Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

III. Проаналізуйте описані нижче ситуації і дайте відповіді на запитання
Читайте также:
 1. I. Спишите. Дайте стилистическую характеристику выделенных слов.
 2. II. Виконайте подані нижче програмовані завдання.
 3. II. Для контролю і самоконтролю виконайте подані нижче програмовані завдання.
 4. II. Завдання до ситуації
 5. II. Завдання до ситуації
 6. II. Завдання до ситуації
 7. II.Завдання до ситуації
 8. II.Завдання до ситуації
 9. II.Завдання до ситуації
 10. III. Проаналізуйте тексти і дайте відповіді на за­питання.
 11. IV. Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте від­повіді на запитання.

II. Виконайте програмовані завдання для само­контролю. Знайдіть серед відповідей найбільш точну і поясність її.

1.Які види уваги властиві молодшим дошкільни­
кам?

а) Післядовільна і довільна.

б) Мимовільна.

в) Довільна. ч

г) Мимовільна і довільна.

д) Післядовільна і мимовільна.

2. У дітей дошкільного віку:

а) провідним видом уваги є мимовільна, довільна
слаборозвинена;

б) провідним видом є довільна увага;

в) нема довільної уваги, є лише мимовільна;

г) мимовільна і довільна увага діє однаковою мі­
рою.

3. У старших дошкільників:

а) довільна увага стійкіша, ніж мимовільна;

б) мимовільна увага стійкіша, ніж довільна;

в) стійкість мимовільної і довільної уваги одна­
кова.

4. На яких заняттях найнижча стійкість уваги до­
шкільників?

а) На музичних заняттях.

б) На заняттях з малювання, ліплення, конструю­
вання.

в) На заняттях, де розучується вірш, діти займа­
ються рахунком чи складають творчі розповіді.

5. Чи здатні середні дошкільники одночасно роз­
глядати картину і слухати розповідь педагога за
нею?

а) Так.

б) Ні.

6. У якому рядку міститься правильна думка?
Активна розумова праця на занятті:

а) підтримує увагу дітей;

б) не підтримує уваги дітей.


7. Які властивості уваги потрібні дитині, для того щоб перейти від гри під час дитячого ранку до за­няття?

а) Стійкість уваги.

б) Розподіл уваги.

в) Спрямованість і зосередженість.

г) Переключення уваги.

1.Дайте оцінку наведеному нижче заняттю з пог­ляду забезпечення на ньому дитячої уваги.

Віра Іванівна відразу ж після сніданку розпочала заняття з математики в старшій групі садка «Калин­ка» в такий спосіб.

— Діти, швидше кінчайте свій сніданок і готуйтесь до заняття. Хто ще не кінчив їсти? Швидше!

— У нас заняття з математики. Сядьте зручно. Ми повторимо з вами відомі вам геометричні фігури, бу­демо знаходити в кімнаті предмети прямокутної і ква­дратної форми. Юра, ти чому ще не на своєму місці? Повторимо лічбу до 7.

— Вова, які сторони у квадрата? Покажи! Вова, ти показав чотирикутник, а треба було показати квад­рат. Ось він (показує).

Боря, будь уважним! Таня, покажи предмети квад­ратної форми. Стіл теж квадратний, чому непоказала і його? Діти, як ви сидите на занятті? Тихо!

Приблизно в такий спосіб проходило заняття далі.

2. Чому Лариса і Таня нічого не дізнались про птахів, про які розповідала вихователька?

Знайомлячи дітей з перелітними птахами, я пові­сила на дошку картинку з зображенням багатьох пта­хів.

Пояснюючи про ластівку, я почула голоси Лариси і Тані (показуючи на картинку, вони голосно говори­ли):

— Поглянь, який хвостик красивий.— А ось та пташка: який у неї довжелезний дзьо­бик і груди які зелені.

— А ця, яка малюсінька. Поглянь-но, Таню!

— Яка?

— Та ось та, на гілці.

— Бачу, це, мабуть, вівчарик. А ось журавель.


Поки дівчатка розглядали вівчарика і журавля, я розповідала про шпака, про жайворонка... Та Лари­са і Таня так нічого і не дізналися про цих птахів, бо, не слухаючи моєї розповіді, розглядали собі птахів, намальованих на картинці.

(За Е. Ш. Натанзон)

3. Яких заходів мала вжити вихователька до Вані?
На занятті в старшій групі всі дошкільники уважно

слухали розповідь Інни Василівни про службових со­бак, а Ваня задумався і не чув, про що розповідала1 вихователька.

4. Охарактеризуйте увагу старших дошкільників.

а) В осінню негоду діти охоче грали в гру «Не про
пусти ні слова». Євгенія Семенівна читала дітям ціка
ве оповідання, а вони піднімали руки, почувши ім'я
одного із героїв. Ті діти, які пропускали такий момент,
платили фант.

Переважна більшість дітей були уважними і не програвали. Яка особливість їхньої уваги допомагала в цьому?

б) Ці ж діти понад 25 хвилин уважно складали з
кольорової мозаїки відомі їм геометричні фігури, доби
раючи із змішаних деталей потрібні за кольором
формою.

І весь час у групі панувала цілковита тиша. Діти працювали напружено, не відволікаючись.

5. Чому педагоги провітрюють групову кімнату пе­ред заняттям, перевіряють, чи правильно розставлені стільчики для дітей?

6. Чому кожне заняття має розпочинатись і закін­чуватись точно за режимом групи?

7. У яких групах і як саме вихователь повідомляє дітям мету заняття?

8. Які прийоми навчання широко використовують досвідчені вихователі для підтримання уваги ді­тей?

9. Яким має бути зміст заняття, щоб діти були на ньому уважними?

 

10. Як треба ставити запитання дітям на занятті, щоб вони сприяли уважності дітей?

11. Якими повинні бути підсумок і аналіз заняття, щоб вони сприяли розвитку дитячої уваги?


IV. Завдання для дослідження в дитячому садку.

1. Проведіть спостереження за увагою дітей на за­нятті й опишіть зовнішні прояви їхньої уваги.

2. Вивчіть рівень розвитку розподілу уваги в се­редніх і старших дошкільників.

Запропонуйте дітям одночасно розкладати кольо­рові олівці в коробочки (червоні — в маленьку, жов­ті — у велику) і розказувати улюблену відому казку.

Показником розподілу уваги будуть: правильність розкладання олівців, обсяг виконаної роботи, якість розповіді, час, відведений на виконання завдання.

3. Поспостерігайте за увагою дитини (вашої під­дослідної) на занятті ї підрахуйте кількість відволі­кань. Проаналізуйте залежність відволікань від змі­сту і методів навчання

4. Опишіть застосовані вихователем способи акти­візації дитячої уваги на занятті. Дайте їм оцінку.

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 644; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.