, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, оволодіння методиками експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. . Які етапи підготовки і проведення лабораторного заняття?

Такими етапами є: проведення попереднього контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи; виконання конкретних завдань у відповідності з запропонованою тематикою; оформлення індивідуального звіту; оцінювання результатів роботи студентів викладачем.У разі виконання лабораторних робіт, пов’язаних з можливою небезпекою для здоров’я і життя студентів, обов’язковим етапом його підготовки і проведення є інструктаж з правил безпеки і контроль за їх дотриманням

Тема: Організація самостійної роботи студентів

Дата добавления: 2015-05-08; Просмотров: 270; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аналіз індивідуального заняття
 2. Визначити мету та показники для спостереження за навчальним заняттям 1 страница
 3. Визначити мету та показники для спостереження за навчальним заняттям 2 страница
 4. Визначити мету та показники для спостереження за навчальним заняттям 3 страница
 5. Визначити мету та показники для спостереження за навчальним заняттям 4 страница
 6. ВИЗНАЧИТИ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ.
 7. До практичного заняття необхідно письмово вирішити наступні задачі.
 8. До практичного заняття необхідно письмово вирішити наступні задачі.
 9. До практичного заняття необхідно письмово вирішити наступні задачі.
 10. До практичного заняття необхідно письмово вирішити наступні задачі.
 11. До практичного заняття необхідно письмово вирішити наступні задачі.
 12. До практичного заняття необхідно письмово вирішити наступні задачі.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.