Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття особистості у психології

Класифікація теорій особистості за Дж. Уіггінсом

Біологічний підхід. У цьому випадку вивчення та опис особистості здійснюється, виходячи з особливостей набутого нею досвіду в ранній період своїх генетичних передумов та емоційного розвитку. Центральне місце посідають проблеми взаємодії біологічної основи досліджень поведінки індивіда. Експериментальний підхід. При такому підході в основу вивчення покладено психічні процеси, особливо сприймання, а також процеси навчання та вищої нервової діяльності. Виявлення закономірностей цих процесів і допомагає зрозуміти і пояснити характер впливу зовнішніх факторів на особливості поведінки особистості. А це дає можливість описати структуру особистості. Соціальний підхід до вивчення особистості ставить за головну мету аналіз особливостей соціального оточення та виявлення його впливу на розвиток індивіда: вплив моделей соціальних ролей, а також культури вцілому. Психометричний підхід. Вивчення особистості в цьому випадку ґрунтується на виявленні ознак, що відображають внутрішню структуру властивостей особистості. Вимір властивостей особистості та їх відмінностей базується на спостереженнях за поведінкою індивіда, на самозвітах, на непрямій оцінці характеристик.

Термін «особистість» має кілька різних значень. Маючи справу з таким складним поняттям, неможливо уявити собі якесь просте його концептуальне визначення. Навіть у рамках самої психології ми не знайдемо єдиного, загальноприйнятого значення цього терміна - їх може бути стільки, скільки психологів, які вирішують це завдання. Щоб скласти уявлення про різноманіття значень поняття особистість у психології, звернемося до поглядів деяких визнаних теоретиків у цій галузі. Наприклад, Карл Роджерс описував особистість в термінах самості: як організовану, довгострокову, суб'єктивно сприйняту сутність, яка складає саму серцевину наших переживань. Гордон Олпорт визначав особистість як те, що індивідуум являє собою насправді - внутрішнє «щось», яке детермінує характер взаємодії людини зі світом. А в розумінні Еріка Еріксона індивідуум протягом життя проходить через ряд психосоціальних криз і його особистість постає як функція результатів кризи. Джордж Келлі розглядав особистість як властивий кожному індивідууму унікальний спосіб усвідомлення життєвого досвіду. Зовсім іншу концепцію запропонував Реймонд Кеттел, на думку якого, ядро ​​особистісної структури утворюється шістнадцятьма вихідними рисами. Нарешті, Альберт Бандура розглядав особистість у вигляді складного паттерна безперервного взаємовпливу індивідуума, поведінки та ситуації. Настільки явна несхожість наведених концепцій недвозначно показує, що зміст особистості з позиції різних теоретичних уявлень набагато багатогранніший, ніж представлений в початковій концепції «зовнішнього соціального образу». Вона несе в собі щось більш важливе, істотне і постійне. Крім цієї принципової угоди більшість теоретичних визначень особистості містять наступні загальні положення: - У більшості визначень підкреслюється значення індивідуальності, або індивідуальних відмінностей. В особистості представлені такі особливі якості, завдяки яким людина відрізняється від всіх інших людей. Крім того, зрозуміти, які специфічні якості або їх комбінації диференціюють одну особистість від іншої, можна тільки шляхом вивчення індивідуальних відмінностей. - У більшості визначень особистість постає у вигляді якоїсь гіпотетичної структури або організації. Поведінка індивідуума, доступна безпосередньому спостереженню, принаймні частково, розглядається як організована або інтегрована особистістю. Іншими словами, особистість - абстракція, заснована на висновках, отриманих в результаті спостереження за поведінкою людини. - У більшості визначень підкреслюється важливість розгляду особистості у співвідношенні з життєвою історією індивідуума або перспективами розвитку. Особистість характеризується в еволюційному процесі в якості суб'єкта впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, включаючи генетичну і біологічну схильність, соціальний досвід і мінливі обставини навколишнього середовища. - У більшості визначень особистість представлена ​​тими характеристиками, які «відповідають» за стійкі форми поведінки. Особистість як така незмінна і постійна в часі щодо мінливих ситуаціях; вона забезпечує почуття безперервності в часі і навколишнього оточення. Незважаючи на перераховані вище точки дотику, визначення особистості у різних авторів істотно варіюють. Ті чи інші визначення особистості не обов'язково істинні або помилкові, але лише більш-менш корисні психологам при дослідженні, поясненні закономірностей людської поведінки, а також при обговоренні результатів.Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 632; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.