Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структура психології

Принципи сучасної психології

Етапи становлення психології як науки.

 

1. етап Психологія як наука, що вивчає факти, закономірності, механізми психіки. Сформувалась на базі філософії і матеріалізму. Основою є теорія відображення.
2. етап Психологія як наука про поведінку. Виникає в 20ст. Завдання вважали спостереження за зовнішньою поведінкою, реакцією. Мислення не враховували.
3. етап Психологія як наука про свідомість. Виникає у 17ст. в зв’язку із розвитком природничих наук. Здатність думати, відчувати назвали свідомістю.
4. етап Психологія як наука про душу. Метод спостереження. Таке визначення біля 2 тис. років тому. Наявністю душі пояснювали незрозумілі явища в житті людини.

1. Детермінізму: психіка визначається способом життя і змінюється із зміною зовнішніх умов.

2.Єдності свідомості і діяльності: свідомість - внутрішній план діяльності людини.

3. Розвиток : психіка повинна розглядатись у безперервному розвитку як процес і результат діяльності.


Загальна

Історія психології

За характером діяльності (інженерна, космічна, військова, медична, спорту ... )

Вікова (раннього віку, дошкільника, молодшого школяра, підлітка, юності... )

За розвитком Порівняльна ( психіка тварин)

спеціальна (відхилення в розвитку психіки)

 

соціальна ( вивчає психічні явища в процесі взаємовідносин людей в колективі)

Відношення особистості

і суспільства

особистості (вивчає психічні особливості особистості)

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 163; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.